Business Services Platform

En introduktion till Growth as a Service, eller Tillväxt som en tjänst

En introduktion till Growth as a Service, eller Tillväxt som en tjänst

Growth as a Service som på svenska skulle vara Tillväxt som en tjänst är en tjänst speciellt för företag som har: Höga tillväxtmål men brist på resurser och kompetens inom t.ex. ekonomi, HR, marknadsföring, försäljning.

Growth as a Service som på svenska skulle vara Tillväxt som en tjänst är en tjänst speciellt för företag som har: Höga tillväxtmål men brist på resurser och kompetens inom t.ex. ekonomi, HR, aktieägare och företagsverksamhet, juridik, marknadsföring eller sälj. Dessa områden är ofta eftersatta och har mindre fokus från entreprenören än att utveckla lösningen och få den leverarbar.

Enligt DI scale up den viktigaste orsaken till att tillväxtföretag inte lyckas ta sig över “dödens dal” som innbeär att ta sig över 20 MSEK i omsättning att grundaren och ledningen blir en flaskhals. Detta sker ofta genom att grundare och ledning får lägga tid på arbetsuppgifter inom dessa områden.

Growth as a Service är det hållbara sättet att skala upp sin affär

I oroliga tider med en högre inflation på ingång är det kanske tuffare än någonsin för småföretagen att leva upp till hårda krav från investerare och få tillgång till kapital till rätt pris. En trovärdig affärsplan för tillväxt, som inte bara fokuserar på en idé, är kanske än mer betydande nu än någonsin förr. De flesta entreprenörer är oerhört insatta i kunskap rörande sin produkt och den marknad produkten erbjuder en lösning för. Det är extremt mycket begärt att man samtidigt ska vara bra på att göra affärsplaner och ha tid och kompetens att jobba med ekonomi, HR, aktieägare och företagsverksamhet, juridik, marknadsföring eller sälj. Men så ser verkligheten ofta ut för en småföretagare.

Är man beroende av investerares kapital så ökar pressen på att dels kunna pitcha med en affärsplan och sedan kunna leverera så kostnadseffektivt och flexibelt som möjligt. Småföretagen är de som i många länder driver ekonomin och utvecklingen framåt, så det är verkligen ett område som behöver främjas.

Så vad kan man göra då?

Köpa tjänster – en växande trend

För att lösa frågan rörande det orimliga i att ha såväl tid som kompetens att utveckla sin produkt, göra affärsplaner och jobba med ekonomi, HR, aktieägare och företagsverksamhet, juridik, marknadsföring eller sälj kan trenden med service samhället vara intressant att titta på.

I näringslivet inser företag att många aktiviteter kan hanteras mer effektivt av en tjänsteleverantör. Outsourcingtjänster gör att ett företaget kan koncentrera sig på de aktiviteter som är avgörande för dess framgång. I frågan om småföretaget är det ofta produktutvecklingen som är kärnverksamheten och allt det andra skulle kunna outsourcas.

Den digitala världen har också öppnat dörren till mer tjänstebaserad tillväxt med disruptiv baserad teknologi och möjligheten att driva en verksamhet med platsoberoende. Den lokala ekonomin är inte längre en begränsande faktor, och företag tar sina tjänster online och erbjuder dem till en större publik.
(Source: https://smallbusiness.chron.com/causes-rapid-growth-service-industry-16007.html)

Att köpa experthjälp istället för att anställa skulle ge en trygghet då man behåller en flexibilitet. Anställda kan man inte skala upp och skala ner på samma sätt som en tjänst och man kan inte bara koppla på och koppla ur hur som helst.

Hur fungerar tillväxt som en tjänst eller Growth as a Service?

Growth as a Service skiljer sig från tradtitionella konsulttjänster på så sätt att det blir ett mycket mer nära samarbete. Företagaren har tillgång till en marknadschef, ekonomichef, HR chef, jurist osv. Det är så klart på en relativt blygsam deltid, men det kan skalas upp och ned beroende på vilken fas i tillväxten man befinner sig i. Kontaktpersonerna är ofta tillgängliga i digitala plattformar och man erbjudas ofta också tillgång till bibiliotek av diverse olika mallar. Det tjänster som utförs inom ekonomi, HR, aktieägare och företagsverksamhet, juridik, marknadsföring eller sälj kan också till stora delar automatiseras. En Growth as a Service plattform nyttjar modern teknik och AI för att automatisera olika typer av arbetsuppgifter. Den erbjuder också BOTar som automatiskt kan svara på olika typer av frågor som inte kräver en mänskilg expert. Det gör att kostnaderna för denna typ av tjänster går ner och man får svar snabbare eller kanske kan hjälpa sig själv.

Nedan beskrivs hur ett samarbete med en GaaS byrå kan skifta över tid.

Start-up fasen

I början av företagets utveckling är marknadsföring och försäljning avgörande för att du ska komma ut på marknaden med din ide och testa ditt erbjudande. Att snabbt hitta “product market fit” för att kunna ta näst steg i utvecklingen. Mycket handlar om att testa och förfina budskap och erbjudande. En modern hemsida, effektiva säljpresentationer, en tydlig value proposition, digital annonsering för att nå ut är avgörande. Grundläggande hantering av ekonomi, avtal och HR samt stöd i att planera för framtida kapital anskaffning och ägarfrågor är viktigt.

Ramp-up och scale-up fasen

Här är “product market fit” bevisat och allt fler kunder har börjat komma in. Nu krävs att marknadsföring och försäljning är förberedd på att snabbt kunna skala upp. Det dyker också upp allt mer avancerade behov av stöd inom ekonomi, HR, bolagsdrift och ägarfrågor. Pressen är maxad och entreprenörens tid riskerar att bli ett avgörande hinder för tillväxt. Han eller hon kan ha många strängar på sin lyra, men ingen kan vara expert på allt.

När företaget nått sitt tillväxtmål är det enkelt att koppla bort tjänsten och börja anställa egen personal om man ser att det blir effektivare. Normalt är det dock så att GaaS tjänsten fortsätter att vara effektivare och mer auomatiskerad än vad egen personal klarar av att konkurrera med.

Finns det GaaS byråer i Sverige?

Det finns en del byråer i Sverige som erbjuder tjänster riktade till tillväxtföretag. Men begreppet Growth as a Service, eller Tillväxt som en tjänst är inte lika etablerat i Sverige som det är i t.ex. USA.

Vi på Cooach gör precis det som en GaaS byrå karaktäriseras av. Vi hjälper tillväxtföretag att nå sina mål med hjälp av våra tjänster inom kapitalanskaffning, bolagsdrift, ägarfrågor, ekonomi, HR, marknadsföring och försäljning. Tjänsten är skalbar och utformas efter behov och är föränderlig över tid. Vi jobbar nära våra kunder utan att vara beroende av det fysiska rummet. Om vi finns i Sverige är kanske en definitionsfråga. Vi är ett svenskägt bolag men vi verkar på en global marknad med kontor i Sverige, Spanien Polen. Vi har redan idag automatiserat många viktiga arbetsuppgifter inom dessa områden och utvecklingen går snabbt. Det finns också redan idag färdig mallar inom vissa områden som kan nyttjas av dig själv till låg kostnad.

Dela med dina kontakter
Dela på Linkedin
Dela på Facebook
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Cooach

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.