Våra tjänster för den digitala arbetsplatsen

Digitala, skräddarsydda applikationer och affärsrådgivning i en plattform. Vi samlar kundens affärsstöd på en plattform och digitaliserar verksamhetskritiska processer, automatiserar flöden, eliminerar repetitiva arbetsuppgifter och frigör tid för värdeskapande aktiviteter. Cooach Business riktar sig till små och medelstora företag i kraftig tillväxt. Vårt erbjudande inom detta område växer ständigt med våra kunder och består för närvarande av fyra tjänsteområden och en digital arbetsplats.

Cooach Business Support

Ekonomi

En korrekt och ständigt uppdaterad bokföring som gör det enklare växa tryggt. Vi har automatiserat de repetitiva processerna, vilket både sparar pengar och ökar nyttan med det data som skapas.

HR

Ger HR-stöd till dig som vill vara en professionell arbetsgivare från start. Vi riktar oss särskilt till dig som ser distansarbete som en naturlig del av företagets organisation då detta ställer högre krav på struktur och tydlighet.

Ägande

Ger dig som ägare access till digitala tjänster för att hantera ägarfrågor på ett effektivt och korrekt sätt. Med våra tjänster för aktieägaravtal, optionsprogram, värderingar och deklarationer riktar sig våra tjänster till ägare och investerare i Start-ups och Scale-ups.

Bolagsdrift

Med Cooach Toolbox får ditt företag smarta verktyg för att skapa, ladda ner och distribuera kontrakt och juridiska dokument. Allt digitaliserat, allt som självbetjäning och ja, riktigt enkelt.

Den digitala arbetsplatsen

Navet i mötet med dig och våra experter samt våra automatiserade tjänster och bot-ar. Vår digitala verktygslåda ger dig även tillgång till smarta mallar och verktyg med digital signering.

Alla Cooachanvändare får

Cooach Toolbox

Med Cooach Toolbox får ditt företag smarta verktyg för att skapa, ladda ner och distribuera kontrakt och juridiska dokument. Allt digitaliserat, allt som självbetjäning och ja, riktigt enkelt.

Våra businessabonnenter får

Personliga rådgivare i alla områden

Vi kan serva ditt bolag med affärsrådgivare i  ekonomi, HR, bolagsstyrning, användarupplevelse och ägarfrågor. 

Våra abonnemang

Vår prismodell baseras på vår ambition och övertygelse om att entreprenörer och företagsledningar skall kunna fokusera på sn kärnverksamhet och förlita sig på att en partner på ett enkelt och effektivt sätt hanterar det affärstöd som krävs. Vi erbjuder därför våra tjänster som paketlösningar med tre standardabonnemang.

COOACH GO


Gratis och enkelt och en inkörsport till våra tjänster. Med Cooach Go får du omedelbar tillgång till smarta mallar och dokument inom våra tjänsteområden.
 • Smarta mallar för att skapa kontrakt och avtal
 • Chatsupport affärsstödsfrågor
Kostnadsfritt

COOACH Business


För det mindre företaget eller start-upen som ännu inte är i behov av skräddarsydda lösningar men behöver ett enkelt, fungerande och effektivt affärsstöd. I Cooach business ingår förutom standardmallar även smarta verktyg för dynamisk och automatisk generering av kontrakt och dokumentmallar samt digitala rutiner och avisering till.
 • Smarta mallar inom valda områden
 • Chatsupport affärsstöd
 • Dedikerad affärsstödsresurs
 • Automatiserade processer
 • Aviseringar
 • Automatiserade månadsrapporter

COOACH PREMIUM


För etablerade företag med behov av företagsanpassade lösningar. I detta abonnemang får du en helt skräddarsydd affärsstöds­plattform och dedikerade affärscoacher inom alla våra tjänsteområden.
 • Smarta mallar inom valda områden
 • Chatsupport affärsstöd
 • Dedikerad affärsstödsresurs
 • Kundanpassade automatiserade processer
 • Aviseringar i Slack och per e-post
 • Aviseringar månadsrapporter
 • Skräddarsydd systemmiljö

Vi prioriterar våra kunders säkerhet

Visst är det skönt att fuska lite och använda samma enkla lösenord på alla våra appar och tjänster. Men problematiken med dataintrång ökar kraftigt, vilket kan skadligöra verksamhetens kärna. 

Vi kombinerar enkelhet med säkerhet. På Cooach integrerade affärsstödsplattform krävs endast ett enda inloggnings-ID som ger tillgång till alla verksamhetens system och till hela vår affärsstödsfunktion. 

Detta möjliggörs genom samarbetet med onelogin.

new-logo-onelogin

Integrationspartners

En förutsättning för att automatisera affärsstödsmiljön, är att olika system pratar sömlöst och effektivt med varandra. Vi integrerar med några av marknadens ledande verktyg, för en optimal och verksamhetsanpassad kundupplevelse.

