Business Services Platform

Kunskap

Customer Experience

Vad är CX (Customer Experience) och hur kan du få det att driva tillväxt?

CX (Customer Experience) är interaktionen mellan ett företag och dess kunder under hela köpresan. Detta sträcker sig från marknadsföring, via försäljning, till kundtjänst och alla andra kontaktpunkter däremellan. Det är summan av alla interaktioner som en kund har med ditt varumärke.

Kundupplevelse är inte bara ett antal åtgärder. Det innefattar också känslor som ditt varumärke väcker hos dina kunder eller potentiella kunder. Därför är det avgörande att ta hänsyn till hur de känner för ditt varumärke.

Varje interaktion med en kund har potential att antingen förbättra eller skada deras uppfattning om ditt varumärke. Därför är de beslut som du fattar vid varje interaktion kritisk och kan i hög grad påverka det övergripande anseendet för ditt bolag.

Hur kan CX driva tillväxt?

Har du hört det gamla talesättet: “Kostnaden för att skaffa en ny kund är fem gånger högre än kostnaden för att behålla en gammal kund.”? Att ge varje kund en positiv upplevelse är avgörande för en hållbar affärstillväxt. Bra kundupplevelser kan leda till ökad tillväxt genom möjligheter till korsförsäljning och merförsäljning. Bra CX driver också kundförtroende, vilket praktiskt taget ger nya kunder till ditt företag gratis.

Negativ CX är en bidragande orsak till minskad tillväxt. Kunder med negativa uppfattningar lämnar oss, vilket leder till att förlusterna ökar kraftigt. I den digitala världen kan det här ske mycket snabbt.

Sociala medier och recensionssajter på nätet ger kunderna en plattform för att dela med sig av sina erfarenheter till en bred publik. Tyvärr är kunderna mer benägna att dela med sig av klagomål än komplimanger, och en enda negativ kommentar kan snabbt spridas till miljontals. Därför har kunderna stor makt att forma ett företags rykte genom sina erfarenheter.

Vid vilken del av din tillväxtresa bör du fokusera på CX?

Ett företags tillväxtresa delas ofta in i faserna start-up, ramp-up och scale-up. En vanlig och mycket allmän definition av ramp-up är att ett företag har nått en omsättning på 1 miljon euro eller har cirka 10 anställda. Och för en uscale-up skulle det vara en omsättning på 10 miljoner euro och cirka 100 anställda. Observera dock att detta är en mycket allmän definition som kan variera beroende på många omständigheter.

Vi skulle säga att det är vid ramp-up som du behöver börka fokusera på CX. Din produkt eller tjänst har lanserats, du har betalande kunder och du har börjat bilda team. Nu är det dags att bredda ditt perspektiv från att jaga nya kunder till att behålla befintliga kunder.

Vem är ansvarig för kundupplevelsen?

Alla anställda är ansvariga för kundupplevelsen. Kundorienterade funktioner som marknadsföring, försäljning och kundtjänst står för en stor del. Men inte alla. Nedan finns några exempel på hur resten av företaget delar ansvaret:

 • Lagerhanteringen måste se till att en kund får en produkt som de beställt, så att de slipper få besked om att den är slut i lager.
 • E-handelssajter måste ge onlinekunderna samma upplevelse som kunderna i butik får.
 • Betalning måste ske smidigt.
 • Personalavdelningen måste se till att medarbetare med rätt kompetens anställs för rätt arbete.
 • Logistik måste garantera att produkten kommer fram när den utlovats.
 • Ekonomi måste se till att företaget kan stödja de prenumerationsbaserade prismodeller som kunderna vill ha.

Vad är en CX strategi?

En strategi för kundupplevelse beskriver de nödvändiga stegen för att säkerställa en positiv, värdefull och distinkt CX vid varje kontaktpunkt. Den bör beakta konkurressituationen, marknads- och konsumentdata samt interna strategiska mål, initiativ och värdebeskrivningar.

Dessutom måste en CX-strategi omfatta alla avdelningar, inte bara de som traditionellt anses vara kundorienterade. I dagens affärslandskap spelar varje anställd en roll i kundservicen. Att inkludera team i hela organisationen kan hjälpa till att anpassa alla till kundcentrerade mål och förbättra den övergripande CX.

Tips för bra CX management

Samla in feedback från dina kunder

Det är bara bra att be om feedback när- och varhelst det är möjligt. Det finns review-tjänster som kan inkluderas som plugins på din webbplats; du kan skicka enkäter via e-post, fråga i sociala medier eller bara ringa upp några av dina kunder ibland och fråga.

Följ upp feedback snabbt

Om en kund tar sig tid att ge dig feedback måste du agera på den eller åtminstone svara och förklara. En kund som känner sig hörd/icke hörd kan ha stor inverkan på din NPS (se NPS som beskrivs nedan).

Skapa en kundorienterad kultur

Ett tydligt varumärkesbudskap genom alla funktioner i hela företaget möjliggör en sömlös upplevelse i kundresan. Som chef vill du göra detta till en prioritet. Ett annat tips är att belöna utmärkt kundservice bland dina anställda.

Hur man mäter CX

För att avgöra hur framgångsrik din strategi för kundupplevelse är måste du hitta KPI:er som är relevanta för dig. Vilka KPI:er du använder beror på din verksamhet, dina kunder och din bransch. Men eftersom kundupplevelsen är utformad för att öka kundnöjdheten kan några allmänna KPI:er vara tillräckligt inkluderande för att listas här. Dessa skulle kunna vara:

 • Intäktstillväxt
 • Kundbehållning/kundupplösning.
 • Mängder av korsförsäljning och merförsäljning.
 • Kostnader för kundtjänst
 • Förändring av nettopromotorpoängen (NPS)
 • Olika digitala mätvärden som sidbesök, tid som spenderas på webbplatsen, konverteringsgrad osv.

Behöver du hjälp att förbättra din CX?

På Cooach hjälper vi tillväxtföretag genom att erbjuda tjänster inom affärsstöd, kundinsikter, marknadsföring och försäljning. Kundinsiktsabonnemang är en av de tjänster vi erbjuder inom Kundinsikt.

Vi ger dig kundinsikter genom kvartalsvisa Voice of Customer (VoC) undersökningar som samlar in komplex feedback på viktiga kundmöten och kundernas behov och förväntningar som måste uppfyllas för att vara konkurrenskraftig på marknaden. Äntligen får du en tydlig indikation om hur du skapar den bästa kundupplevelsen någonsin och hur du levererar den konsekvent.Vår VoC-undersökning resulterar i två mätvärden som benchmarkas och visualiseras i en Dashboard i vår portal och i en pdf. En kundupplevelse specialist presenterar resultatet och ger råd om lämpligtåtgärder där det anses nödvändigt.

