Våra kunder

KUNDCASE

Tack vare flexibiliteten i affärsstödsplattformen, fungerar lösningarna från Cooach lika väl i retailbranschen som i fastighets- eller finansvärlden. Klicka och läs om hur vi hjälpt kunder av olika storlek, från vitt spridda branscher.

Tecken & Tolk

Tecken & Tolk, en ledande leverantör a av tolkservice tar hjälp av Cooach med funktionalitet för lönehantering, samordning av av uppdrag, fakturaunderlag i Slack och MaxPA med koppling till Fortnox.

Läs mer

Hemply Balance

Cooach är Hemply Balances affärstöd och stöttar bolaget med finansiell rapportering, löpande bokföring, juridisk rådgivning, löpande CFO-stöd via Cooach workplace. Cooach levererar även den digitala arbetsplatsen till Hemply Balance, vilket även inkluderar licenser och support. Cooach har arbetat med Hemply Balance sedan 2020 och bl a bistått bolaget i noteringen på NGM SME i maj 2021.

Läs mer