Business Services Platform

CFO on-demand – vad innebär det och hur kan det hjälpa tillväxtbolaget?

CFO on-demand – vad innebär det och hur kan det hjälpa tillväxtbolaget?

Snabb tillväxt i kombination med hårda investerarkrav ökar behovet av CFO-kompetens på tillväxtresan. Men en erfaren CFO är ofta lika med hög lönekostnad. Det mindre bolaget brukar anställa en ekonom som får titeln CFO, och blir satt att hantera en mängd olika saker. Fördelen med att anställa en person är självklart att man stärker tillhörigheten och bygger team, men nackdelen blir ofta att man kompromissar vad gäller kompetens och erfarenhet. Att då ta hjälp av en CFO on-demand kan vara ett bra och flexibelt alternativ.

Vad gör en CFO?

En CFO (Chief Financial Officer på engelska) är ytterst ansvarig för bolagets ekonomi och därmed kontroll över hur företaget går och presterar finansiellt. En CFO säkerställer bokföringen och är ytterst ansvarig för att bolaget håller sig inom de ekonomiska ramarna samt budget. Vidare ansvarar en CFO för den löpande rapporteringen av nyckeltal och uppföljningar, vilket ofta är en stor och viktig uppgift inte minst i riskkapitalfinansierade tillväxtbolag då styrelse och ägare kräver stor insyn.

Utmaningar i CFO-rollen hos tillväxtbolag?

Att driva tillväxtbolag innebär ofta snabba beslut, nya förutsättningar och att kontinuerligt parera likviditet och en föränderlig omvärld. Detta ställer höga krav i stort på bolagen och på CFO:er i synnerhet. En CFO i ett tillväxtbolag behöver bygga ett framåtlutat och datadrivet affärsstöd från start och arbeta med hög grad av automatiserade processer, skapa tydlighet genom finansiell storytelling med realtidsdata och tydliga dashboards. Det är inte ovanligt att CFO:n även behöver hantera frågor relaterade till HR, bolagsjuridik och allmän administration. Så egentligen behövs ännu fler kompetenser – inte minst för att undvika att frågorna även hamnar på grundaren/entreprenörerna – såvida man inte har ett uttalat ansvar för dessa områden. Som CFO i ett tillväxtbolag är man en viktig del i bolagets framgång.

Vilka är fördelarna med att köpa CFO-tjänster?

En CFO on-demand kan hjälpa till i större eller mindre utsträckning utifrån bolagets behov och över tid. Vid vissa perioder, t ex vid en finansieringsrunda, kan behovet av stöd vara stort för att sedan minska när rundan är klar. Ett CFO on-demand-upplägg skapar flexibilitet, minskar risk och ger bolaget stöd när och där det behövs.

Hur kan Cooach hjälpa dig som tillväxtbolag med CFO-tjänster?

Cooach har ett brett nätverk av CFO:er med lång erfarenhet av tillväxtbolag och dess utmaningar samt möjligheter. Utifrån kundens behov och situation anpassar vi upplägg och omfattning för att stötta på bästa sätt. Cooach har även erfarna experter inom HR, marknadsföring, sälj och bolagsjuridik on-demand, vilket gör att det mindre tillväxtbolaget enkelt kan få tillgång till kompetens man normalt saknar.

En CFO on-demand kan närvara fysiskt när du behöver det, men för maximal effektivitet och nytta har vi en remote first-policy med Slack som centralt arbetsverktyg.

Köp tjänster och funktioner

Den hybrida organisationen öppnar stora möjligheter och ger enorm flexibilitet. Idag lägger förmodligen du som entreprenör mycket tid på arbetsuppgifter ej kopplade till kärnverksamheten utan är onödig ”admintid” istället för värdeskapande. Tänk istället att du kan köpa in enstaka tjänster eller rent av hela funktioner. Du får avlastning, undviker dyra och fasta lönekostnader samt minskar risken och kan till exempel tillföra traditionella stabsfunktioner till det mindre start-up/ramp-up bolaget. Vi pratar om ekonomi, HR, juridik, marknad och sälj. 

Cooachs plattform ger dig möjlighet att skala upp och skala ner omfattningen efter hur dina förutsättningar förändras. Den innehåller också smarta automatiserade tjänster och funktioner samt tillgång till seniora gigexperter med specialistkompetens. Experterna kan hjälpa till med enskilda punktinsatser eller löpande behov.

En digital arbetsplats med smidiga kommunikationsverktyg möjliggör enkelt samarbete. Och även om kärnkompetensen fortsättningsvis bör vara hårt kopplad till företaget kan en funktion – fördelad på flera personer bli den interna resurs som tidigare saknats och ge dig som entreprenör stöd och avlastning.

Dela med dina kontakter
Dela på Linkedin
Dela på Facebook
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Cooach

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.