Våra tjänster

HR

Våra abonnemang inom HR fokuserar på att ge HR-administration och stöd till dig som vill vara en professionell arbetsgivare från början. Vi riktar oss särskilt mot dig som ser distansarbete som en naturlig del av bolagets organisation då detta ställer högre krav på struktur och tydlighet.

Den moderna HR-funktionen

De processer som är mest digitaliserade idag är rekrytering och genomförandet av medarbetarundersökningar. För detta finns idag många system och allt fler väljer att använda dem och ser deras fördelar. Undersökningar visar på tre tydliga områden som man anser är viktiga att digitalisera i närtid. Det gäller processerna för hantering av personaldata, on-boardingprocessen samt att ha en tydlig överblick på medarbetarnas kompetens.

Digitaliseringen av dessa tre processer skulle underlätta administrativt för HR och för hela organisationen. Det skulle garantera en kvalitetssäkrad on-boardingprocess samt ge en tydlig bild av behoven inom kompetensförsörjning framöver. Det finns dock ett antal hinder på vägen. Förvånansvärt nog finns det många företag där HR ännu inte sitter i ledningsgruppen, vilket försvårar arbetet mot en digitalisering. Det är oklart hur dessa företag kommer att stå sig i konkurrensen. Vidare saknas såväl befintlig teknik som tid för att satsa på den digitala, livsviktiga utvecklingen.

Det är här Cooach kommer in i bilden, då vi har både verktygen, kompetensen och tiden att hjälpa HR-avdelningens digitaliseringsutveckling.

Abonnemangstyper

Från self-service till fullskalig HR–avdelning

Cooach GO

Professionell arbetsgivare från första dagen

Utan kostnad kan ert företag ta del av kvalitetssäkrade smarta mallar som möjliggör upprättandet av korrekta anställningsavtal. Svara på frågor för att få ett avtal anpassat till den aktuella anställningen. När bolaget växer med fler anställda så skapar du lätt regelverket för just ditt företag genom vår smarta personalhandbok m.m.

Cooach Business

Börja dra nytta av data

Här börjar resan mot ett mer automatiserat HR-stöd. Få automatiska aviseringar när en provanställning är på väg att löpa ut och skicka avtal med vår inbyggda signeringstjänst. Ställ frågor och få professionell support genom chatt. Här ingår även en utvärdering av chefstesten som kan ge värdefulla insikter för utveckling av ledarskapet.

Cooach Business

HR-AVDELNING PÅ DISTANS

Från bara 3 490 kr per månad så får ni inte bara skräddarsydda avtal anpassade till ert varumärke och verksamhet utan även en dedikerad HR-kontakt som lär känna ert företag.

Resan mot en ökad automatisering fortsätter genom aviseringar i Slack som skapar förutsättningar för affärsstödjande workflows som sparar tid och minimerar risken för fel.

TILLÄGGSTJÄNSTER

En hel HR-avdelning på distans

Våra tilläggstjänster kompletterar abonnemangen och gör tillväxtföretagets HR-funktion komplett. Självklart datadrivna och fullt integrerade för att bli så effektiva som möjligt. Samtidigt som fokus flyttas från struktur till utveckling och värdeskapande. Allt för att göra ert företag till en vinnare när framtidens arbetsplats nu formas. En arbetsplats där anställda och gig-konsulter arbetar parallellt i en digital miljö.

HR-chef on demand

I vårt nätverk finns ett flertal erfarna HR-chefer som på kort varsel kan bli en del av ert företags organisation. Genom fasta timpaket som innehåller precis så mycket eller lite HR-chef som ert företag behöver så kan ni få in rätt kompetens flera år tidigare än med en traditionell lösning. Dessutom helt integrerad med systemstödet i vår affärsstödsplattform.

Löneredovisning
Använder ert företag en traditionell lönetjänst med underlag som ska inrapporteras och mailas till lönekontoret? Genom att lägga till löneredovisning till ett business eller enterprise abonnemang så är den tiden över. All inrapportering sker i dialog med Cooachbot HR. Hela processen övervakas och kvalitetssäkras av erfarna lönekonsulter som även finns tillgängliga för frågor och manuella justeringar.

