Om Cooach

– Affärsstöd som hjälper dig att växa

Cooach är en flexibel och skalbar tjänst för att matcha riskkapitalfinansierade tillväxtbolags behov av affärsstöd inom Ekonomi, HR, Bolagsdrift och Ägarfrågor. Vi kombinerar ett digital workplace för affärstödstjänster, med personlig backoffice, smarta mallar och avtal samt seniora experter On Demand. Utifrån ert behov väljer ni en mix av nivå och behov.

För dig betyder det digitala, skräddarsydda applikationer och affärsrådgivning som eliminerar repetitiva arbetsuppgifter och frigör tid för värdeskapande aktiviteter.

Vår historia

Cooach grundades 2016, när de första digitala redovisningsapparna gav det mindre bolaget tillgång till bra och billiga digitala tjänster. Men för tillväxtbolag med mer komplexa behov saknades ett digitalt erbjudande. Samtidigt hade Slack etablerat sig som ett verktyg som digitaliserade såväl projekt som den dagliga kommunikationen. Detta genom att som plattform ersätta systemen för e-post, mötestjänster och dokumenthantering och knyta ihop olika projektverktyg.

Med Slack som ett digitalt kontor för att leverera tjänster för affärsstöd har vi skapat ett affärsstödsystem som ger funktionaliteten från en rad av marknadens bästa SaaS-lösningar. På så sätt har vi på Cooach skapat det bästa affärsstödet för det mindre tillväxtbolaget och genom en hög grad av automatisering så kan vi erbjuda det till en rimlig kostnad.

Vår vision​

Vår vision är att Cooach ska bli den självklara affärsstödspartnern till det mindre tillväxtbolaget genom att erbjuda samma affärsstöd som det stora bolaget får tillgång till genom sina samtliga stabsfunktioner. 

Cooach ger ett affärsstöd som skapar rätt förutsättningar för våra kunders tillväxt. Med vår affärsmodell – en kombination av automatiserad self service och backoffice med mänskligt expertstöd – kan vi erbjuda våra tjänster både effektivare och till en lägre kostnad.

Cooach ska bli den självklara partnern till det mindre tillväxtbolaget genom att erbjuda samma affärsstöd som det stora bolaget får tillgång till genom sina stabsfunktioner.

Cooach tillväxt­strategi

En del i tillväxtstrategin ligger i att växa utanför den svenska marknaden. Cooach startade redan 2018 i Spanien med att där bygga ett backoffice med kostnadseffektiv arbetskraft. På så sätt kunde vi nyttja tillgången till duktiga svenska seniora experter som valt att avsluta sin karriär lite tidigare för att bosätta sig i Spanien, men är öppna för att fortsätta arbeta ett mindre antal timmar per månad. 

I och med pandemin kom behovet av digitalisering ifatt även den spanska marknaden. Spanien är en stor marknad med låg konkurrens och i ett stort behov av digitalisering. Cooach etablerar nu tjänsteerbjudandet i Spanien och har redan fått den första spanska kunden. Men Cooach vill etablera sig på fler marknader och tittar därför även på en etablering i Polen under 2022, då bolaget har polsk kompetens.

0
kunder
2018

Cooach framtid

Fokus för 2022 är just tillväxt. Ända sedan Cooach grundades så har vår affär utvecklats tillsammans med våra kunder. Nu kommer vi aktivt gå ut och börja sälja våra tjänster. Cooach har en milstolpe för 2022 att nå 100 kunder i Sverige och Spanien. Det är viktigt att bevisa både för oss själva och för våra investerare att vi kan skapa en god tillväxt och lönsamhet.

COOACH Ledning

CF Morander

CEO

Cooach grundare. Med en bakgrund som serieentreprenör har Carl-Fredrik stor erfarenhet av att etablera och bygga bolag inom finans och affärsstöd, från en flertal marknader. Carl-Fredrik verkar även som rådgivare till ägare och ledningsgrupper i tillväxtbolag.

Fredrik Carlqvist

CFO

Fredrik har en gedigen erfarenhet som CFO och COO i ett flertal stora företag. De senaste 10 åren har Fredrik primärt verkat som CFO-konsult till ett stort antal entreprenörsdrivna bolag.

Jörgen Stattin

COO

Jörgen har en lång erfarenhet av att bygga och leda välfungerande och framgångsrika affärssupporterande enheter, både som konsult och rådgivare samt även i chefsroller i multinationella såväl som entreprenörsdrivna företag.

Tomas Dreifaldt

Partneransvarig

Våra experters och partners kontaktperson och styreöseledamot sedan 2021. Grundare av Intermezzo – ett innovationsbolag inom digital försäljnings- och ledarskapsutbildning.

Cecilia Hjertzell

CMO

Digital strateg och investerare, verksam i Cooach och som senior rådgivare via eget bolag. Styrelseledamot i Spectrum One, noterat på Nasdaq First North. Styrelseledamot sedan 2021.

COOACH Styrelse

ULRIKA STRÖMBERG

Styrelsens Ordförande

Styrelsens ordförande sedan 2022, ledamot sedan 2020. Ulrika verkar i styrelsen för ett flertal bolag inkl publika. 
Ulrika är entreprenör från den finansiella sektorn. 

TOMAS DREIFALDT

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2021. Grundare av Intermezzo – ett innovationsbolag inom digital försäljnings- och ledarskapsutbildning.

Christina Morander

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2017. Verksam som ekonomichef för Addlife, noterat på Nasdaq. Christina har en lång erfarenhet inom redovisning och har bl a verkat som auktoriserad revisor.

Cecilia Hjertzell

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2021. Digital strateg och investerare, verksam som senior rådgivare via eget bolag. Styrelseledamot i Spectrum One, noterat på Nasdaq First North.