Som Cooach-kund kan du få tillgång till mallar, frågor och svar samt experthjälp via Slack. Om du inte redan är kund kan du ändå registrera dig för ett gratis konto och ta del av vårt mallbibliotek. Här loggar du in, eller registrerar ett konto, gratis eller betalt, beroende på vad du behöver just nu. https://cooach.io/sv/skapa-ett-konto/

Anställningsavtal

Utforma ett effektivt anställningsavtal

Som arbetsgivare är det avgörande för ditt företags framgång att du utformar ett effektivt anställningsavtal. Det fastställer inte bara villkoren för anställningsförhållandet, utan skyddar också ditt företag från eventuella rättsliga tvister i framtiden. I det här blogginlägget diskuterar vi några tips för att utforma ett effektivt anställningsavtal som gynnar både dig och dina anställda.

Behöver du upprätta ett anställningsavtal?

Som Cooach-kund kan du få tillgång till mallar, Q&A och experthjälp via Slack. Om du inte redan är kund kan du fortfarande registrera ett gratiskonto, där många mallar (t.ex. mallen för anställningsavtal) finns tillgänglig.

Här kan du logga in eller registrera ett konto, gratis eller betalt, beroende på dina aktuella behov. https://cooach.io/en/signup/

Läs gärna vidare i det här inlägget om du är nyfiken på allmän information om hur man utformar effektiva anställningsavtal. Cooach är ett svenskt företag som är verksamt i Europa och hjälper företag med tillväxt. Den här texten är baserad på svenska standarder.

Juridisk omfattning

Det finns två former av mallar för anställningsavtal att använda sig av. Det fullständiga avtalet innehåller klausuler om värvningsförbud, kundskydd och vite/skadestånd. Fundera över vad som är motiverat att applicera i avtalet utifrån den roll den tillträdande medarbetaren kommer att ha och vilka arbetsuppgifter som ingår.

Ange motparterna

Du behöver ange vilken som är anställande part i det fall det finns flertalet bolag inom koncernen. Det behöver även vara tydligt att personen som skrivs in som motpart har mandat att teckna ett anställningsavtal.

Ange befattning/titel

Detta framgår oftast om ni anställer en person som genomgått en rekryteringsprocess. I annat fall bör dialogen med medarbetaren varit tydlig angående befattning/titel innan avtalet skickas över.

Ange första anställningsdag och huvudsaklig arbetsplats

Exempelvis kan den huvudsakliga arbetsplatsen vara på ert kontor eller helt/delvis remote. Viktigt att detta är tydligt vid formulerande av anställningsavtalet för att du som arbetsgivare ska kunna leda och fördela arbetet korrekt framöver.

Ange anställningsform medarbetaren anställs på

Viktigt att ange anställningsform korrekt vid upprättande av avtal då det styr konverteringsregler, företrädesrätt och baseras på det behov ni har för den aktuella rollen. Är det en tillsvidare eller en tidsbegränsadanställning du är i behov av. En tillsvidareanställning kan påbörjas med en provanställning på max 6 månader om du anser att det finns ett prövobehov av den aktuella medarbetaren. En tidsbegränsad anställning kan vara ett vikariat eller att ni identifierat ett tillfälligt behov (en särskild visstidsanställning). Har ni enbart behov av en anställd vid enskilda tillfällen anger ni en särskild visstidsanställning med timlön. Läs mer i Q&A kring anställningsformer, vad konvertering och företrädesrätt innebär och vad du behöver tänka på om du anställer en medarbetare på en särskild visstidsanställning med timlön.

Ange arbetstid

En heltidsanställning utgår i de flesta fall från 40 timmar i veckan om inte annat anges i ett kollektivavtal. Här anger du det arbetsgivare och medarbetaren kommit överens om i form av omfattning. Vid en särskild visstidsanställning med timlön anges ”Varje arbetstillfälle är en fristående anställning. Anställningen omfattar angivna perioder i tidrapporten. I övrigt omfattas anställningen av gällande lagstiftning.” Det är även viktigt att ange hur ersättning för övertid ser ut för den aktuella anställningen.

Ange uppsägningstid vilken är applicerbar på anställningen

I enlighet med Lagen om anställningsskydd (LAS) följer uppsägningstiden med hur lång anställningen är:

– två månader, om den sammanlagda anställningstiden hos arbetsgivaren är minst två år men kortare än fyra år,

– tre månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst fyra år men kortare än sex år,

– fyra månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst sex år men kortare än åtta år,

– fem månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst åtta år men kortare än tio år,

– och sex månader, om den sammanlagda anställningstiden är minst tio år.

Du kan välja att lägga in en längre uppsägningstid från start men kan aldrig applicera en kortare uppsägningstid än lagen menar. Detta kan även finnas reglerat om ni har ett kollektivavtal på arbetsplatsen.

Bestäm ersättningsform

Det vanliga är att anställa de månadsanställda (tillsvidare, vikariat och särskild visstidsanställning) med en månadslön då det är klart hur många timmar i veckan de är anställda att utföra arbete på. Där det inte finns ett tydligt behov av ex. antal timmar i veckan är det snarare fråga om en särskild visstidsanställning med timlön, ett tillfälligt behov.

Lönerevidering

Ange i enlighet med det som finns i er interna policy eller i ett kollektivavtal. Det vanligaste är att det finns en årlig löneöversyn där ni som arbetsgivare även utvärderar de anställdas prestation.

Semester och förskottsemester

Enligt semesterlagen har en anställd rätt till 25 dagar semesterledighet per år oavsett ålder och anställningsform. Finns kollektivavtal kan det finnas reglerat rätt till fler semesterdagar, detta kan även framgå av företagets interna policys. Det finns alltid en möjlighet att avtal om fler semesterdagar än vad som är reglerat i lag och avtal men aldrig färre än 25 dagar.

Semesterersättning är intjänad men inte uttagen ersättning som betalas ut antingen i samband med intjänad semester alternativt när en medarbetare avslutar sin anställning.

Vissa företag har även möjlighet att erbjuda förskottssemester, vilket är betald semester som tas ut innan den tjänats in. Ange i avtalet det som gäller den kategori av medarbetare du nu skriver avtal för.

Övrigt

Under övrigt kan ni ange viktiga detaljer som är kopplade till det individuella anställningsavtalet. Det kan vara såsom att det finns en bonusmodell, att det finns en bilaga som är kopplad till avtalet eller om detta avtal ersätter ett tidigare mellan parterna.

Avslutningsvis

När du fyllt i avtalet och noggrant läst igenom samtliga delar ber du även medarbetaren att kontrollera samtliga uppgifter innan signering för att få ett fullständigt korrekt avtal.

