Business Services Platform

Få tillgång till en HR-chef när du behöver: vad innebär det och hur kan det hjälpa tillväxtbolaget?

Få tillgång till en HR-chef när du behöver: vad innebär det och hur kan det hjälpa tillväxtbolaget?

Hur ska vi rekrytera? Var hittar vi rätt typ av medarbetare? Vilka kompetenser är viktigast i vilket skede? Vem ska ta fram en medarbetarpolicy? Snabb tillväxt kräver kompetens, engagemang och struktur. Och människorna är avgörande för att lyckas eller inte.

HR-ansvaret (Human Resources) på tillväxtbolaget behöver tidigt komma på plats. Oavsett om ambitionen är en handfull anställda eller bygga upp många olika team behöver någon ha och ta ett övergripande personalansvar.

Ett vanligt tillvägagångssätt för det mindre bolaget är att grundaren eller en eventuell ekonomichef ansvarar för personalfrågorna. Det brukar, beroende på fas och bolagets storlek, ofta bli övermäktigt och snabbt bli eftersatt. Fördelen att anställa en HR-person är självklart att man bygger upp teamet och knyter till sig kompetens, men utmaningen kan vara att hitta en senior person som både har erfarenhet samt kompetens till en rimlig kostnad. Att då ta hjälp av en HR-chef on-demand kan vara ett bra och flexibelt alternativ.

Vad gör en HR-chef?

En HR-chef eller personalchef är ansvarig för att utveckla och hantera allt som rör företagets personalrelaterade frågor. Det kan handla om allt ifrån att rekrytera, skapa struktur och processer för anställning, lön, löneförhandlingar till personalutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagsförsäkringar och annat som rör företagets medarbetare. HR-chefen kan också agera rådgivare och stöd till ledningen i olika personalrelaterade frågor.

Vilka utmaningar har en HR-chef i tillväxtbolag?

Att bygga och driva tillväxtbolag innebär ofta snabba beslut och nya förutsättningar. Inom ramen för personalansvaret finns ett antal direkt affärskritiska processer som till exempel:

• Rekrytering av olika typ av kompetenser i rätt tid och till rätt kostnad

• Onboarding av ny personal, dvs välkomna och få nya medarbetare att snabbt komma in i företaget och komma igång med sin uppgifter

• Löpande kompetensinventering och behovsplanering

• Stöd i löpande kompetensutveckling

• Medarbetarengagemang och kultur

• Feedback och återkoppling inom organisationen

Vilka är fördelarna med att ta hjälp av en HR-chef on-demand?

En HR-chef on-demand kan hjälpa till i större eller mindre utsträckning utifrån bolagets behov och över tid. Ibland är boven större och ibland mindre. Fördelen med on-demand flexibiliteten som minskar risk, men som ändå ger tillväxtbolaget resurser och stöd när det behövs.

Hur kan Cooach hjälpa dig som tillväxtbolag med tjänster inom HR?

Cooach har ett brett nätverk av HR-chefer med lång erfarenhet av tillväxtbolag och dess utmaningar och möjligheter. Utifrån ditt behov och den situation du befinner dig i, anpassar vi upplägg och omfattning för att stötta på bästa sätt. Cooach har även erfarna experter inom andra stödfunktioner som ekonomi, marknadsföring & sälj och bolagsjuridik. Vi kan därför stötta det mindre tillväxtbolaget med kompetens man normalt saknar.

En HR-chef on-demand kan antingen vara på plats fysiskt på ert kontor vid behov, men vi har “remote first” policy med Slack eller liknande som primär kommunikationskanal för maximal effektivitet.

Köp in tjänster och funktioner

Den hybrida organisationen öppnar stora möjligheter och ger enorm flexibilitet. Idag lägger förmodligen du som entreprenör mycket tid på arbetsuppgifter ej kopplade till kärnverksamheten utan är onödig ”admintid” istället för värdeskapande. Tänk istället att du kan köpa in enstaka tjänster eller rent av hela funktioner. Du får avlastning, undviker dyra och fasta lönekostnader samt minskar risk. Du kan till exempel få tillgång till stödfunktioner det mindre start-up/ramp-up bolaget normalt saknar inom ekonomi, HR, bolagsjuridik, marknad och sälj. 

Cooachs plattform ger dig möjlighet att skala upp och skala ner omfattningen av stödet utifrån dina förutsättningar. Vi erbjuder smarta automatiserade tjänster och funktioner i kombination med seniora experter med specialistkompetens. Experterna kan hjälpa till med enskilda punktinsatser eller löpande behov.

En digital arbetsplats med smidiga kommunikationsverktyg gör det enkelt att samarbete. Och även om kärnkompetensen behöver finnas kan en funktion – fördelad på flera personer – bli den interna resurs som tidigare saknats och ger dig som entreprenör stöd och avlastning.

Dela med dina kontakter
Dela på Linkedin
Dela på Facebook
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Cooach

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.