EVENT: Så förändrar tillväxtbolag framtidens CFO-roll

EVENT: Så förändrar tillväxtbolag framtidens CFO-roll

I takt med digitalisering, global expansion och att allt fler tillväxtbolag söker externt kapital i tidigt skede för att kunna växa snabbare – så har komplexiteten i såväl redovisningen som den finansiella rapporteringen ökat. Investerare ställer med rätta krav på tydlig och kontinuerlig rapportering, transparens, tillgänglighet och ordning & reda i bokföringen.

Men KAN och SKA ett litet tillväxtbolag investera i en dyr CFO eller ska fokus ligga på produktutveckling och försäljning för att få affärerna att växa. Likaså bör ifrågasättas om det är en erfaren CFO som verkligen är den bäst lämpade att hålla reda på utläggsredovisningar, koordinera redovisningsbyråns arbete, administrera emissioner och se till att få all formalia på plats. Allt det som trots allt krävs i en liten organisation. 

Svaret borde vara självklart. Nej. Utan en CFO i  ett tillväxtbolag med färre än 20 anställda bör vara en strategisk resurs som bidrar till att sätta struktur och ramverk, som kommer med förslag och åtgärder hur bolaget kan finansiera sin tillväxt och inte minst bidrar med erfarenhet, kompetens och ett starkt nätverk som kan hjälpa bolaget att nå sina mål snabbare. 

För Cooach är lösningen självklar – vi måste sluta fokusera på person och istället betrakta CFO-rollen som en funktion. Om vi tar IT som exempel. Det är inte länge sedan som de flesta bolag faktiskt investerade i en server på kontoret tillsammans med en anställd IT-ansvarig vars uppgift var att säkerställa serverns prestanda och att hjälpa kollegorna installera nya programvaror.. Idag köper vi såväl lagring som programvaror i molnet och IT har blivit en funktion, inte en roll. 

På samma sätt så har många tillväxtbolag förstått att affärsstöd är en strategiskt viktigt investering och där CFO:n  är en central funktion. Genom att köpa affärsstödsfunktionen som en one-stop-shop, dvs på kran, så slipper VD arbetet med att projektleda leveranser, upphandla tjänster och säkerställa att det finns en bemanning utifrån organisationens ökade eller minskade behov. Genom en kombination av digitala tjänster, hög grad av automatisering och tillgång till seniora experter för de olika tillväxtfaserna så kan även tillväxtbolaget få råd med ett starkt affärsstöd. 

Cooach skapar framtidens affärsstöd och vi har ett snabbt ökat intresse för vår affärsmodell.

 

Cooach bjuder in till webbinariet ”Så förändrar tillväxtbolag framtidens CFO-roll”

Anmäl dig till vårt webbinarium den 7 april kl 08.00 där vi kommer presentera de 8 viktigaste framgångsfaktorerna med en one-stop-shop modell för CFO och affärsstöd. 

Dela artikeln med dina kontakter

Dela artikeln med dina kontakter

Dela på Linkedin
Dela på Facebook

Håll dig uppdaterad – prenumerera på nyheter från Cooach

Upptäck fler nyheter