Rådgivare & medarbetare

MÖT NÅGRA AV våra affärsRÅDGIVARE & MEDARBETARE

Fredrik Carlqvist

CFO on demand

Fredrik Carlqvist är civilekonom från Lund och har en bakgrund inom IT, ekonomi och administration, i såväl stora som små bolag.

Fredrik har bl a verkat i koncernledningen för ett större svenskt bolag samt varit VD och CFO i startups.

Fredrik är även CFO på Cooach.

“Under de senaste 10 åren har jag arbetat digitalt och jag kunde enkelt dra den slutsatsen att Cooach genom sitt angreppssätt och erbjudande har framtiden för sig.”​

Maria Schultz

IT-stöd Digitala samarbetsplatsen

Maria Schultz har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring av processer inom olika branscher.

Det kommer till nytta när vi hjälper våra kunder att digitalisera och automatisera repetitiva och tidskrävande arbetsuppgifter.

Hon utgår från Stockholm och bidrar också till nöjda kunder genom utbildningar och IT-support kopplat till kundens digitala arbetsplats.

Jag tycker om att bidra till smarta tekniska lösningar som minska den administrativa bördan för våra kunder. Jag får energi av att jobba med problemlösning av olika slag, som att lösa ett it-ärende tillsammans med en användare eller arbeta med löpande processutveckling med kunden.

Hélen Sinani

HR specialist on demand

Hélen Sinani har en mångårig erfarenhet från ledande befattningar, såväl operativa som strategiska, inom HR och från en rad olika typer av verksamheter.

Helén har en djup expertis inom ledarskaps- och organisations-utveckling samt chefsstöd inom HR-frågor. Hon har en socionom- och HR-examen från Mittuniversitetet och Stockholms Universitet.

Sedan hösten 2021 är Helén HR-partner på Cooach och verksam som HR-stöd till ett flertal kunder.

Jag anslöt mig till Cooach för att variationen av olika typer av verksamheter och bredden av kunder är både intressant och stimulerande. Att vara en del av den digitala utvecklingen inom HR-området är dessutom spännande och lockar mig mycket.

Urban Hobring

CFO on demand

Urban Hobring har över 40 års erfarenhet inom finans och ekonomi från många branscher, varav de senaste 5 åren som konsult i eget bolag.

Urban har arbetat i ledande positioner för såväl svenska och globala koncerner inom redovisning, business controlling, koncernredovisning och treasury.

Under hösten 2020 anslöt Urban till Cooach med uppdraget att bedriva koncernredovisningen för en av Cooach internationella kunder som är verksamma inom fastighets-branschen. Sedan dess har Urban utökat sitt engagemang och har idag ett flertal uppdrag för Cooach räkning.

Jag anslöt mig till Cooach för att jag gillade bolagets arbetssätt och fokus på att förenkla och digitalisera. Min långa erfarenhet och expertis inom ekonomi och finans kommer väl till pass i de komplexa uppdrag vi utför. Och det känns bra att kunna addera värde till både Cooach och deras kunder.

Björn Petersson

CFO On-demand

Björn har mer än 25 års erfarenhet som CFO, business controller och från en rad olika operativa roller.

Från att tidigare verkat som anställd i Venture Capital, statliga, noterade och privatägda bolag, driver Björn sedan fem år en egen verksamhet med fokus på att stödja små bolag med starka entreprenörer och ägare.

Uppdragsgivarna verkar inom ett flertal branscher såsom medtech, telekom, läkemedel och investeringar.

Under de tre senaste åren har Björn samarbetat med Cooach där han bl a arbetar med våra kunder Radio Innovation och Flat Capital.

Möjligheten att erbjuda kunder ett helhetskoncept med tillgång till experter helt efter behov passar utmärkt för bolag i tillväxt, vilket gör samarbetet med Cooach lika intressant som utvecklande.

Tobias Fridman

Affärsjurist on demand

Tobias har arbetat som advokat och affärsjurist sedan drygt 20 år och är affärsjurist på Cooach.

Tobias arbetar ofta med teknikdrivna bolag som Accenture, Verizon, Infor & IKEA Industry samt start-ups.

