Våra tjänster

Ägarfrågor

Våra abonnemang för ägare ger access till digitala tjänster för att hantera ägarfrågor på ett effektivt sätt. Tjänsten riktar sig till ägare och investerare i Start-ups och Scale-ups. 

Stöd i ägarrollen och kapitalisering

Idag har många start-ups access till riskkapital vilket gör ägarfrågan mer komplex. Emissioner som ska hanteras och nyckelpersoner som ska involveras via delägarskap och optionsprogram. Ofta komplex och viktig formalia som fel hanterad kan skapa onödiga risker.

Ägarfrågor blir särskilt intressanta i bolag där det finns många ägare med olika engagemang i bolaget vilket ofta hänger ihop med att det finns ett behov av att finansiera tillväxt. 

Det finns många fallgropar. Från att inte ha ett aktieägaravtal på plats den dag det uppstår meningsskiljaktigheter till att grundarna förlorar kontrollen och genom utspädning inte får den finansiella uppsida man förtjänar. I Cooach abonnemang finns, bland mycket annat, smarta mallar för de här avtalen.

Det är också en hel del formalia som fel hanterad kan kosta mycket pengar. Allt från aktieböcker som försvinner till emissioner som genomförs på ett felaktigt sätt. I värsta fall kan en IPO eller försäljning av företaget gå om intet genom att det saknas mekanismer för beslutsfattande. Vi sätter upp rutiner som avhjälper detta.

I många start ups är det viktigt att även involvera medarbetare som ägare. Detta sker ofta genom optionsprogram. Hur säkerställer man att optionsprogram ger önskad effekt och att det inte uppstår onödiga skatterisker? Som av en händelse erbjuder vi både mallar och säkerställda checklistor för ert optionsprogram.

Abonnemangstyper

Från self-service till ägarstrategier

Cooach GO

Gör rätt från början

I vår kostnadsfria version kan ni som startar upp en verksamhet få hjälp med att skapa ett aktieägaravtal genom att svara på några frågor. En billig försäkringspremie för att förhindra att ni står utan ett guidande regelverk den dag en av er vill sälja sina aktier eller när ni inte kommer överens. För gör-det-själv entreprenörer så finns i GO även verktygen för att skapa optionsprogram, konvertibellån och liknande dokument.

Cooach Business

Mer funktionalitet

Genom ett business abonnemang omvandlas mallarna till levande dokument med aviseringar om kalenderstyrda aktiviteter i ett optionsprogram eller ett aktieägaravtal. Vi öppnar även upp vår chatsupport i ägarfrågor som gör att ni får access till den support som behövs vid upprättande eller tolkning av dokument.

Cooach Business

För transaktionsintensiva bolag

Premium riktar sig i första hand mot bolag som har kommit upp i värdering och som gör många transaktioner kopplat till ägandet. Premium abonnemanget kombineras ofta med ett eller flera tilläggstjänster. Vi skräddarsyr mallarna för att hantera optionsprogram och lägger till fler mallar efter behov. Ni får även en dedikerad kontaktperson som får en ökad förståelse för ert behov och kan agera proaktivt.

TILLÄGGSTJÄNSTER

Tilläggstjänster för noterade bolag och andra verksamheter med mer komplexa behov

Digital aktiebok

För bolag med många aktieägare med återkommande transaktioner i form av aktieöverlåtelser och emissioner. Vår digitala aktiebokstjänst innefattar såväl mjukvara för att föra aktieboken som all administration kring uppdatering av aktieboken. Alla aktieägare får möjlighet att följa sitt aktieinnehav och även se värdet baserat på sista emissionskurs. För bolag som siktar på en notering kan vår aktiebokstjänst vara ett bra alternativ innan en anslutning till Euroclear blir nödvändig.