THOMAS ANDERBERG

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2021. Digital strateg och investerare, verksam som senior rådgivare via eget bolag. Har lång erfarenhet att hjälpa internationella organisationer att effektivisera processer inom Ekonomi, HR och Supply Chain.

Ulrika Strömberg

Styrelsens Ordförande

Styrelsens ordförande sedan 2022, ledamot sedan 2020. Ulrika verkar i styrelsen för ett flertal bolag inkl publika. Ulrika är entreprenör från den finansiella sektorn.
Photo Thomas Anderberg board member

Thomas Anderberg

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2021. Digital strateg och investerare, verksam som senior rådgivare via eget bolag. Har lång erfarenhet att hjälpa internationella organisationer att effektivisera processer inom Ekonomi, HR och Supply Chain.

Tomas Dreifaldt

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2021. Grundare av Intermezzo – ett innovationsbolag inom digital försäljnings- och ledarskapsutbildning.

Christina Morander

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2017. Verksam som ekonomichef för Addlife, noterat på Nasdaq. Christina har en lång erfarenhet inom redovisning och har bl a verkat som auktoriserad revisor.

Cecilia Hjertzell

Styrelseledamot

Ledamot sedan 2021. Digital strateg och investerare, verksam som senior rådgivare via eget bolag. Styrelseledamot i Spectrum One, noterat på Nasdaq First North.

LÄS OM NÅGRA AV COOACH KUNDER

Cooach ger det mindre tillväxtbolaget samma möjlighet till bra affärsstöd som de stora bolagen – men till en rimlig kostnad

Så började det

Samtidigt hade Slack etablerat sig som ett verktyg som digitaliserade såväl projekt som den dagliga kommunikationen genom att som plattform i princip ersätta de olika systemen för e-post, mötestjänster och dokumenthantering och knyta ihop projektens olika applikationsverktyg.

Cooach tog fasta på detta och arbetshypotesen var att använda Slack som ett digitalt kontor för att leverera tjänster för affärsstöd och på så sätt skapa ett affärsstödsystem som gav funktionaliteten från alla de SaaS-lösningar som kom ut på marknaden under denna period. 

Målsättningen var att med hjälp av digitala verktyg och med Slack som själva nervsystemet för att koppla ihop funktionaliteten, skapa ett lika bra affärsstöd till det mindre tillväxtbolaget som det de stora enterprisebolagen har skapat genom sina stabsfunktioner. Ambitionen var att kunna erbjuda det till en rimlig kostnad genom att göra det digitalt och automatisera så många delar i processerna som möjligt.

Cooach har alltid utvecklat i en sann leanmetodikanda. Vi har satt arbetshypoteser och hela tiden arbetat kunddrivet. 2016 började Cooach testa att arbeta i Slack mot två utvalda kunder för att verifiera att kunderna skulle gilla Slack som basen i plattformen. 

Gensvaret blev enormt – de älskade det! Nästa steg blev att automatisera de bakomliggande i processerna. Det resulterade, redan 2016, i den första Cooachboten i form av ett automatiserat flöde för att ta emot utläggskvitton och boka dem i lönesystemet. Därefter byggde Cooach vidare med lösningar för att skicka ut lönespecifikationer och fakturor för attest. En rad små steg i en arbetsprocess som hittills krävt en människa för att lösa uppgiften hade nu fått en människa-bot-interaktion.

Därefter fortsatte vi att utveckla digitala verktyg riktat till bolag som står inför en tillväxt som kräver externt kapitaltillskott. Vi fortsatte att driva det som ett lean startup bolag och hela tiden utveckla tjänsterna tillsammans med våra kunder samtidigt som vi växte som bolag genom nya kunder.

När så Covid19 slog till, kom övriga världen ifatt Cooach, och efterfrågan på Cooach tjänster ökade markant. Då bestämde sig Cooach för att satsa ordentligt och rusta bolaget för en tillväxtresa genom att tillsätta en professionell styrelse och genomföra en kapitaliseringsrunda som möjliggjorde en ordentlig paketering av tjänsteerbjudandet samt att bolaget också kunnat bygga upp distributionslinjen i en snabbare takt.

 

Cooach grundades 2016, ett år då de första digitala redovisningsapparna kom i gång på allvar. Helt plötsligt kunde det lilla bolaget få tillgång till digitala redovisningstjänster med AI-stöd som, till en mycket låg kostnad eller t o m som gratistjänst, kunde stötta det mindre bolaget i sin ekonomiredovisning. Men för tillväxtbolag med mer komplexa behov såsom koncernkonsolidering eller HR-stöd saknades det ett digitalt erbjudande.

Cooach grundare och VD Carl-Fredrik Morander berättar:

Min fundering var huruvida en app var den enda lösning eller om det kunde gå att göra på ett annat sätt som bättre stöttade ett bolag med att digitalisera alla de affärsstödjande processer som är gemensamma för, i princip, alla bolag i en viss storlek eller med en viss komplexitet i bolagsstruktur eller tjänster.

Med Cooach Toolbox får ditt företag smarta verktyg för att skapa, ladda ner och distribuera kontrakt och juridiska dokument. Allt digitaliserat, allt som självbetjäning och ja, riktigt enkelt.

Vi kan serva ditt bolag med affärsrådgivare i  ekonomi, HR, bolagsstyrning, användarupplevelse och ägarfrågor. 

Cooach tjänster för det digitala kontoret är uppdelade på abonnemang som passar olika verksamheters behov och  kan kompletteras med tilläggstjänster inom våra 4 affärsstödsområden.

Cooach tjänster för det digitala kontoret är uppdelade på abonnemang som passar olika verksamheters behov och  kan kompletteras med tilläggstjänster inom våra 4 affärsstödsområden.