PLATTFORMSPARTNERS

1280px-Slack_Logo_2019.svg_
WordPress
512px-Google_Workspace_Logo.svg
HelloSign
Gravity
Zapier
Office 365
Pepicon
WooCommerce

Partners inom ekonomi

Genom integrationen med Planacy, får er verksamhet ett kraftfullt verktyg för ekonomisk planering.

Genom integrationen med Oxceed, förenklas den interna rapporteringen i er koncern och ger en ekonomisk överblick i realtid. 

Med Konsolidator som integrationspartner, får våra kunder tillgång till ett kraftfullt verktyg för konsolidering.

Använder ni Fortnox idag så flyttar vi bara över licensen och lägger på våra standardiserade processer

Anfix är Spaniens motsvarighet till Fortnox. Vi hämtar data från Anfix lika sömlöst som vi gör för Fortnox.

PARTNERS INOM HR OCH ÄGARFRÅGOR​

Logo MaxPA
Lön & HR-system

Varför krångla till det? Med MaxPA får våra kunder tillgång till ett komplett system för Löne- och HR-frågor.

Aktiebok Online

NVR är ett värdepappersregister för onoterade bolag, som ger våra kunder tillgång till aktiebok online.

System för kapitalanskaffning

Genom partnerskap med Pepicon, får ni tillgång till ett ledande digitalt verktyg för kapitalanskaffning.

Vill du bli integrationspartner?

Customer Experience – Cooach tjänst för alla typer av butiksägare

Att hantera nya konsumtionsmönster, multipla säljkanaler och digitalisering är svårt, vi vet. Därför har vi skapat en one-stop-shop-lösning inom Customer Experience (CX) där vi omvandlar data och insikter till konkreta åtgärder så att våra kunder kan fokusera på att skapa kundupplevelser i världsklass. 

Vårt erbjudande inom detta område innefattar för närvarande sex olika tjänster.

Store Audits

Uppfylls dina butiksambitioner? Vi testar våra kunders interna rutiner och verifierar efterlevnad av regler och riktlinjer. Vi kan till exempel kartlägga sortiment och produktplacering genom att benchmarka med kundens direkta konkurrenter, samt utföra pris- eller kampanjkontroller.

Mystery Shopping

Hur upplever kunden din butik? Vi utvärderar hela kundresan längs säljprocessen baserat på tidigare utformade observationsmanuskript. Vi observerar kundens säljassistenter i flera olika steg såsom: välkomnandet, aktiv kontakt, ställa frågor, ge förslag, marknadsföring av produkt, test av produkt, merförsäljning och försäljningsstängning.

Mystery Online Shopping

Hur upplever kunden din webbutik? Vi utvärderar hela kundens onlineresa genom försäljningsprocessen, baserat på tidigare utformade observationsmanus. Vi observerar t ex websurfning, orderskapande, betalning, orderspårning, kundservice, leverans och retur

Mystery Video Chat

Hur väl betjänar dina anställda kunder online Våra medarbetare registrerar sig för en videochatt med kunden och för en konversation med din medarbetare baserat på ett fördefinierat scenario.

Online Interview

Är du intresserad av kvalitativ feedback på kundupplevelsen? Vi genomför faciliterade diskussioner i fysiska eller virtuella miljöer i en grupp av utvalda medarbetare för att djupdyka i resultat från kvantitativa studier (t.ex. Mystery Shopping) och för att få kvalitativa åsikter om ett utvalt ämne. Diskussionerna baseras på ett definierat scenario överenskommet med dig före mötet, där du deltar som en tyst deltagare.

Exit Interview

Vad säger konsumenten? Vi frågar kunder som lämnar din butik om deras besöksupplevelse. Vi genomför intervjuer med både köpare och icke-köpare. Vårt mål är att utröna vilken del av upplevelsen som är viktigast ur kundens perspektiv och i vilken utsträckning vår kunde uppfyller deras förväntningar och kundlöfte.

Med Cooach Toolbox får ditt företag smarta verktyg för att skapa, ladda ner och distribuera kontrakt och juridiska dokument. Allt digitaliserat, allt som självbetjäning och ja, riktigt enkelt.

Vi kan serva ditt bolag med affärsrådgivare i  ekonomi, HR, bolagsstyrning, användarupplevelse och ägarfrågor. 

Cooach tjänster för det digitala kontoret är uppdelade på abonnemang som passar olika verksamheters behov och  kan kompletteras med tilläggstjänster inom våra 4 affärsstödsområden.

Cooach tjänster för det digitala kontoret är uppdelade på abonnemang som passar olika verksamheters behov och  kan kompletteras med tilläggstjänster inom våra 4 affärsstödsområden.