Automatiserad on- och offboarding

Med ett premiumabonnemang och löneredovisning så är steget till en automatiserad on- och off-boarding av medarbetare och konsulter till ert företag inte långt borta.

 • Skicka länk till den nyanställde för inhämtning av personuppgifter till anställningsavtalet.
 • Få en avisering när det är dags att fylla på med lön m.m.
 • Skicka avtalet för digital signering.
 • Automatisk uppsättning av medarbetaren i Cooach Workplace som ger access till rätt system.
 • Automatisk uppläggning av medarbetaren i lönesystemet.

MÖT NÅGRA AV ERA affärsRÅDGIVARE

Hélen Sinani

HR specialist on demand

Hélen Sinani har en mångårig erfarenhet från ledande befattningar, såväl operativa som strategiska, inom HR och från en rad olika typer av verksamheter.

Helén har en djup expertis inom ledarskaps- och organisations-utveckling samt chefsstöd inom HR-frågor. Hon har en socionom- och HR-examen från Mittuniversitetet och Stockholms Universitet.

Sedan hösten 2021 är Helén HR-partner på Cooach och verksam som HR-stöd till ett flertal kunder.

Jag anslöt mig till Cooach för att variationen av olika typer av verksamheter och bredden av kunder är både intressant och stimulerande. Att vara en del av den digitala utvecklingen inom HR-området är dessutom spännande och lockar mig mycket.

Urban Hobring

CFO on demand

Urban Hobring har över 40 års erfarenhet inom finans och ekonomi från många branscher, varav de senaste 5 åren som konsult i eget bolag.

Urban har arbetat i ledande positioner för såväl svenska och globala koncerner inom redovisning, business controlling, koncernredovisning och treasury.

Under hösten 2020 anslöt Urban till Cooach med uppdraget att bedriva koncernredovisningen för en av Cooach internationella kunder som är verksamma inom fastighets-branschen. Sedan dess har Urban utökat sitt engagemang och har idag ett flertal uppdrag för Cooach räkning.

Jag anslöt mig till Cooach för att jag gillade bolagets arbetssätt och fokus på att förenkla och digitalisera. Min långa erfarenhet och expertis inom ekonomi och finans kommer väl till pass i de komplexa uppdrag vi utför. Och det känns bra att kunna addera värde till både Cooach och deras kunder.

Tobias Fridman

Affärsjurist on demand

Tobias har arbetat som advokat och affärsjurist sedan drygt 20 år och är affärsjurist på Cooach.

Tobias arbetar ofta med teknikdrivna bolag som Accenture, Verizon, Infor & IKEA Industry samt start-ups.

Han har en juristexamen från Stockholms Universitet och har gått General Management programmet på Harvard Business School.

Jag är övertygad om att juristbranschen kommer att gå igenom en dramatisk förändring och automatisering de närmaste åren och anser att Cooach är väl positionerade för att hjälpa klienter dra nytta av teknikutvecklingen. Sättet Cooach arbetar på ger små och medelstora bolag möjligheten att få samma interna stöd som annars bara finns hos mycket större bolag.

Det här ingår i Cooach Business

Access till den digitala verktygstygslådan Cooach Toolbox. Här finns smarta mallar inom HR, exempelvis:

 • Ledarskapstestet: testa era ledare och få en fingervisning över deras kompetenser inom ledarskap. Testet riktar sig till de som är ledare. De får ett antal påståenden att ta ställning till och testar såväl grundläggande kunskap som praktisk kompetens i vissa frågor. Testen tar ca 15-20 minuter att genomföra och omfattar bl. a kunskaper inom coachning, feedback/återkoppling, teamwork och konflikthantering.
 • Anställningsavtal: med vår smarta mall kan du, genom att svara på ett antal frågor, skapa ett anställningsavtal i realtid och spara detta på ett säkert sätt.
 • Personalhandbok: svara på några frågor om er verksamhets personalpolicy så skapas i realtid en personalhandbok som fungerar som en dokumentation över ert företags personalfrågor. Skapar tydlighet och rätt förutsättningar för er organisation och personal.
 • Arbetsgivarintyg: en lättanvänd mall för att skapa arbetsgivarintyg.
 • Utvecklingssamtal: En smart mall med praktiska tips för utvecklingssamtalet. Vad ska man tänka på före-under-efter samtalet?
 