How to reach the next stage! From ramp-up to scale-up.

How to reach the next stage! From ramp-up to scale-up

Vi på Cooach förstår de utmaningar som tillväxtbolag ställs inför och vi vill hjälpa dig att växa snabbare, effektivare och med låg risk. Den här guiden vänder sig till tillväxtbolag som är i ramp-up fasen, vilket betyder att man har passerat den första start-up fasen och kommit en bit på vägen.

Ladda ner guiden (den är på engelska) idag och få en checklista på hur du fixar ramp-up fasen!

Aktieägartillskott

Aktieägartillskott – så fungerar det

Ett avtal om aktieägartillskott reglerar förhållandet mellan ett aktiebolag och en aktieägare som lämnar ett tillskott till aktiebolaget av eget kapital. Aktieägartillskottet kan vara villkorat eller ovillkorat. Syftet med aktieägartillskottet är att ta in nytt eget kapital i aktiebolaget, vanligtvis vid situationer där aktiebolagets egna kapital är förbrukat eller vid andra fall av kapitalbehov.

Behöver du lämna aktieägartillskott?

Som kund hos Cooach har du tillgång till mallar, Q&A och experthjälp via Slack. Om du inte redan är kund kan du ändå registrera ett kostnadsfritt konto, där många mallar (till exempel den om Aktieägartillskott) finns tillgänglig.

Här loggar du in eller registrerat ett konto, kostnadsfritt eller betalkonto beroende på ditt behov just nu. https://cooach.io/en/signup/

Om du är nyfiken på grundläggande information om aktieägartillskott, villkorat och ovillkorat, fortsätter du läsa det här inlägget.

Aktieägaravtal

Aktieägartillskott till bolag med flera aktieägare regleras i ett separat aktieägaravtal. Ett aktieägar­avtal om aktieägartillskott kan innehålla bestämmelser om exempelvis när och hur stora aktieägartillskott som aktieägarna ska lämna till bolaget aktieägartillskotten ska vara villkorade eller ovillkorade vilka villkor som ska vara uppfyllda för en återbetalning av aktieägartillskotten.

Vilka aktieägare lämnar aktieägartillskottet?

En eller flera aktieägare i bolaget kan lämna aktieägartillskott. Vanligtvis lämnas aktieägartillskott av samtliga aktieägare.

Ovillkorat aktieägartillskott

Gör du ett ovillkorat aktieägartillskott har du ingen rätt att få tillbaka pengarna. Det kan till exempel vara så att aktieägarna avtalar om att alla aktieägare ska vara skyldiga att ge ett beloppsbestämt ovillkorat aktieägartillskott om bolaget ger sig in i ett ekonomiskt riskfyllt projekt. Ett sådant avtal gör man dock oftast upp först när det blir aktuellt att bestämma sig för om bolaget ska ge sig in i projektet.

Ett ovillkorat aktieägartillskott kan inte återbetalas utan höjer istället aktieägarens omkostnadsbelopp för aktierna. Det här har man nytta av skattemässigt, dels vid beräkning av skattefri och låg­beskattad utdelning och dels vid en framtida kapitalvinstberäkning.

Villkorat aktieägartillskott

Gör du ett villkorat aktieägartillskott ställer du krav gentemot bolagets aktieägare att de på bolagsstämman röstar för att bolaget ska betala tillbaka pengarna om vissa förutsättningar uppfylls, ­vanligtvis när bolaget återigen har en god och stabil ekonomi. Det handlar alltså inte om något krav gentemot själva bolaget, då skulle det bli en skuld för bolaget vilket inte alls stärker bolagets egna kapital.

Ett villkorat aktieägartillskott kan under vissa omständigheter återbetalas, vi skriver mer om det längre ner i artikeln.

Vilka tillgångar kan användas?

Ett aktieägartillskott görs genom att pengar eller andra tillgångar förs in i bolaget. Det som tillförs måste ha ett värde för bolaget. Ett sätt att skjuta till egendom är att efterskänka en fordran på bolaget, t ex en fordran på utlägg som bokförts som skuld till aktieägaren.

Hur stort brukar tillskottet vara?

Tillskottets storlek brukar stå i relation till hur stort aktieinnehav var och en har. Det finns dock inget som hindrar att aktieägarna, oavsett storleken på deras innehav, avtalar om en annan fördelning, t ex att alla ska lämna ett lika stort aktieägartillskott.

Tillskottet måste vara oåterkalleligt

För att ett aktieägartillskott ska öka bolagets egna kapital måste tillskottet gentemot bolaget vara oåterkalleligt, dvs inte vara något lån. Annars räknas tillskottet som en skuld, vilket inte alls stärker bolagets totala ekonomiska ställning. En skriftlig förklaring bör lämnas till bolaget om att det är ett tillskott och inte ett lån.

Återbetalning av aktieägartillskott

Den som gör ett villkorat aktieägartillskott kan avtala med de andra aktieägarna om att de under vissa förutsättningar ska rösta för en återbetalning på bolagsstämman. I förhållande till aktiebolaget måste det dock framgå att det inte handlar om något lån utan om ett kapitaltill­skott.

Vem blir motpart?

Villkoret om återbetalning får inte rikta sig mot bolaget eftersom det då inte räknas som något egentligt aktieägartillskott. Bolaget har då kvar en förpliktelse (skuld) och tillskottet påverkar därmed inte bolagets egna kapital.

Det är de övriga aktieägarna som ska vara skyldiga att rösta för att aktieägartillskottet ska betalas tillbaka. Återbetalningen ses rättsligt som en utdelning. Detta innebär att först när det finns utdelningsbara vinstmedel kan de aktieägare som gjort ett villkorat aktieägartillskott få återbetalning.

När brukar en återbetalning av tillskott ske?

Det är vanligast att aktieägarna gör aktieägartillskott när bolaget är på obestånd. Därför dröjer ofta återbetalningen.

I aktieägaravtalet bör man bestämma när aktieägarna ska rösta för att aktieägartillskottet ska betalas tillbaka. Återbetalningen ska göras vid en lämplig tidpunkt när det finns tillräcklig utdelningsbara vinstmedel. Vanligast är att man bestämmer att en återbetalning ska göras när det finns utdelningsbara vinstmedel enligt en fastställd balansräkning.

Eftersom en återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott civilrättsligt jämställs med utdelning får en återbetalning inte göras under det år då vinstmedlen skapas. Först när det finns utdelningsbara vinstmedel, dvs när ett fastställt årsbokslut med utdelningsbara vinstmedel är upp­rättat, får en återbetalning göras. Det krävs också ett giltigt bolagsstämmobeslut innan en återbetalning kan göras.

