ekonomi

Våra tjänster

Ekonomi

En korrekt och ständigt uppdaterad bokföring som gör det enklare växa tryggt. Vi har automatiserat de repetitiva processerna, vilket både sparar pengar och ökar nyttan med det data som skapas.

Den moderna Ekonomifunktionen

Gårdagens ekonomifunktion utgjordes av en stängd avdelning präglad av manuellt arbete och pärmar. Finansiell rapportering bestod av statiska månadsrapporter som producerades i Excel, långt efter månadsslutet.

Det moderna företagets ekonomifunktion nyttjar digitaliseringens möjligheter. Molnbaserad mjukvara och digitaliserade resurser främjar samarbete. Istället för att anställa människor som skapar data, investerar verksamheter i att köpa färdig data. Finansiell rapportering sker i realtid och kombineras med annan relevant data för beslutsfattande. De försenade månadsboksluten är ett minne blott.

57% av framtidens ekonomiarbete är helt eller delvis automatiserat

Källa: McKinsey Global Institute 2020

Abonnemangstyper

Från self-service till fullskalig ekonomiavdelning

Cooach GO

kompletterar redovisningsbyrån

Att byta ut en fungerande redovisningsbyrå bara för att det ska bli lite bättre och lite billigare är sällan högst upp på prioriteringslistan. Genom Cooach Go kan ni utan kostnad och utan att fatta några beslut ta dela av våra mallar, bolla frågor med våra experter och prova er fram.

Cooach Business

Ersätter redovisningsbyrån

För verksamheten som bestämt sig för att automatisera och effektivisera bokföringen och lägga grunden till att använda data på ett nytt sätt. Genom best practice och ett standardiserat arbetssätt ger vi företagen state-of-the-art redovisningsproduktion. Redovisningen länkas ihop med den digitala arbetsplatsen vilket underlättar för alla.

Cooach Premium

Ekonomiavdelning på distans

Digitaliseringen möjliggör ett effektivt samarbete och bemanning med rätt resurser vid varje steg i en process. Cooach Premium ger en hel ekonomiavdelning på distans, så att företaget automatiskt erhåller den livsviktiga externa innovationen samtidigt som personberoendet minskar. Abonnemanget skräddarsys utifrån varje bolags unika förutsättningar och prissätts därefter som ett fast månadsabonnemang med en gemensam agenda för ständiga förbättringar.

TILLÄGGSTJÄNSTER

En hel ekonomiavdelning på distans

För verksamheter med komplexa behov av finansiell rapportering och planering. Cooach stödjer noterade bolags behov av att producera kvartalsrapporter och årsredovisningar som både är korrekta och bidrar till ett professionellt intryck av bolaget. Vi arbetar i moderna system som vi delar med företaget för effektivt samarbete. Vi ser till att det finns en closing agenda som följs upp och att rätt personer involveras i rätt tid.

CFO on demand

När er verksamhet är i behov av en senior ekonom som kan involveras i företagsledningen och bidra med rätt finansiell kompetens. Kan även ta på sig rollen som koordinator och beställare av andra affärsstödstjänster. Genom fasta timpaket som innehåller precis så mycket eller lite CFO-chef som ert företag behöver så kan ni få in rätt kompetens flera år tidigare än med en traditionell lösning.

Koncernkonsolidering

Koncernkonsolidering för koncerner med bolag i flera länder med olika valutor och lokala skillnader mot koncernens redovisningsramverk. Cooach kombinerar systemstöd med rätt kompetens i alla led för att varje månad få fram ett korrekt månadsbokslut och rapporter till ledning och styrelse samt extern finansiell rapportering. Samtidigt med en ständig beredskap för implementering av nya bolag inklusive upprättande av PPA:n och utbildning av lokala redovisningsfunktioner.

