Business Services Platform

Koncernkonsolidering – vanliga utmaningar och hur du tacklar dem

Koncernkonsolidering – vanliga utmaningar och hur du tacklar dem

Koncernkonsolidering är en sammanslagning av två eller flera affärsenheter. Det kan vara en formell process för att juridiskt kombinera två företag eller en metod för finansiell rapportering där en grupp organisationer behandlas som en enda enhet. Den här artikeln handlar om koncernkonsolidering som en metod för finansiell rapportering. Några exempel på enheter kan vilja göra detta är: moderbolag, dotterbolag, partners eller joint ventures.

Anledningar till en koncernkonsolidering

Koncernkonsolidering är inte något som alla väljer att göra. Men när företag gör det är det vanligtvis för att uppnå följande fördelar:

  1. Förbättrad finansiell rapportering: Konsolidering bidrar till att ge en tydligare bild av hela koncernens finansiella resultat, vilket är värdefullt för intressenter.

  2. Ökad öppenhet: Att samla alla enheter under en enda finansiell rapport gör det lättare att förstå koncernens finansiella ställning och resultat.

  3. Bättre planering och beslutsfattande: Konsolidering ger en heltäckande bild av hela koncernens ekonomi, vilket möjliggör bättre informerade affärsbeslut.

  4. Förbättrad riskhantering: Koncernkonsolidering gör det möjligt för företag att identifiera och hantera risker i hela koncernen i stället för bara i enskilda enheter.

  5. Minskade kostnader: Genom att effektivisera den finansiella rapporteringen och minska dubbelarbete kan koncernkonsolidering leda till kostnadsbesparingar.

  6. Ökad effektivitet: Koncernkonsolidering kan bidra till att effektivisera verksamhet och processer, vilket gör koncernen mer effektiv.

Tre vanliga utmaningar med koncernkonsolidering

Enheter som rapporterar i olika system

Vissa enheter kan använda Excel medan andra köpt in system för finansiell rapportering, och allt måste slås samman till en rapport.

Dålig datakvalitet och bristande enhetlighet

Koncernkonsolidering är beroende av korrekt och konsekvent finansiella data från alla berörda enheter. Dålig datakvalitet och inkonsekvens kan leda till felaktig finansiell rapportering och ta bort fördelarna med konsolideringen.

Skillnader i lokala bestämmelser

Företag som är verksamma i flera länder kan få problem med koncernkonsolidering på grund av skillnader i lokala regler för redovisning och finansiell rapportering. Det kan leda till svårigheter att stämma av finansiella data och presentera en konsoliderad rapport som uppfyller alla relevanta bestämmelser.

Tidskrävande

Det kan vara en utmaning att göra något som man bara gör ibland. Dessutom dyker nya regler och förordningar upp som gör att du behöver se över hela processen igen. Sen tar det alltid kraft att manuellt rensa och stämma av data. 

Tips och “best practise”

Tydliggör ditt mål

Innan du börjar måste du klargöra ditt mål och vilka uppgifter du vill samla in.

Säkra datakvaliteten

Ett ERP (Enterprize Resource Planning) skulle vara ett användbart verktyg för den här uppgiften.

Ställ in valutaomräkningar korrekt

Att göra det här manuellt kan skapa fel som förstör hela din konsolidering. Det är bättre att sätta upp en automatiserad och standardiserad process för detta.

Fastställ gemensamma standarder

Prata med varandra och se till att ni har samma standarder för data, format, enheter och namnkonventioner. Krav och regler kan variera i olika länder, men hjälp varandra att effektivisera detta så mycket som möjligt.

Fastställ interna processer

Interna processer är viktiga. Avstå från stora förändringar och gör i stället fler mindre justeringar i takt med att ni växer.

Håll det enkelt

Fokusera på ditt mål (se våra första tips) och skala bort allt som inte är nödvändigt.

Använd ett konsolideringsverktyg

Det finns flera på marknaden, men vi rekommenderar att du tittar på Konsolidator, som är lätt att använda även om du inte har någon tidigare erfarenhet av konsolidering. Ett konsolideringsverktyg har flera fördelar.

  • Automatiska koncernprocesser för intercompany gör det enkelt att eliminera och stämma av.
  • Det finns processer för att åtgärda fel.
  • Du kan få översikter över IFRS16 – goodwill eller PPA-justeringar automatiserade.
  • Ett verktyg kan inkludera uppdateringar av nya regler och förordningar.

Behöver du hjälp med koncernkonsolidering?

På Cooach hjälper vi tillväxtföretag genom att erbjuda tjänster inom affärsstöd, kundinsikter, marknadsföring och försäljning. Koncernkonsolidering är en av de tjänster vi erbjuder inom Ekonomi.

Cooach hanterar konsolidering för koncerner med företag i flera länder med olika valutor och lokala skillnader mot koncernens redovisningsramverk. Vi kombinerar systemstöd med rätt kompetens i alla led för att varje månad få fram korrekta månadsbokslut, rapporter till ledning och styrelse samt extern finansiell rapportering. Samtidigt med en ständig beredskap för implementering av nya bolag inklusive upprättande av PPA:n och utbildning av lokala redovisningsfunktioner.

Som Cooach-kund kan du få tillgång till mallar, frågor och svar samt experthjälp via Slack. Om du inte redan är kund kan du registrera dig för ett gratis konto och ta del av vårt mallbibliotek. Här loggar du in, eller registrerar ett konto, gratis eller betalt, beroende på vad du behöver just nu. https://cooach.io/en/signup/

Dela med dina kontakter
Dela på Linkedin
Dela på Facebook
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Cooach

Jag vill veta mer om er plattform

Vi berättar gärna mer om Cooach i ett kort möte. Fyll i din mejl adress nedan och välj sedan en passande tid i kalendern som dyker upp i nästa steg.