Återbetalning av ett villkorat aktieägartillskott betraktas skattemässigt som återbetalning av lån. Detta innebär att det normalt inte blir någon inkomstbeskattning hos tillskottsgivaren.

Aktieägartillskott

Shareholder contributions – how it works

Shareholder contributions agreement governs the relationship between a limited company and a shareholder who contributes equity to the company. The shareholder contribution may be conditional or unconditional. The purpose of the shareholder contribution is to bring new equity into the limited liability company, usually in situations where the limited liability company's equity is depleted or in other cases of capital need.

Do you need to make a shareholder contribution?

As a Cooach client, you can access templates, Q&A, and expert help via Slack. If you are not already a customer, you can still register for a free account, where many templates (such as the Shareholder Contribution template) are available.

Here you can log in or register an account, free or paid, depending on your current needs. https://cooach.io/en/signup/

Please continue reading this post if you are curious about basic information on shareholder contributions, conditional and unconditional. Cooach operates in Europe and helps companies achieve growth. This text is based on European laws and regulations.

Shareholder Agreement

A separate shareholder agreement governs shareholder contributions to companies with multiple shareholders. A shareholder agreement on shareholder contributions may contain provisions on, for example, when and how much shareholder contributions should be made to the company by the shareholders, whether the shareholder contributions should be conditional or unconditional, and what conditions should be met for repayment of the shareholder contributions.

Which shareholders make the shareholder contribution?

One or more shareholders of the company may make shareholder contributions. Usually, shareholder contributions are made by all shareholders.

Unconditional shareholder contribution

If you make an unconditional shareholder contribution, you have no right to get the money back. For example, the shareholders may agree that all shareholders will be obliged to make an unconditional shareholder contribution of a fixed amount if the company embarks on a financially risky project. However, such an agreement is usually only made when deciding whether the company should embark on the project.

An unconditional shareholder contribution is non-refundable and increases the shareholder’s cost of the shares. This is beneficial from a tax point of view in calculating tax-free and low-tax dividends and in calculating future capital gains.

Conditional shareholder contribution

If you make a conditional shareholder contribution, you require the company’s shareholders to vote at the general meeting to repay the money if certain conditions are met, usually when the company’s finances are once again sound and stable. This is not a requirement on the company itself, as this would create a debt that would not strengthen its equity.

A conditional shareholder contribution can be repaid under certain circumstances; we write more about this later in the article.

What assets can be used?

A shareholder contribution is made by bringing money or other assets into the company. What is contributed must have value to the company. One way to contribute assets is to waive a debt owed to the company, such as a claim for expenses recorded as a debt to the shareholder.

How large is the contribution usually?

The contribution size is usually related to each shareholder’s holding. However, there is nothing to prevent shareholders, irrespective of the size of their holding, from agreeing on a different distribution, e.g., that everyone should make an equal shareholder contribution.

The contribution must be irrevocable

For a shareholder contribution to increase the company’s equity, the contribution must be irrevocable, i.e., not a loan. Otherwise, the contribution will be counted as a debt, which does not strengthen the company’s overall financial position. A written statement should be provided to the company that it is a contribution, not a loan.

Repayment of shareholder contributions

A conditional shareholder may agree with the other shareholders that, under certain conditions, they will vote in favor of repayment at the general meeting. However, it must be made clear to the company that this is not a loan but a capital contribution.

Who will be the counterparty?

The repayment condition must not be directed against the company, as it would not be considered a genuine shareholder contribution. The company will still have an obligation (debt), and the contribution will not affect the company’s equity.

The other shareholders should be obliged to vote in favor of the repayment of the shareholder contribution. The repayment is legally regarded as a dividend. This means that only when there are distributable profits can the shareholders who made a conditional shareholder contribution be reimbursed.

When is a refund of contributions usually made?

It is common for shareholders to make contributions when the company is insolvent. Therefore, repayment is often delayed.

The shareholders’ agreement should specify when shareholders should vote to repay the shareholder contribution. The repayment should be made at an appropriate time when there are sufficient distributable profits. Most commonly, it is decided that repayment will be made when there are distributable profits according to an established balance sheet.

Since repayment of a conditional shareholder contribution is treated as a dividend under civil law, repayment may not be made in the year the profits are created. Only when there are distributable profits, i.e., when an approved annual financial statement with distributable profits has been prepared, may a repayment be made. A valid general meeting resolution is also required before a refund can be made.

A conditional shareholder contribution repayment is treated as a loan repayment for tax purposes. This means that there is usually no income taxation on the contributor.

Cooach Data Room services

Med ett datarum kan du öka dina chanser att attrahera kapital

Den som funderar på att köpa eller investera i ett företag vill såklart undersöka det noggrant. Denna fas, när köparen (eller investeraren) får granska varje aspekt av säljarens verksamhet, kallas Due Diligence. Det är en granskning där du måste ge tillgång till alla dina affärshandlingar, så att de potentiella investerarna/köparna kan avgöra hur mycket de är villiga att betala.

Du kan göra den här processen enkel, effektiv och säker genom att inrätta ett datarum där du lagrar dina tillgångar och affärskritiska uppgifter. Datarummet gör det möjligt för dig att bjuda in flera personer samtidigt på ett säkert sätt, kontrollera vem som har tillgång när och till vad, spåra historiken över deras interaktioner och skydda dig mot dataförluster (eftersom uppgifterna lagras i molnet).

Vad är ett datarum?

Datarum är säkra utrymmen för granskning av företagsdokumentation. Tidigare var det fysiska datarum som innehöll en massa papper. Men idag ersatt av digitala lösningar.

Det finns många typer av digitala datarumslösningar på marknaden. Större företag som är starkt involverade i fusioner och förvärv kan föredra en mer avancerad VDR (Virtual Data Room) med integrerad Q&A och automatiserade funktioner och uppgifter. Medan mindre företag kan börja med en fildelningstjänst som Google Drive, One Drive eller Dropbox, där det finns många möjligheter att utforma en smart installation och få många av de fördelar som de mer avancerade systemen erbjuder.

Fördelarna med ett datarum när man vill attrahera kapital

Det finns flera fördelar med att använda ett datarum för företag som vill attrahera kapital. Men det finns även andledningar. Datarumsteknik underlättar företagets framtida tillväxt och utveckling.

Håll dina företagshemligheter säkra

De register som potentiella investerare vill granska är avgörande för ditt företag eftersom de avslöjar ditt företags styrkor och framtidsutsikter. För att hålla dessa register säkra används ett datarum för att minimera risken för obehörig åtkomst. Endast personer som fått tillstånd kan se informationen, med begränsningar för hur de kan hantera den. Digital vattenmärkning, dokumentskydd, aktivitetsspårning och sekretessavtal är ytterligare åtgärder för att säkerställa sekretessen för din känsliga information.