Finansiell planering

Excel är ett fantastiskt verktyg men blir lätt ett hinder när komplexiteten blir för stor. Särskilt när flera nivåer i företaget ska involveras i planeringsprocessen. Cooach erbjuder en datadriven planering med marknadens ledande mjukvarustöd. Möjliggör involvering av rätt personer i planeringsprocessen och lägger grunden till ekonomisk styrning och uppföljning.

Finansiell rapportering

Cooach stödjer noterade bolags behov av att producera kvartalsrapporter och årsredovisningar som både är korrekta och bidrar till ett professionellt intryck av bolaget. Vi arbetar I moderna system som vi delar med företaget för effektivt samarbete. Vi ser till att det finns en closing-agenda som följs upp och att rätt personer involveras i rätt tid.

MÖT NÅGRA AV ERA affärsRÅDGIVARE

Fredrik Carlqvist

CFO on demand

Fredrik Carlqvist är civilekonom från Lund och har en bakgrund inom IT, ekonomi och administration, i såväl stora som små bolag.

Fredrik har bl a verkat i koncernledningen för ett större svenskt bolag samt varit VD och CFO i startups.

Fredrik är även CFO på Cooach.

“Under de senaste 10 åren har jag arbetat digitalt och jag kunde enkelt dra den slutsatsen att Cooach genom sitt angreppssätt och erbjudande har framtiden för sig.”​

Urban Hobring

CFO on demand

Urban Hobring har över 40 års erfarenhet inom finans och ekonomi från många branscher, varav de senaste 5 åren som konsult i eget bolag.

Urban har arbetat i ledande positioner för såväl svenska och globala koncerner inom redovisning, business controlling, koncernredovisning och treasury.

Under hösten 2020 anslöt Urban till Cooach med uppdraget att bedriva koncernredovisningen för en av Cooach internationella kunder som är verksamma inom fastighets-branschen. Sedan dess har Urban utökat sitt engagemang och har idag ett flertal uppdrag för Cooach räkning.

Jag anslöt mig till Cooach för att jag gillade bolagets arbetssätt och fokus på att förenkla och digitalisera. Min långa erfarenhet och expertis inom ekonomi och finans kommer väl till pass i de komplexa uppdrag vi utför. Och det känns bra att kunna addera värde till både Cooach och deras kunder.

Björn Petersson

CFO On-demand

Björn har mer än 25 års erfarenhet som CFO, business controller och från en rad olika operativa roller.

Från att tidigare verkat som anställd i Venture Capital, statliga, noterade och privatägda bolag, driver Björn sedan fem år en egen verksamhet med fokus på att stödja små bolag med starka entreprenörer och ägare.

Uppdragsgivarna verkar inom ett flertal branscher såsom medtech, telekom, läkemedel och investeringar.

Under de tre senaste åren har Björn samarbetat med Cooach där han bl a arbetar med våra kunder Radio Innovation och Flat Capital.

Möjligheten att erbjuda kunder ett helhetskoncept med tillgång till experter helt efter behov passar utmärkt för bolag i tillväxt, vilket gör samarbetet med Cooach lika intressant som utvecklande.

Dominika Soltani

Redovisningsekonom

Dominika Soltani har arbetat som redovisningsekonom och ekonomiassistent under ett par år, sedan sin examen i ekonomi vid Södertörns Universitet.

Med ett brinnande intresse för digitaliseringen har hon även en utbildning inom IT.

Dominika arbetar som redovisningsekonom för ett flertal av Cooach kunder och genom sin kunskap inom IT bidrar hon även i det dagliga effektiviseringsarbetet för deras räkning.

Jag kan inte beskriva vilken positiv omställning det blev när jag började hos Cooach. Vi jobbar på ett sätt där vi utnyttjar varenda digitala möjlighet som vi hittar till att effektivisera vårt och kundens samarbete, men även själva arbetet bakom kulisserna.