Han har en juristexamen från Stockholms Universitet och har gått General Management programmet på Harvard Business School.

Jag är övertygad om att juristbranschen kommer att gå igenom en dramatisk förändring och automatisering de närmaste åren och anser att Cooach är väl positionerade för att hjälpa klienter dra nytta av teknikutvecklingen. Sättet Cooach arbetar på ger små och medelstora bolag möjligheten att få samma interna stöd som annars bara finns hos mycket större bolag.

Dominika Soltani

Redovisningsekonom

Dominika Soltani har arbetat som redovisningsekonom och ekonomiassistent under ett par år, sedan sin examen i ekonomi vid Södertörns Universitet.

Med ett brinnande intresse för digitaliseringen har hon även en utbildning inom IT.

Dominika arbetar som redovisningsekonom för ett flertal av Cooach kunder och genom sin kunskap inom IT bidrar hon även i det dagliga effektiviseringsarbetet för deras räkning.

Jag kan inte beskriva vilken positiv omställning det blev när jag började hos Cooach. Vi jobbar på ett sätt där vi utnyttjar varenda digitala möjlighet som vi hittar till att effektivisera vårt och kundens samarbete, men även själva arbetet bakom kulisserna.

Cooachbot

Ekonomi / HR / Bolagsdrift / Ägarfrågor

Också en av oss. Cooachbot är vår egna digitala medarbetare.

Med API-integrationer till back office-system interagerar han med användare i dagliga aktiviteter så som kostnadsrapportering, frånvarorapportering, och mycket mer.

Cooachbot jobbar 24/7 vid sidan av mänskliga experter i Slack.

Cooachbot såg dagens ljus i april 2018, och har sedan dess gjort livet enklare för hundratals användare.

Jag tycker om att bidra till smarta tekniska lösningar som minska den administrativa bördan för våra kunder. Jag får energi av att jobba med problemlösning av olika slag, som att lösa ett it-ärende tillsammans med en användare eller arbeta med löpande processutveckling med kunden.

Maria Schultz​, botens matte

Anders Hermansson

Marknadsföring och försäljning

Anders har 30 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring efter en rad chefspositioner på både små och multinationella bolag, främst inom IT-branschen.

Anders är uppfostrad i ägarledda tillväxtföretag med tjänster som säljare, partnersäljare, produkt marknadschef och marknadschef. Det i kombination med jobb på storbolag som IBM har givit en mycket bred erfarenhet.

Det är väldigt härligt att kunna hjälpa entreprenörer att både möjliggöra och driva tillväxt. Att kunna ge stöd inom alla områden runt en bra idé och se den växa fram till ett framgångsrikt företag är väldigt belönande.

Lars Dahlberg

Marknadsföring och försäljning

Lars har 35 års erfarenhet av att jobba som marknads- och försäljningschef på B2B som haft ett stort fokus på tillväxt. De senaste 10 åren som konsult har han jobbar med mer än 50 bolag.

Lars har arbetat som marknads- och försäljningchef på flera framgångsrika bolag inom IT-branschen innan han startade Business Reflex i början på 2013. Visionen att hjälpa svenska B2B bolag att växa med en modern go to market strategi med fokus på det digitala är hans drivkraft. Under sommaren 2022 gick Business Reflex samman med Cooach som ett naturligt steg i vår gemensamma passion att stötta tillväxt företag att lyckas.

Lars har hjälp mer än 50 bolag inom många olika branscher de senaste 10 åren.

“Tillväxtföretag är min passion. Att få hjälpa tillväxtföretag att lyckas med sin go to market-strategi driver utvecklingen för samhället framåt. Det är dessa bolag som är vår framtid. Att startup bolag nu kan få effektivt stöd kring detta i ihop med det som handlar om att hantera och utveckla den adminstrativa delen av affären är verkligen starkt. Det gör resan från “Napkin to Unicorn” möjlig."

MISSA INTE NÄSTA TILLFÄLLE ATT ANSLUTA TILL COOACH SOM PARTNER!

Dagar
h
min
sek

Tomas Dreifaldt
Partneransvarig Cooach