Cooach ska ge det mindre tillväxtbolaget det stora bolagets affärsstöd – men till en rimlig kostnad.

Cooach ska ge det mindre tillväxtbolaget det stora bolagets affärsstöd – men till en rimlig kostnad.

Möt Carl Fredrik Morander, VD och grundare av Cooach Group

Cooach grundades 2016, ett år då de första digitala redovisningsapparna kom i gång på allvar. Helt plötsligt kunde det lilla bolaget få tillgång till digitala redovisningstjänster med AI-stöd som, till en mycket låg kostnad eller t o m som gratistjänst, kunde stötta det mindre bolaget i sin ekonomiredovisning. Men för tillväxtbolag med mer komplexa behov såsom koncernkonsolidering eller HR-stöd saknades det ett digitalt erbjudande

“Min fundering var huruvida en app var den enda lösning eller om det kunde gå att göra på ett annat sätt som bättre stöttade ett bolag med att digitalisera alla de affärsstödjande processer som är gemensamma för, i princip, alla bolag i en viss storlek eller med en viss komplexitet i bolagsstruktur eller tjänster.”, berättar Carl-Fredrik.

Samtidigt hade Slack etablerat sig som ett verktyg som digitaliserade såväl projekt som den dagliga kommunikationen genom att som plattform i princip ersätta de olika systemen för e-post, mötestjänster och dokumenthantering och knyta ihop projektens olika applikationsverktyg. 

Fortsatt utveckling av Cooach koncept genom att använda Slack som motor
Cooach tog fasta på detta och arbetshypotesen var att använda Slack som ett digitalt kontor för att leverera tjänster för affärsstöd och på så sätt skapa ett affärsstödsystem som gav funktionaliteten från alla de SaaS-lösningar som kom ut på marknaden under denna period. Målsättningen var att med hjälp av digitala verktyg och med Slack som själva nervsystemet för att koppla ihop funktionaliteten, skapa ett lika bra affärsstöd till det mindre tillväxtbolaget som det de stora enterprisebolagen har skapat genom sina stabsfunktioner.  Ambitionen var att kunna erbjuda det till en rimlig kostnad genom att göra det digitalt och automatisera så många delar i processerna som möjligt. 

“Vi har utvecklat Cooach i en sann leanmetodikanda. Vi har satt arbetshypoteser och hela tiden arbetat kunddrivet.”

Pilottester med utvalda kunder
2016 började Cooach testa att arbeta i Slack mot två utvalda kunder för att verifiera att kunderna skulle gilla Slack som basen i plattformen. Gensvaret blev enormt – de älskade det! Nästa steg blev att automatisera de bakomliggande i processerna. Det resulterade, redan 2016, i den första Cooachboten i form av ett automatiserat flöde för att ta emot utläggskvitton och boka dem i lönesystemet. Därefter byggde Cooach vidare med lösningar för att skicka ut lönespecifikationer och fakturor för attest. En rad små steg i en arbetsprocess som hittills krävt en människa för att lösa uppgiften hade nu fått en människa-bot-interaktion. 

“Därefter fortsatte vi med att utveckla digitala verktyg riktat till bolag som står inför en tillväxt som kräver externt kapitaltillskott. Vi fortsatte att driva det som ett lean startup bolag och hela tiden utveckla tjänsterna tillsammans med våra kunder samtidigt som vi växte som bolag genom nya kunder.”, fortsätter Carl-Fredrik.

Covid 19 slår till och Cooach expanderar
När så Covid19 slog till, kom övriga världen ifatt Cooach, och efterfrågan på Cooach tjänster ökade markant. Då bestämde sig Cooach för att satsa ordentligt och rusta bolaget för en tillväxtresa genom att tillsätta en professionell styrelse och genomföra en kapitaliseringsrunda som möjliggjorde en ordentlig paketering av tjänsteerbjudandet samt att bolaget också kunnat bygga upp distributionslinjen i en snabbare takt. 

“Min vision är att Cooach ska bli den självklara partnern till det mindre tillväxtbolaget genom att erbjuda samma affärsstöd som det stora bolaget får tillgång till genom sina samtliga stabsfunktioner. Vi vill vara det insourcade affärsstödet som skapar rätt förutsättningar för våra kunders tillväxt. Med vår affärsmodell, med en kombination av automatiserad self service och backoffice med mänskligt expertstöd kan vi erbjuda tjänster inom affärsstöd såväl effektivare som till en lägre kostnad.”,  säger Carl-Fredrik.

En del i tillväxtstrategin ligger i att växa utanför den svenska marknaden. 
 
“Vi startade redan 2018 i Spanien men då var vår primära tanke att bygga ett backoffice i Spanien med kostnadseffektiv arbetskraft samt nyttja det faktum att det finns många duktiga svenskar som valt att avsluta sin karriär lite tidigare för att bosätta sig i Spanien men som är öppna för att fortsätta arbeta ett mindre antal timmar per månad, vilket ger en god rekryteringsbas för seniora experter.”, berättar Carl-Fredrik. 

I och med pandemin kom dock behovet av digitalisering ifatt även den spanska marknaden. Spanien är en stor marknad med låg konkurrens och ett stort behov. Cooach gör nu en marknadsetablering i Spanien med sin plattform för affärsstöd och bolaget har redan fått den första spanska kunden. Men Cooach vill etablera sig på fler marknader och tittar även på en eventuell etablering i Polen under 2022 då bolaget har polsk kompetens.  

“Fokus för 2022 är just tillväxt. Ända sedan Cooach grundades så har vår affär utvecklats tillsammans med våra kunder. Nu kommer vi aktivt gå ut och börja sälja våra tjänster. Vi har en milstolpe för 2022 att nå 100 kunder i Sverige och Spanien. Det är viktigt att bevisa både för oss själva och för våra investerare att vi kan skapa en god tillväxt och lönsamhet”, avslutar Carl-Fredrik.


“Vi har utvecklat Cooach i en sann leanmetodikanda. Vi har satt arbetshypoteser och hela tiden arbetat kunddrivet.”

Carl- Fredrik Morander, VD Cooach Tweet

Dela artikeln med dina kontakter

Dela artikeln med dina kontakter

Dela på Linkedin
Dela på Facebook

Håll dig uppdaterad – prenumerera på nyheter från Cooach

Upptäck fler nyheter