Spara tid för alla inblandade parter

Snabbhet är avgörande när man gör val för insamling av medel. Potentiella investerare är upptagna och har ofta flera alternativ att utvärdera. Därför är det viktigt att få ett snabbt svar om ett positivt investeringsbeslut eller värdefull feedback om deras val. Att ha all nödvändig information på en centraliserad plats som kan nås var som helst och när som helst kan underlätta processen avsevärt. Ett avsnitt med frågor och svar i datarummet kan ge snabba svar på vanliga frågor och meddela ditt team att svara när en investerare ställer mer specifika frågor.

Erbjuda öppenhet

En tydlig och effektiv presentation av information från början kan förhindra frustrerande förseningar och missförstånd som kan äventyra en affär i framtiden.

Gör ett bra intryck

Att attrahera kapital är en tävling mellan många företag med lovande idéer. Investerare får se många olika förslag. Ett datarum är ett verktyg som inte bara presenterar all nödvändig information för investerare utan också presenterar ditt företags expertis på ett strukturerat och professionellt sätt, vilket ger ett positivt intryck av ditt företag. Varje aspekt räknas i strävan att övertyga en investerare om att ditt företag är ett klokt val för affärer.

Förbered dig

Processen att förbereda dokument för granskning i ett datarum hjälper dig att förbereda dig mentalt för att ta kontakt med investerare. Genom att se till att dokumenten är relevanta, korrekta, uppdaterade och förenliga och att avtalen är undertecknade kan du se ditt företag ur en investerares synvinkel och få dig i rätt sinnesstämning för att ta kontakt med investerare.

Engagera din publik

Att engagera investerare är avgörande för en framgångsrik kapitalanskaffning, och ett datarum erbjuder säkra kanaler som underlättar snabb kommunikation med tillåtna investerare. Du kan lägga till flera investerare i datarummet och samarbeta med dem separat i privata utrymmen där presentationer, frågestunder och förhandlingar kan genomföras, ytterligare information kan ges, dokument delas och värdefull feedback tas emot. Investerare anser ofta att möjligheten att kommentera dokument är mycket användbar under förhandlingsprocessen.

Behåll kontrollen

Spårningsfunktioner i ett datarum ger dig insikter om investerarnas beteende. Du kan se vem som har haft tillgång till rummet, vad de har tittat på och hur länge. Denna information kan hjälpa dig att avgöra vilka investerare som är genuint intresserade av att investera i ditt företag och få dig att reagera positivt och effektivt. Dessutom får du en varning om en investerare som du vill ha kontakt med inte har gått in i rummet, så att du kan följa upp det och återkomma till honom eller henne. Verktyg för uppgiftshantering kan hjälpa ditt team att dra full nytta av varje möjlighet till insamling av medel.

Framtidssäkra din due diligence-process

Ett välorganiserat datarum spelar en avgörande roll för att locka till sig och behålla potentiella investerares uppmärksamhet under ett företags insamlingsfas. Dess säkerhetsfunktioner och förmåga att effektivt kommunicera med intressenter, inklusive investerare, kunder och andra parter, gör det till ett oumbärligt verktyg, inte bara under insamlingen av medel utan även för framtida företagstillväxt och utveckling. Datarum är nödvändiga vid eventuella fusioner och förvärv samt andra initiativ som kräver due diligence. De kan också vara det centrala navet för att lagra och dela viktiga företagsdokument och underlätta effektiv kommunikation inom olika avdelningar.

Hur kan du skapa ett datarum?

På en grundläggande nivå skulle stegen för att skapa ett datarum vara följande:

 1. Hitta en leverantör av datarum
 2. Ladda upp de dokument som du vill spara i rummet.
 3. Kategorisera och indexera innehållet i den lämpligaste filstrukturen.
 4. Redakturera all information som användarna inte bör se (eller inte bör se ännu).
 5. Skapa roller (dvs. definiera de olika typer av användare som behöver tillgång) och ange deras behörighetsnivåer.
 6. Importera alla checklistor som du behöver för att hantera och följa upp projektet.

Behöver du hjälp att upprätta ett datarum?

På Cooach hjälper vi tillväxtföretag genom att erbjuda tjänster inom affärsstöd, kundinsikter, marknadsföring och försäljning. Datarum är en av de tjänster vi erbjuder inom Bolagsadmininstration.

Cooach Data Room Services organiserar och hanterar ditt företags juridiska dokument på en säker plats. Vi hjälper dig att skapa ett virtuellt datarum på valfri plattform så som Google Drive, OneDrive eller Dropbox. Vi flyttar därefter alla dina juridiska handlingar, såsom anställningsavtal, konsultavtal, hyresavtal med mera till ditt nya datarum.Denna tjänst rekommenderas starkt för företag som vill förbättra sin rutin för dokumenthantering eller förbereda sig för due diligence. Vi säkerställa att ditt datarum är lätt att navigera och uppdatera, vilket ger dig bättre kontroll och överblick.

Som Cooach-kund kan du få tillgång till mallar, frågor och svar samt experthjälp via Slack. Om du inte redan är kund kan du ändå registrera dig för ett gratis konto och ta del av vårt mallbibliotek. Här loggar du in, eller registrerar ett konto, gratis eller betalt, beroende på vad du behöver just nu. https://cooach.io/en/signup/

Cooach Payroll services

Checklista för en effektiv lön- och frånvarohantering

Du kan aldrig kompromissa om dina anställdas löneutbetalning. Men lön- och frånvarohantering är ett stort och komplext arbete som innebär så mycket mer än en knapptryckning. Den här checklistan är till för dig som är nyfiken på att se över ditt företags lönerutiner och om ni har rätt förutsättningar för att bedriva dem så effektivt som möjligt. Hur många punkter kan ni bocka av?

Behandlas all löneadministration digitalt – utan manuell handpåläggning?

Det är en absolut förutsättning att uppgifterna matas in korrekt varje månad. Men många företag kämpar fortfarande med manuell hantering som Excel-filer och pappersarbete när de samlar in tidrapporter, resekostnader, kvitton och andra lönedokument. Kanske har den anställde också glömt att rapportera någon detalj eller registrerat något som bryter mot gällande regler och policyer. Det skapar mycket onödigt extraarbete (och frustration) för löneadministratören.

Så vad är knepet för att undvika den här vanliga fallgropen? En stor del av lösningen är att investera i moderna system för tids- och reserapportering som synkroniseras direkt med ditt lönesystem. Mycket av besväret kan undvikas genom att låta de anställda göra all sin rapportering i användarvänliga appar och webbaserade system. Administratören får allt som behövs för att sköta löneadministrationen korrekt och fullständigt från början. Med andra ord, rätt uppgifter in, rätt uppgifter ut!

