Business Services Platform

CFO på ett tillväxtbolag – 3 roller som blir kritiska för tillväxt

CFO på ett tillväxtbolag – 3 roller som blir kritiska för tillväxt

CFO:n i ett tillväxtbolag behöver bygga ett framåtlutat och datadrivet affärsstöd från start. Att arbeta med hög grad av automatiserade processer, och skapa tydlighet genom finansiell storytelling med realtidsdata. Det hjälper grundarna och hela organisationen att få momentum, se röda flaggor och kunna ta lönsamma strategiska beslut. Som CFO i ett tillväxtbolag är man en viktig del i bolagets framgång och man tar ofta tre olika roller:

CFO som Möjliggöraren

Den största skillnaden för en CFO som kliver in i ett yngre bolag med tydliga tillväxtambitioner, är att man är med utvecklar bolaget. Ägarna förlitar sig på att CFO:n driver frågorna kring finansiering av bolaget framtida utveckling och expansion vilket är en kritisk del för etablering på nya marknader, breddning av portföljen. Förutom att ansvara för kapitalanskaffning, så är att guida vid due-diligence, säkra styrelserapporter, underlätta för emissioner och förbereda för framtida börsnotering viktiga delar som CFO:n hjälper till med. Den visionära entreprenören får en partner som skapar lugn och momentum framåt.

CFO som Dirigenten

Tillväxtbolagen har ofta färre anställda och initialt en lägre omsättning och CFO:n får naturligt en mer affärs- och organisationsnära roll. Något som underlättar för att kunna bygga och anpassa processer och rutiner parallellt med att företaget växer och samtidigt stötta grundarna för lönsamma affärsbeslut.

I KPMGs undersökning ”View from the top” tror mer 60% av CEO/VD på framgångsrika tillväxtbolag att CFOs roll och bidrag bli allt viktigare för framtida tillväxt jämfört med andra roller i ledningsgruppen. De förväntar sig mycket av sin CFO. Både strategiskt tänkande, använda finansiell data och analyser för att uppnå lönsam tillväxt och bolagets affärsstrategier samt säkerställa regulatoriska krav.

CFO som Framåtblickande

Som CFO måste man matcha både grundarnas ambitioner och bolagets profil. Yngre bolag är mer öppna för nya arbetssätt, delvis för att de behöver bevisa sig mycket snabbt men även för att attrahera kompetens och bygga kultur. Därför måste CFO ligga i framkant inom dessa fyra viktiga områden som ofta är en viktigt del av affärsiden:

  • Automation – att växa snabbt kräver ett arbetssätt där man tagit bort manuell handpåläggning i processerna. Genom att automatisera vinner bolaget tid och sänker kostnader, men ger även medarbetare utrymme att fokusera på mer kritiska och kvalificerade uppgifter. Vilket gör det enklare att attrahera kompetens.
  • As a service – bolagen är vana att köpa tjänster som en service eller en funktion. Det ska även vara lätt att integrera mellan olika SaaS-tjänster och system. Men även roller eller avdelningar köps in som tjänst eller funktion för att snabbt få in kompetens. CFO on demand är mycket efterfrågat och allt fler digitala marknadsbyråer erbjuder Maas – marketing as a service för att erbjuda ett helhetsgrepp och vara en del i det dagliga arbetet.
  • Datadrivet, AI & Machine learning är idag en mycket viktigt del av strategin hos tillväxtbolag och ofta primära affärsidén hon tech-bolag inom t ex Med-tech, Fin-tech, Bio-tech. Att ur ett finansiellt perspektiv ha korrekt data för prognos och uppföljning är kritiskt och som CFO måste affärsstöden vara lika vassa inom detta område som bolagets affärsidé. Till exempel så visar Workdays undersökning att hela 57 procent av CFO säger att artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) är viktigt för nyrekrytering. Stor förändring från fem år då det inte var prioriterade.
  • Hållbarhet – större krav både från medarbetare och ägare att kunna redovisa hur hållbart man är som bolag. Redan från start är det viktigt att ha koll på ur ett hållbarhetsperspektiv på leverantörer och processer. CFO måste säkerställa miljö och hållbarhetsdimensionen när bolagets affärsstöd byggs upp, både ur ett utvecklings- och rapporteringsperspektiv.

Vad ser du skiljer en CFO på ett traditionellt bolag och en CFO på ett tillväxtbolag, och hur blir du morgondagens CFO för dagens tillväxtbolag?

Välkommen på lunchwebbinarium:

Vi på Cooach erbjuder tillväxtbolag bland annat tjänsten CFO on demand, vilket är en Win-Win för både tillväxtbolag och dig som CFO. Vill du veta mer är du varmt välkommen på Cooach lunchwebbinarium den 28 juni. C-F Morander, Grundare och CEO av Cooach Group presenterar:

  • Trender och insikter som ligger till grund för varför CFO rollen är i förändring.
  • Hur framtidens CFO kommer att arbeta med tillväxtbolag.

Anmäl dig till Cooach lunchwebbinarium här


Framtidens CFO hos Cooach Partner Network

Är du intresserad av att bli en del av Cooach Partner Network och arbeta som CFO för en av Cooach kunder? Läs mer på “Bli partner” och kontakta Tomas Dreifaldt, Cooach Partner ansvarige.

Dela med dina kontakter
Dela på Linkedin
Dela på Facebook
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Cooach

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.