Cooach löser koncernkonsolideringen i din tillväxtresa

Cooach löser koncernkonsolideringen i din tillväxtresa

Snabbväxande bolag ställs dagligen inför en rad frågeställningar som rör såväl möjligheter som utmaningar på tillväxtresan. Ofta rör det expansion och etablering på nya marknader där det t ex kan handla om att starta ett dotterbolag eller att företaget behöver etablera bolag utomlands för att kunna hantera lokala regulativa krav.

Denna tillväxtfas ställer stora krav på ekonomifunktionen som behöver hantera detta inom ramen för sitt uppdrag och se till att ledningen får rätt rapporter i tid och att revisorn blir nöjd. Det i sin tur är inte helt enkelt och det krävs ofta en specifik kompetens inom området för att säkerställa att den finansiella informationen kan konsolideras på ett korrekt sätt med t ex eliminering och valutajusteringar.

På Cooach är vi specialister inom detta område och hjälper tillväxtföretag i deras expansion genom att ta hand om affärskritiska processer Med vår tjänst för koncernkonsolidering hanterar vi hela processen för koncernkonsolidering – från uppladdning av saldobalanser från ekonomisystem till eliminering av internposter och konsolidering av koncernen och en leverans som inkluderar rapporter för Kassaflöde, Resultat- och Balansräkning samt specificering av Eget kapital samt siffror till kvartalsrapporter och årsredovisning.

I vårt arbete använder vi oss av en molnbaserad mjukvara från Konsolidator som ger oss möjlighet att snabbt och effektivt kunna bistå våra kunder med en korrekt koncernkonsolidering. Vi hjälper dig som kund med alla steg för att nå dit. Från uppsättning av tjänsten samt den dagliga driften och våra experter för koncernkonsolidering finns med dig i samtliga steg.

Allt till ett månatligt fast pris.

Vill du veta mer om vår tjänst för koncernkonsolidering?
Kontakta Jonas Stier på Cooach.

Cooach erbjuder även tjänster inom övriga funktioner för affärsstöd såsom ekonomi, HR, Ägarfrågor och Bolagsdrift.

Om Konsolidator

Konsolidator är ett snabbväxande bolag som har specialiserat sig på att hjälpa små och medelstora bolag med att effektivisera konsolideringsprocessen. Bolaget har sitt ursprung i Danmark och växer nu snabbt på den internationella marknaden. Bolaget är noterat på Nasdaq First North.
www.konsolidator.com

Dela artikeln med dina kontakter

Dela artikeln med dina kontakter

Dela på Linkedin
Dela på Facebook

Håll dig uppdaterad – prenumerera på nyheter från Cooach

Upptäck fler nyheter