Har ni dokumenterat era arbetsprocesser?

Om er löneadminstratör plötsligt skulle bli sjukskriven eller sluta, har ni då någon som skulle kunna hoppa in och göra jobbet? Har ni dokumenterat rutiner och upppgifter som måste utföras under månaden?

Ett utmärkt sätt att säkra din löneadministration är att identifiera och dokumentera alla återkommande uppgifter som ingår i löneprocessen. Detta gör det mycket lättare för en tillfällig ersättare eller en nyanställd att sätta sig in i företagets rutiner för löneadministrationen. Sist men inte minst hjälper det också att få ner alla detaljer på papper för att se vad som kan göras smartare. Vilka uppgifter som för närvarande görs manuellt och som du skulle kunna automatisera? Vilka är era största frustrationer och tidstjuvar och hur skulle ni kunna eliminera dem?

Har ni full kontroll på policys och deadlines?

Behöver er löneadministratör skynda sig för att få alla papper på plats? Tillbringar hen flera timmar med att besvara samma frågor från personalen om och om igen? Lösningen är att vara tydlig med era riktlinjer och förfaranden så att det inte finns några frågetecken om hur tid, resor och utgifter ska rapporteras samt vilka deadlines som gäller för godkännande.

Det är en bra idé att samla den här informationen i en (digital) personalhandbok som alla i företaget lätt kan komma åt och som tydligt förklarar vikten av att varje person tar ansvar för att underlätta löneavdelningens arbete. Med tydliga riktlinjer att hänvisa till kan många av de återkommande frågorna från personalen undvikas – något som kan frigöra mycket tid i din löneadministration.

Är din lön- och frånvarohantering rustad för framtidens utmanande krav?

Är ditt lönesystem några år gammalt och behöver uppgraderas? Ett systembyte kan verka som ett stort projekt, men faktum är att det finns flera starka argument för att investera i en lösning som gör att du kan arbeta säkert och effektivt – både idag och imorgon. Här är några av dem:

– Med ett webbaserat lönesystem i molnet har du alltid tillgång till det du behöver – och du behöver inte vara inlåst vid din kontorsdator.

– När nya lönelagar och bestämmelser träder i kraft följer systemet med – så du behöver aldrig oroa dig för att ha rätt värden och beräkningsformler på plats.

– Du får verktygen för att hantera löner och andra känsliga uppgifter på ett GDPR-säkert sätt.

– Sist men inte minst kan du med en proaktiv leverantör som investerar i ny utveckling alltid vara säker på att du har tillgång till de senaste innovativa funktionerna. Något som kan frigöra många värdefulla timmar.

Behöver du hjälp med löneadministration?

På Cooach hjälper vi tillväxtföretag genom att erbjuda tjänster inom affärsstöd, kundinsikter, marknadsföring och försäljning. Lön- och frånvarohantering är en av de tjänster vi erbjuder inom HR.

Cooach löneredovisning tillhandahåller en heltäckande och effektiv lönelösning för ditt företag. Vårt team av experter hanterar alla aspekter av löneprocessen och säkerställer korrekta betalningar för dina anställda. Med vår Slack Cooachbot HR skickar vi lönerapporter till anställda och via attestering i Slack kanal har du fullständig kontroll och insyn i löneprocessen. Vårt erfarna team finns tillgängligt för att svara på alla dina frågor eller funderingar. Cooach hanterar dina lönebehov effektivt och noggrant så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.


Som Cooach-kund kan du få tillgång till mallar, frågor och svar samt experthjälp via Slack. Om du inte redan är kund kan du ändå registrera dig för ett gratis konto och ta del av vårt mallbibliotek. Här loggar du in, eller registrerar ett konto, gratis eller betalt, beroende på vad du behöver just nu. https://cooach.io/en/signup/

Group consolidation at Cooach

Koncernkonsolidering – vanliga utmaningar och hur du tacklar dem

Koncernkonsolidering är en sammanslagning av två eller flera affärsenheter. Det kan vara en formell process för att juridiskt kombinera två företag eller en metod för finansiell rapportering där en grupp organisationer behandlas som en enda enhet. Den här artikeln handlar om koncernkonsolidering som en metod för finansiell rapportering. Några exempel på enheter kan vilja göra detta är: moderbolag, dotterbolag, partners eller joint ventures.

Anledningar till en koncernkonsolidering

Koncernkonsolidering är inte något som alla väljer att göra. Men när företag gör det är det vanligtvis för att uppnå följande fördelar:

 1. Förbättrad finansiell rapportering: Konsolidering bidrar till att ge en tydligare bild av hela koncernens finansiella resultat, vilket är värdefullt för intressenter.

 2. Ökad öppenhet: Att samla alla enheter under en enda finansiell rapport gör det lättare att förstå koncernens finansiella ställning och resultat.

 3. Bättre planering och beslutsfattande: Konsolidering ger en heltäckande bild av hela koncernens ekonomi, vilket möjliggör bättre informerade affärsbeslut.

 4. Förbättrad riskhantering: Koncernkonsolidering gör det möjligt för företag att identifiera och hantera risker i hela koncernen i stället för bara i enskilda enheter.

 5. Minskade kostnader: Genom att effektivisera den finansiella rapporteringen och minska dubbelarbete kan koncernkonsolidering leda till kostnadsbesparingar.

 6. Ökad effektivitet: Koncernkonsolidering kan bidra till att effektivisera verksamhet och processer, vilket gör koncernen mer effektiv.

Tre vanliga utmaningar med koncernkonsolidering

Enheter som rapporterar i olika system

Vissa enheter kan använda Excel medan andra köpt in system för finansiell rapportering, och allt måste slås samman till en rapport.

Dålig datakvalitet och bristande enhetlighet

Koncernkonsolidering är beroende av korrekt och konsekvent finansiella data från alla berörda enheter. Dålig datakvalitet och inkonsekvens kan leda till felaktig finansiell rapportering och ta bort fördelarna med konsolideringen.

Skillnader i lokala bestämmelser

Företag som är verksamma i flera länder kan få problem med koncernkonsolidering på grund av skillnader i lokala regler för redovisning och finansiell rapportering. Det kan leda till svårigheter att stämma av finansiella data och presentera en konsoliderad rapport som uppfyller alla relevanta bestämmelser.

Tidskrävande

Det kan vara en utmaning att göra något som man bara gör ibland. Dessutom dyker nya regler och förordningar upp som gör att du behöver se över hela processen igen. Sen tar det alltid kraft att manuellt rensa och stämma av data. 