Det här ingår i Cooach Business

Tillgång till den digitala verktygslådan Cooach Toolbox med smarta avtalsmallar:

 • Ekonomihandbok: Svara på frågor om er verksamhet så skapas i realtid en ekonomihandbok som fungerar som en dokumentation över ert företags ekonomifunktion. Skapar tydlighet och förutsättningar för en dokumenterad intern kontroll.
 • Resultat- och likviditetsbudget: med vår mall för resultatbudget kan verksamheten skapa sig en bild av hur verksamhetsåret kommer se ut resultatmässigt. I likviditetsbudget får verksamheten ett bra verktyg för att budgetera det livsviktiga kassaflödet.

Automatiserade ekonomiprocesser, exempelvis:

 • Integration med Fortnox:  används Fortnox idag så flyttar vi över licensen och lägger på våra standardiserade processer.
 • Integration med bank: vi integrerar alltid redovisningen med ert bankkonto. Det är den enskilt viktigaste integrationen för att automatisera och skapa en ständigt uppdaterad redovisning.

Aviseringar baserat på data i våra intelligenta mallar:

 • Likviditetsforecast: aviseringar om kommande veckas leverantörsbetalningar, förväntade kundinbetalningar och skatter och avgifter samt aktuellt banksaldo.
 • Faktura betald / att attestera: när det kommit in fakturor som ska attesteras  får användaren en avisering och en länk.
 • Månadsbokslut: baserat på den data ni lagt in i ekonomihandboken kring månadsbokslutsprocessen så skapas påminnelser om aktiviteter som ska göras.

Automatisk Rapportering genom det digitala rapporterings­ ­verktyget Oxceed:

Genom en direkt koppling till Fortnox skapas rapporter i samma ögonblick som bokföringen stängs. Exempel på rapporter som ingår
 • Anpassade rapporter: vid implementeringen inhämtar vi information om vilken finansiell information som är viktigast för ert företag och anpassar våra standardrapporter efter det.
 • Budget och prognos: vi stöttar i upprättande av budget och prognos.
 • Ekonomisk överblick på nolltid: i Oxceed får ni redovisningsdata presenterad på ett snyggt och överskådligt sätt. Genom drill-down funktionalitet skapas en djupare förståelse för siffrorna.

Integrationspartners

PRISER OCH INNEHÅLL I ABONNEMANGEN INOM EKONOMI

GO

Kompletterar redovisningsbyån*
0 kr per månad
 • Smarta mallar inom ekonomi
 • Chatsupport redovisningsfrågor

Business

Ersätter redovisningsbyrån*
Från 990 kr per månad
 • Smarta mallar inom ekonomi
 • Chatsupport redovisningsfrågor
 • Dedikerad digital ekonom
 • Automatiserad bokföring
 • Aviseringar för månadsbokslut
 • Automatiserad månadsrapportering
 • Aviseringar bokföringshändelser
 • Momsredovisning, månadsavstämning och ÅR K2
populärt

PREMIUM

Ersätter befintlig ekonomiavdelning*
Offert Skräddarsytt och prissatt efter behovsanalys
 • Smarta mallar inom ekonomi
 • Chatsupport redovisningsfrågor
 • Dedikerad digital ekonom
 • Kundanpassad automatiserad bokföring
 • Kundanpassade aviseringar för månadsbokslut
 • Kundanpassad månadsrapportering
 • Kundanpassade aviseringar bokföringshändelser
 • Momsredovisning, månadsavstämning och ÅR K2
 • Skräddarsydd systemmiljö
 • Skräddarsydd back-office för redovisningsproduktion

Book a demo

Do you have the right business support for a successful growth journey?

Do you want to know more about how tailor-made business support and experts can facilitate your growth journey? When you book a demo, one of our product specialists will give you an overview of:

 • How a digital collaboration surface together with Slack can be the basis for a simpler and more flexible business support.
 • How a company’s entire need for support in law, HR, accounting and financing can be provided through a combination of digital and automated business processes and access to experts based on our various areas of expertise.
 • How other companies take the help of Cooach business support and Cooach Partner Network’s on-demand experts.

Book a demo with us today!