Optionsprograms­förvaltning

De flesta tillväxtbolag vill knyta till sig nyckelmedarbetare och i många fall även en bredare skara medarbetare och konsulter genom optionsprogram. Cooach är med och skapar program, men det är i förvaltningen som Cooach tillför mervärde. Optioner är per definition ett instrument som är lite otydligare än aktier. Hur säkerställer man att en medarbetare fullt ut förstår värdet av sina optioner? Vad händer när en optionsinnehavare slutar? Detta och mycket mer hanterar Cooachs tjänst optionsprogramsförvaltning.

Bolagsjurist

I tjänsten bolagsjurist kan även mer komplexa aktieägarfrågor såsom genomförande av nyemissioner ingå.

Pre-IPO

I tjänsten Pre-IPO agerar Cooach projektledare från företagets sida och samarbetar nära juridiska rådgivare, fondkommissionär och andra rådgivare i samband med en IPO. Genom en bra projektledning kan kostnader hållas nere och tidsplaner hållas.

Kapitalanskaffning och investerarrelationer

I samarbete med den digitala kapitalanskaffningsplattformen Pepicon så tillhandahåller Cooach ett system för kapitalanskaffning och investerarrelationer. 

Beroende på behov bistår Cooach med upprättande av investerarpresentationer, finansiell information, administration av aktieteckning och information till investerare. Spara tid för ledning och ägare i bolaget som genomför nyemissionen så att fokus kan ligga på att arbeta med affären.

MÖT NÅGRA AV ERA affärsRÅDGIVARE

Fredrik Carlqvist

CFO on demand

Fredrik Carlqvist är civilekonom från Lund och har en bakgrund inom IT, ekonomi och administration, i såväl stora som små bolag.

Fredrik har bl a verkat i koncernledningen för ett större svenskt bolag samt varit VD och CFO i startups.

Fredrik är även CFO på Cooach.

“Under de senaste 10 åren har jag arbetat digitalt och jag kunde enkelt dra den slutsatsen att Cooach genom sitt angreppssätt och erbjudande har framtiden för sig.”​

Urban Hobring

CFO on demand

Urban Hobring har över 40 års erfarenhet inom finans och ekonomi från många branscher, varav de senaste 5 åren som konsult i eget bolag.

Urban har arbetat i ledande positioner för såväl svenska och globala koncerner inom redovisning, business controlling, koncernredovisning och treasury.

Under hösten 2020 anslöt Urban till Cooach med uppdraget att bedriva koncernredovisningen för en av Cooach internationella kunder som är verksamma inom fastighets-branschen. Sedan dess har Urban utökat sitt engagemang och har idag ett flertal uppdrag för Cooach räkning.

Jag anslöt mig till Cooach för att jag gillade bolagets arbetssätt och fokus på att förenkla och digitalisera. Min långa erfarenhet och expertis inom ekonomi och finans kommer väl till pass i de komplexa uppdrag vi utför. Och det känns bra att kunna addera värde till både Cooach och deras kunder.

Björn Petersson

CFO On-demand

Björn har mer än 25 års erfarenhet som CFO, business controller och från en rad olika operativa roller.

Från att tidigare verkat som anställd i Venture Capital, statliga, noterade och privatägda bolag, driver Björn sedan fem år en egen verksamhet med fokus på att stödja små bolag med starka entreprenörer och ägare.

Uppdragsgivarna verkar inom ett flertal branscher såsom medtech, telekom, läkemedel och investeringar.

Under de tre senaste åren har Björn samarbetat med Cooach där han bl a arbetar med våra kunder Radio Innovation och Flat Capital.

Möjligheten att erbjuda kunder ett helhetskoncept med tillgång till experter helt efter behov passar utmärkt för bolag i tillväxt, vilket gör samarbetet med Cooach lika intressant som utvecklande.

Tobias Fridman

Affärsjurist on demand

Tobias har arbetat som advokat och affärsjurist sedan drygt 20 år och är affärsjurist på Cooach.

Tobias arbetar ofta med teknikdrivna bolag som Accenture, Verizon, Infor & IKEA Industry samt start-ups.

Han har en juristexamen från Stockholms Universitet och har gått General Management programmet på Harvard Business School.