Tips och “best practise”

Tydliggör ditt mål

Innan du börjar måste du klargöra ditt mål och vilka uppgifter du vill samla in.

Säkra datakvaliteten

Ett ERP (Enterprize Resource Planning) skulle vara ett användbart verktyg för den här uppgiften.

Ställ in valutaomräkningar korrekt

Att göra det här manuellt kan skapa fel som förstör hela din konsolidering. Det är bättre att sätta upp en automatiserad och standardiserad process för detta.

Fastställ gemensamma standarder

Prata med varandra och se till att ni har samma standarder för data, format, enheter och namnkonventioner. Krav och regler kan variera i olika länder, men hjälp varandra att effektivisera detta så mycket som möjligt.

Fastställ interna processer

Interna processer är viktiga. Avstå från stora förändringar och gör i stället fler mindre justeringar i takt med att ni växer.

Håll det enkelt

Fokusera på ditt mål (se våra första tips) och skala bort allt som inte är nödvändigt.

Använd ett konsolideringsverktyg

Det finns flera på marknaden, men vi rekommenderar att du tittar på Konsolidator, som är lätt att använda även om du inte har någon tidigare erfarenhet av konsolidering. Ett konsolideringsverktyg har flera fördelar.

 • Automatiska koncernprocesser för intercompany gör det enkelt att eliminera och stämma av.
 • Det finns processer för att åtgärda fel.
 • Du kan få översikter över IFRS16 – goodwill eller PPA-justeringar automatiserade.
 • Ett verktyg kan inkludera uppdateringar av nya regler och förordningar.

Behöver du hjälp med koncernkonsolidering?

På Cooach hjälper vi tillväxtföretag genom att erbjuda tjänster inom affärsstöd, kundinsikter, marknadsföring och försäljning. Koncernkonsolidering är en av de tjänster vi erbjuder inom Ekonomi.

Cooach hanterar konsolidering för koncerner med företag i flera länder med olika valutor och lokala skillnader mot koncernens redovisningsramverk. Vi kombinerar systemstöd med rätt kompetens i alla led för att varje månad få fram korrekta månadsbokslut, rapporter till ledning och styrelse samt extern finansiell rapportering. Samtidigt med en ständig beredskap för implementering av nya bolag inklusive upprättande av PPA:n och utbildning av lokala redovisningsfunktioner.

Som Cooach-kund kan du få tillgång till mallar, frågor och svar samt experthjälp via Slack. Om du inte redan är kund kan du registrera dig för ett gratis konto och ta del av vårt mallbibliotek. Här loggar du in, eller registrerar ett konto, gratis eller betalt, beroende på vad du behöver just nu. https://cooach.io/en/signup/

Vad är en CMO on-demand och hur kan det gynna tillväxtbolaget?

Hur bygger vi en effektiv digital marknadsföringsplattform? Vilket CRM-system ska vi välja för att kunna växa snabbt? Och hur säkerställer vi en framgångsrik SEO-taktik? Det gäller att ta rätt beslut angående budget, vägval och tempo. Att ta hjälp av en CMO-on-demand (Chief Marketing Officer) för enstaka frågor, projekt eller löpande stöd är ett flexibelt sätt ge ditt bolag senior marknadsexpertis kostnadseffektivt till låg risk.

Att bygga bolag är utmanade och kompetens, kapital och tid är många gånger entreprenörens största huvudbry. När det kommer till sälj- och marknadsfrågorna är ett vanligt scenario att tillväxtbolaget anställer eller hyr in en senior CMO. Hen är strategisk, men kanske inte så operativ och olika byråer får i uppdrag att utföra det operativa arbetet (SEO, annonsering, innehållsproduktion, sociala medier etc). Det kan bli dyrt och även ineffektivt med många “kockar”.

Ett annat vanligt scenario är det omvända, att man anställer en junior operativ marknadsperson, som saknar erfarenhet och bredd. Att ta hjälp av en CMO-on-demand ger både senior expertis och operativ kraft för att matcha tillväxtbolagets behov.

Vad gör en CMO?

En CMO (på svenska marknadschef) har ansvar för bolagets marknadsföring och varumärke. I CMO-rollen ingår bland annat att ta fram och genomföra marknadsföringsstrategin, målgruppsidentifiering, sälj- och varumärkeskampanjer. CMO:n ansvarar även för utvärdering och uppföljning av resultaten samt att löpande utveckla arbetet för att nå bolagets målgrupper mer effektivt. CMO:n kan arbeta med olika marknadsföringskanaler såsom sociala medier, print, radio och TV. En CMO rapporterar oftast till företagets VD och har budgetansvar.

Vilka utmaningar har en CMO i ett tillväxtbolag?

Tillväxtbolaget behöver snabbt skapa en effektiv marknads- och säljfunktion och skapa en robust grund som går att skala upp och ner. Det gäller att ha rätt strategi för olika faser av tillväxtresan och nyckeln till framgång handlar ofta om följande saker:

• Identifiera målgrupperna och förstå deras beteenden

• Producera värdeskapande innehåll effektivt

• Driva organisk synlighet via en mängd (digitala) kanaler i synergi med varandra

• Annonsera via många olika digitala kanaler med en effektivt ROI

• Sätta upp och använda system och verktyg (marketing automation och CRM-system) för effektiva processer

• Skapa relevanta KPIer och analysera data

• Arbeta datadrivet, ständigt analysera samt justera för bättre resultat 

• Skapa och hantera möjliga nya kunder sk leads

• Automatisera och optimera processen från leads till order

• Få nya kunder att komma igång att använda bolagets produkter och tjänster (onboarding) samt följa upp kundnöjdhet (nöjda kunder köper mer över tid)

Nya kunder och nya affärer är nyckeln till tillväxt. Marknad och sälj behöver arbeta nära. Det är därför mycket fördelaktigt att CMO:n i ett tillväxtbolag ansvarar och har kompetens inom både sälj och marknad och fungerar som “klistret” däremellan.

Vilka är fördelarna med att köpa CMO on-demand?

En CMO on-demand kan bidra till tillväxtbolaget i större eller mindre utsträckning utifrån behov och över tid. Under vissa perioder kanske behovet är större för att sedan minska. Upplägget med en CMO on-demand skapar flexibilitet och minskar risk, men ger bolaget resurser och stöd när och där det behövs.

Hur kan Cooach hjälpa dig som tillväxtbolag med tjänster inom marknadsföring?

Cooach har ett brett nätverk av marknadschefer med spetskompetens på tillväxtresor och som både har kunskap samt praktisk erfarenhet av utmaningarna och möjligheterna. Utifrån ditt behov och situation anpassar vi upplägg och omfattning för att stötta på bästa sätt. Cooach har även erfarna experter inom ekonomi, HR, sälj och bolagsjuridik. Det mindre tillväxtbolaget får därmed enkelt tillgång kompetens man normalt saknar.