Automatiserade ekonomiprocesser eliminerar repetitiva uppgifter

Genom smidiga automatiserade arbetsflöden, minskas risken för manuella fel och verksamhetens HR-arbete är ständigt uppdaterat. Den tid som frigörs kan istället läggas på t.ex. strategiarbete och annat värdeskapande arbete.

 • Vi lägger till integrationer mot olika HR-system och LMS och vid behov skapar vi skräddarsydda integrationer mot de system som innehåller data som ska in i personal systemen. Automatisk uppsättning av medarbetaren i Cooach Workplace som ger access till rätt system. 
 

Aviseringar baserat på data i våra intelligenta mallar, t.ex.:

 • Provanställning löper ut: få automatiska aviseringar när en provanställning är på väg att löpa ut.

Rapportering. 

 • Med vår affärsstödsplattform och API integrationer med back office system kan vi generera automatiska rapporter såsom tid- och frånvaroregistrering.

Integrationspartners

PRISER OCH INNEHÅLL I ABONNEMANGEN INOM HR

GO

Professionell arbetsgivare*
0 kr per månad
 • Skapa Anställningsavtal
 • Skapa Arbetsgivarintyg
 • Skapa Personalhandbok
 • Skapa Uppdragsavtal
 • Skapa Ramavtal
 • Ledarskapstesten - om ledarskap

Business

Börja dra nytta av data inom HR-stöd*
Från 1 490 kr per månad
 • Skapa Anställningsavtal
 • Skapa Arbetsgivarintyg
 • Skapa Personalhandbok
 • Skapa Uppdragsavtal
 • Skapa Ramavtal
 • Ledarskapstesten - om ledarskap
 • Uppföljning av Ledarskapstesten
 • Inbyggd digital signering
 • Aviseringar per e-post
 • Chatsupport kring HR-frågor
 • Löneprogram
populärt

PREMIUM

Bygg en anpassad HR-avdelning*
Offert Skräddarsytt. Prissatt efter behovsanalys.
 • Skapa skräddarsydda Anställningsavtal
 • Skapa skräddarsydda Arbetsgivarintyg
 • Skapa en skräddarsydd Personalhandbok
 • Skapa skräddarsydda Uppdragsavtal
 • Skapa skräddarsydda Ramavtal
 • Ledarskapstesten - om ledarskap
 • Uppföljning av Ledarskapstesten
 • Inbyggd digital signering
 • Aviseringar per e-post och i Slack
 • Chatsupport kring HR-frågor
 • Individuell chefscoaching
 • Skräddarsydda avtal
 • Dedikerad HR-kontakt
 • Löneprogram

Boka en demo

Har du rätt affärsstöd för en lyckad tillväxtresa?

Vill du veta mer om hur ett skräddarsytt affärsstöd och experter kan underlätta för er tillväxtresa? När du bokar en demo kommer en av våra produktspecialister ge dig en genomgång kring:
 • Hur en digital samarbetsyta tillsammans med Slack kan bli grunden för ett enklare och smidigare affärsstöd.
 • Hur ett bolags hela behov av stöd inom juridik, HR, redovisning och finansiering kan ges genom en kombination av digitala och automatiserade verksamhetsprocesser och tillgång till experter utifrån våra olika kompetensområden.
 • Hur andra bolag tar hjälp av Cooach affärsstöd och Cooach Partner Networks experter-on-demand.

Låter det intressant?
Boka en demo med oss idag!