Om Cooach

-  Vi erbjuder tillväxt som en tjänst

Digitala, skräddarsydda applikationer och affärsrådgivning. Vi samlar ditt företags affärsstöd och affärsgenerering på en plattform och digitaliserar affärskritiska processer, automatiserar flöden, eliminerar repetitiva uppgifter och frigör tid för värdeskapande aktiviteter.

Vår historia

Cooach grundades 2017 för att stödja tillväxtföretag med redovisning och CFO-tjänster. Sedan dess har vi utvecklats till en one-stop-shop inom affärsstöd för tillväxtföretag. Jämfört med etablerade leverantörer av professionella tjänster drar vi nytta av en affärsmodell utformad för det nya sättet att arbeta.

Vi avhjälper några av de största smärtpunkterna som tillväxtföretag möter. Vi tillhandahåller expertis inom specifika yrkesområden där det lilla tillväxtföretaget vanligtvis saknar kompetens, och ett komplett affärsstödsteam normalt sett bara finns i etablerade företag. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster inklusive alla juridiska och regulatoriska uppgifter som krävs för att driva ett företag, t.ex. redovisning, bokslut, lönehantering, HR-support, etc.

Våra kunder kan växa i sin egen takt genom en flexibel professionell service där våra kunder endast utnyttjar den kompetens de behöver vid ett visst tillfälle.

Då vi lade grunden för Cooach vi hade några vägledande principer där arbete var som helst, automatisering och balans mellan arbete och privatliv var de enskilt viktigaste. Utifrån dessa principer har vi lyckats skapa en organisation byggd för att utveckla tjänster och betjäna kunder på bästa möjliga sätt. Vi använder ett digitalt kontor för att integrera distansarbetare, ett nätverk av oberoende experter och våra kunder till en fungerande helhet.

Vi har vuxit från en enmansstart 2017 till mer än 75 medarbetare, i flera länder, genom att tillämpa samma metodik som vi använder för att stödja våra kunder. 2020 grundade vi Cooach CX och 2022 gick vi ihop med Business Reflex, en av de ledande digitala marknadsföringsbyråerna för tillväxtgenerering, i Sverige. Dessa initiativ har utökat vårt utbud av företagsstöd till att omfatta marknadsföring, försäljning och långsiktigt tillväxtstöd genom att mäta kundupplevelsen. Idag ser vi oss själva som ett komplett GaaS-företag (Growth as a Service), redo att tjäna och hjälpa företag att växa.

Vår vision är att Cooach ska bli en pan-europeisk plattform för affärsstöd och affärsgenerering.

Cooach tillväxt­strategi

Vi växer tillsammans med våra kunder. Både vad gäller tjänsteutbud men också geografiskt. Redan 2018 följde vi en av våra första kunder till Spanien där vi idag tillhandahåller redovisnings- och CFO-tjänster till mer än 20 kunder.

Vårt Customer Experience-team är avlägset men med ett antal teammedlemmar baserade i Polen där vi också tillhandahåller tjänster till ett antal polska och internationella detaljhandelskedjor.

Vår vision att bli en pan-europeisk plattform guidar oss. Därför kommer vi fortsätta att följa våra kunder till nya marknader och erbjuda våra tjänster på dessa nya platser.

0
kunder
2018

COOACH Ledning

CF Morander

CEO

Cooach grundare. Med en bakgrund som serieentreprenör har Carl-Fredrik stor erfarenhet av att etablera och bygga bolag inom finans och affärsstöd, från en flertal marknader. Carl-Fredrik verkar även som rådgivare till ägare och ledningsgrupper i tillväxtbolag.

Fredrik Carlqvist

CFO

Fredrik har en gedigen erfarenhet som CFO och COO i ett flertal stora företag. De senaste 10 åren har Fredrik primärt verkat som CFO-konsult till ett stort antal entreprenörsdrivna bolag.

Jörgen Stattin

COO

Jörgen har en lång erfarenhet av att bygga och leda välfungerande och framgångsrika affärssupporterande enheter, både som konsult och rådgivare samt även i chefsroller i multinationella såväl som entreprenörsdrivna företag.
Per Ivarsson

Per Ivarsson

CIO

Per har drygt 30 års erfarenhet av IT, digitalisering och verksamhetsutveckling från olika CIO-roller inom bank, finans och redovisningsbranschen. Per har ansvarat och drivit omfattande IT-förändringsprojekt i stora organisationer och har stor digitaliseringsexpertis.

COOACH Styrelse

Ulrika Strömberg

Styrelsens Ordförande

Styrelsens ordförande sedan 2022, ledamot sedan 2020. Ulrika verkar i styrelsen för ett flertal bolag inkl publika. Ulrika är entreprenör från den finansiella sektorn.
Photo Thomas Anderberg board member

Thomas Anderberg

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2021. Digital strateg och investerare, verksam som senior rådgivare via eget bolag. Har lång erfarenhet att hjälpa internationella organisationer att effektivisera processer inom Ekonomi, HR och Supply Chain.

Tomas Dreifaldt

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2021. Grundare av Intermezzo – ett innovationsbolag inom digital försäljnings- och ledarskapsutbildning.

Christina Morander

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2017. Verksam som ekonomichef för Addlife, noterat på Nasdaq. Christina har en lång erfarenhet inom redovisning och har bl a verkat som auktoriserad revisor.

Cecilia Hjertzell

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2021. Digital strateg och investerare, verksam som senior rådgivare via eget bolag. Styrelseledamot i Spectrum One, noterat på Nasdaq First North.

Anders Hermansson

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2022. Digital strateg med mångårig erfarenhet från internationell försäljning och marknadsföring. Medgrundare och VD på digitalbyrån Business Reflex.

LÄS OM NÅGRA AV COOACH KUNDER