Jag är övertygad om att juristbranschen kommer att gå igenom en dramatisk förändring och automatisering de närmaste åren och anser att Cooach är väl positionerade för att hjälpa klienter dra nytta av teknikutvecklingen. Sättet Cooach arbetar på ger små och medelstora bolag möjligheten att få samma interna stöd som annars bara finns hos mycket större bolag.

Det här ingår i Cooach Toolbox för ägare

I business abonnemanget ingår bl.a. access till den digitala verktygslådan Cooach Toolbox med smarta mallar för exempelvis:

 • Aktieägaravtal: om företaget har fler än en aktieägare är det viktigt att ni tar fram ett aktieägaravtal. Ni skapar enkelt ett avtal i vår mall som beskriver hur aktieägarna ska äga och driva företaget tillsammans samt deras rättigheter och skyldigheter gentemot varandra
 • Avräkningsnota: använd den här mallen för att upprätta en avräkningsnota mellan parter när en aktieaffär er emellan skall genomföras. Vår enkla mall reglerar vilken aktie som affären avser, mängden aktier, priset för aktierna, hur aktieöverföringen skall ske och hur likvidbeloppet skall betalas.
 • Optionsprogram: behöver ni ta fram avtal om kvalificerade personaloptioner som ska ingås med de anställda så ger vår mall er vägledning så att ni enkelt och helt själva kan ta fram avtalen genom plattformen.
 • Aktieägartillskott: ett aktieägartillskott är ett sätt att öka bolagets egna kapital genom att pengar eller andra tillgångar förs in i bolaget. Här hittar du en lättanvänd mall för aktieägartillskott. Den fungerar både för villkorade och för ovillkorade aktieägartillskott.
 • Konvertibellån: ert företag kan öka sitt aktiekapital genom att ge ut konvertibler. Vår mall hjälper dig att ta fram ett skuldebrev i samband med att beslut tas i styrelsen eller bolagsstämman om konvertibler.

Integrationspartners

PRISER OCH INNEHÅLL I ABONNEMANGEN INOM EKONOMI

PRISER OCH INNEHÅLL I ABONNEMANGEN för ägare

GO

Gör rätt från början *
0 kr per månad
 • Skapa Aktieägaravtal
 • Skapa Optionsprogram
 • Skapa handlingarna för konvertibellån
 • Skapa Rörelseöverlåtelseavtal

Business

Mer funktionalitet*
Från 1 490 kr per månad
 • Skapa Aktieägaravtal
 • Skapa Optionsprogram
 • Skapa handlingarna för konvertibellån
 • Skapa Rörelseöverlåtelseavtal
 • Chatsupport kring ägarfrågor​
 • Arbetsflöden med aviseringar för ägare
 • Inbyggd digital signering med Hello Sign​
 • Aviseringar via e-post
populärt

PREMIUM

För transaktionsintensiva bolag*
Från 3 490 kr per månad
 • Skapa Aktieägaravtal
 • Skapa skräddarsydda Optionsprogram
 • Skapa handlingarna för konvertibellån
 • Skapa Rörelseöverlåtelseavtal
 • Chatsupport kring ägarfrågor​
 • Arbetsflöden med aviseringar för ägare
 • Inbyggd digital signering
 • Aviseringar via e-post
 • Aviseringar i Slack
 • Skräddarsydda avtal​
 • Dedikerad kontakt för ägarfrågor​

Book a demo

Do you have the right business support for a successful growth journey?

Do you want to know more about how tailor-made business support and experts can facilitate your growth journey? When you book a demo, one of our product specialists will give you an overview of:

 • How a digital collaboration surface together with Slack can be the basis for a simpler and more flexible business support.
 • How a company’s entire need for support in law, HR, accounting and financing can be provided through a combination of digital and automated business processes and access to experts based on our various areas of expertise.
 • How other companies take the help of Cooach business support and Cooach Partner Network’s on-demand experts.

Book a demo with us today!