En CMO on-demand kan vara på plats fysiskt när du behöver det, men för maximal effektivitet har vi en “remote first-policy” med Slack* eller motsvarande verktyg som primärt kommunikations- och arbetsverktyg.

Köp in tjänster och funktioner

Den hybrida organisationen öppnar stora möjligheter och ger enorm flexibilitet. Idag lägger förmodligen du som entreprenör mycket tid på arbetsuppgifter ej kopplade till kärnverksamheten utan är onödig ”admintid” istället för värdeskapande. Tänk istället att du kan köpa in enstaka tjänster eller rent av hela funktioner. Du får avlastning, undviker dyra och fasta lönekostnader samt minskar risken och kan till exempel tillföra traditionella stabsfunktioner till det mindre start-up/ramp-up bolaget. Vi pratar om ekonomi, HR, juridik, marknad och sälj. 

Cooachs plattform ger dig möjlighet att skala upp och skala ner omfattningen efter hur dina förutsättningar förändras. Den innehåller också smarta automatiserade tjänster och funktioner samt tillgång till seniora gigexperter med specialistkompetens. Experterna kan hjälpa till med enskilda punktinsatser eller löpande behov.

En digital arbetsplats med smidiga kommunikationsverktyg möjliggör enkelt samarbete. Och även om kärnkompetensen fortsättningsvis bör vara hårt kopplad till företaget kan en funktion – fördelad på flera personer bli den interna resurs som tidigare saknats och ge dig som entreprenör stöd och avlastning.

Få tillgång till en HR-chef när du behöver: vad innebär det och hur kan det hjälpa tillväxtbolaget?

Hur ska vi rekrytera? Var hittar vi rätt typ av medarbetare? Vilka kompetenser är viktigast i vilket skede? Vem ska ta fram en medarbetarpolicy? Snabb tillväxt kräver kompetens, engagemang och struktur. Och människorna är avgörande för att lyckas eller inte.

HR-ansvaret (Human Resources) på tillväxtbolaget behöver tidigt komma på plats. Oavsett om ambitionen är en handfull anställda eller bygga upp många olika team behöver någon ha och ta ett övergripande personalansvar.

Ett vanligt tillvägagångssätt för det mindre bolaget är att grundaren eller en eventuell ekonomichef ansvarar för personalfrågorna. Det brukar, beroende på fas och bolagets storlek, ofta bli övermäktigt och snabbt bli eftersatt. Fördelen att anställa en HR-person är självklart att man bygger upp teamet och knyter till sig kompetens, men utmaningen kan vara att hitta en senior person som både har erfarenhet samt kompetens till en rimlig kostnad. Att då ta hjälp av en HR-chef on-demand kan vara ett bra och flexibelt alternativ.

Vad gör en HR-chef?

En HR-chef eller personalchef är ansvarig för att utveckla och hantera allt som rör företagets personalrelaterade frågor. Det kan handla om allt ifrån att rekrytera, skapa struktur och processer för anställning, lön, löneförhandlingar till personalutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagsförsäkringar och annat som rör företagets medarbetare. HR-chefen kan också agera rådgivare och stöd till ledningen i olika personalrelaterade frågor.

Vilka utmaningar har en HR-chef i tillväxtbolag?

Att bygga och driva tillväxtbolag innebär ofta snabba beslut och nya förutsättningar. Inom ramen för personalansvaret finns ett antal direkt affärskritiska processer som till exempel:

• Rekrytering av olika typ av kompetenser i rätt tid och till rätt kostnad

• Onboarding av ny personal, dvs välkomna och få nya medarbetare att snabbt komma in i företaget och komma igång med sin uppgifter

• Löpande kompetensinventering och behovsplanering

• Stöd i löpande kompetensutveckling

• Medarbetarengagemang och kultur

• Feedback och återkoppling inom organisationen

Vilka är fördelarna med att ta hjälp av en HR-chef on-demand?

En HR-chef on-demand kan hjälpa till i större eller mindre utsträckning utifrån bolagets behov och över tid. Ibland är boven större och ibland mindre. Fördelen med on-demand flexibiliteten som minskar risk, men som ändå ger tillväxtbolaget resurser och stöd när det behövs.

Hur kan Cooach hjälpa dig som tillväxtbolag med tjänster inom HR?

Cooach har ett brett nätverk av HR-chefer med lång erfarenhet av tillväxtbolag och dess utmaningar och möjligheter. Utifrån ditt behov och den situation du befinner dig i, anpassar vi upplägg och omfattning för att stötta på bästa sätt. Cooach har även erfarna experter inom andra stödfunktioner som ekonomi, marknadsföring & sälj och bolagsjuridik. Vi kan därför stötta det mindre tillväxtbolaget med kompetens man normalt saknar.

En HR-chef on-demand kan antingen vara på plats fysiskt på ert kontor vid behov, men vi har “remote first” policy med Slack eller liknande som primär kommunikationskanal för maximal effektivitet.

Köp in tjänster och funktioner

Den hybrida organisationen öppnar stora möjligheter och ger enorm flexibilitet. Idag lägger förmodligen du som entreprenör mycket tid på arbetsuppgifter ej kopplade till kärnverksamheten utan är onödig ”admintid” istället för värdeskapande. Tänk istället att du kan köpa in enstaka tjänster eller rent av hela funktioner. Du får avlastning, undviker dyra och fasta lönekostnader samt minskar risk. Du kan till exempel få tillgång till stödfunktioner det mindre start-up/ramp-up bolaget normalt saknar inom ekonomi, HR, bolagsjuridik, marknad och sälj. 

Cooachs plattform ger dig möjlighet att skala upp och skala ner omfattningen av stödet utifrån dina förutsättningar. Vi erbjuder smarta automatiserade tjänster och funktioner i kombination med seniora experter med specialistkompetens. Experterna kan hjälpa till med enskilda punktinsatser eller löpande behov.

En digital arbetsplats med smidiga kommunikationsverktyg gör det enkelt att samarbete. Och även om kärnkompetensen behöver finnas kan en funktion – fördelad på flera personer – bli den interna resurs som tidigare saknats och ger dig som entreprenör stöd och avlastning.

Genvägar
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Cooach

Cooach på LinkedIn

Få uppdateringar direkt och håll kontakten med både Cooach och Cooach-anställda.

Jag vill veta mer om er plattform

Vi berättar gärna mer om Cooach i ett kort möte. Fyll i din mejl adress nedan och välj sedan en passande tid i kalendern som dyker upp i nästa steg.