Bli en del av ett digitalt team i framkant

Som Cooach Partner hjälper du tillväxtföretag att lyckas

Arbeta med tillväxtbolag

Du gillar utmaningen med företag i tillväxtfasen och du har erfarenhet att vara med och bygga framgångsrika företag. Men idag vill du bestämma över din egen tid, var du arbetar och för vem du jobbar. Välkommen till Cooach Partner On-demand.

Skräddarsytt nytt koncept

Cooach är ett nytt koncept för tillväxtbolag – vi erbjuder en digital plattform med system, avtal och guider inom Eekonomi, HR, juridik och ägarrelaterade frågor i kombination med on-demand tillgång till erfarna experter inom samma områden.

Riskkapitalfinansierade bolag

Vi vet att entreprenörsdrivna bolag ofta står inför ett mer avancerat behov av expertstöd från och med första investeringen. Samtidigt är de inte i den fasen att de kan anställa en CFO, HR ansvarig eller Jurist på heltid. De behöver en CFO, Jurist eller HR On-demand. 

3,C

MÖT NÅGRA AV

dina (framtida) kollegor

Tjänsteområden

Cooach Partner Network

Jag vill veta mer, kontakt mig

Malin Hansson

Partner Manager Cooach

VÅRA TJÄNSTEOMRÅDEN

EKONOMI

Abonnemangen inom ekonomi fokuserar på bokföring. Dels för att en ständigt uppdaterad och korrekt bokföring är grunden för så mycket, oavsett storlek på bolaget, och dels för att teknikutvecklingen gjort att det i nästan alla bolag finns en stor potential i att automatisera repetitiva processer vilket både sparar pengar och ökar nyttan med den data som skapas.

HR

Våra abonnemang inom HR fokuserar på att ge HR-administration och stöd till dig som vill vara en professionell arbetsgivare från början. Vi riktar oss särskilt mot dig som ser distansarbete som en naturlig del av bolagets organisation då detta ställer högre krav på struktur och tydlighet.

ÄGARFRÅGOR

Våra abonnemang för ägare underlättar kapitalisering och aktietransaktioner. Abonnemanget ger tillgång till digitala tjänster för att hantera ägarfrågor på ett effektivt sätt.

BOLAGSDRIFT

Med syftet att förena juridik och verksamhetsutveckling. Hur säkerställer vi att styrelsens arbetsordning blir ett verktyg för styrelsen istället för ett dokument som glöms bort? Hur underlättar vi avtalsskrivning med våra kunder och leverantörer?

DIGITALT SAMARBETE

Abonnemangen inom digitalisering hjälper dig att samarbeta digitalt. Behovet har väl aldrig varit större. Abonnemanget ger din verksamhet en one-stop-shop lösning för den digitala samarbetsplatsen.