Business Services Platform

Guide

Så lyckas du med ditt tillväxtbolag

Så lyckas du med ditt tillväxtbolag

Att bygga och skala upp ett företag är bland det svåraste man kan göra inom näringslivet. Endast fyra procent av alla bolag som startas växer till en omsättning över tio miljoner, och färre än 0,5% når en omsättning på 100 miljoner eller mer. Hur växer man från tio medarbetare till 20, till 100 och så vidare?

De senaste åren har det  startas betydligt fler bolag än tidigare i Sverige och många, inte minst unga, drömmer om att bli entreprenörer. Även tillströmningen av riskkapital har ökat kraftigt de senaste åren, vilket möjliggjort för många start-ups och scale-ups att satsa på att skala upp sina verksamheter. Men den senaste tidens turbulens och världspolitiska läge som lett till ökad inflation samt lägre riskbenägenhet hos investerarna gör det ännu tuffare att bygga och skala upp sitt bolag.

Den här bloggartikeln riktar sig till dig som är entreprenör och grundare av ett riskkapitalfinansierat tillväxtbolag, och som vill veta mer om tillväxthinder och hur man kan komma över dessa.

Tillväxttips

Bygg en hybridorganisation

Efter pandemin har nog dom flesta insett fördelarna med distansarbete. Dessutom har  kompetens blivit mycket mer tillgängligt då geografiska begränsningar inte längre spelar roll.
Moderna organisationer jobbar idag både på distans och på ett gemensamt fysiskt kontor och anställningsformerna är flexibla utifrån vad som passar bolagets och medarbetarna bäst:

• Fast anställning.
• Underkonsulter som jobbar på hel eller heltid
• Projektanstälning
• Outsourcing av hela funktioner 

Men med den hybrida organisationen ställer nya krav på entreprenör och ledare.

Släpp kontrollbehovet

Som ledare för en hybridorganisation behöver du fokusera på att följa upp resultat snarare än att kontrollera vad som görs eller hur det görs. Annars förlorar du effektiviteten. Säkerställ att det finns rätt förutsättningar, expertis och kompetens samt ge förtroende och uttryck tillit.

Upprätta bra kommunikationskanaler

Kommunikation är viktigt för ett bra samarbete. När teamet inte befinner sig fysiskt på samma plats blir de digitala kommunikationsverktygen centrala. Det finns en mängd smarta digitala samarbetsverktyg, men vi vill särskilt lyfta kommunikationsplattformen Slack som vi märker att många mindre bolag har stor nytta av. Slack kräver ingen större initial investering, går snabbt att komma igång med och enkelt att integrera med andra system och verktyg.

Ta in kompetensen du behöver

I en hybridorganisation finns inga geografiska begränsningar och tillgången till kompetens blir stor. Behöver du hjälp med en punktinsats eller ett längre projekt? Utbudet av expertkunskap och resurser blir så mycket större när såväl visstidsanställda, frilansare och konsulter finns “ett chattmeddelande bort”, delar arbetsdokument på den digitala arbetsplatsen och träffas online oavsett geografisk placering.

Köp tjänster istället för att anställa

Idag lägger förmodligen du som entreprenör mycket tid på arbetsuppgifter ej kopplade till kärnverksamheten utan är onödig ”admintid” istället för värdeskapande. Tänk istället att du kan köpa in enstaka tjänster eller rent av hela funktioner. Du får avlastning, undviker dyra och fasta lönekostnader samt minskar risken. Du kan till exempel tillföra traditionella stabsfunktioner till det mindre startup-bolaget. Vi pratar om ekonomi, HR, juridik, marknad och sälj. Det innebär låg risk och möjlighet att skala upp eller ner efter behov.

Growth as a Service

GaaS är ett samlingsbegrepp för tillväxttjänster inom just dessa områden. Cooach erbjuder en GaaS-plattform med möjlighet att skräddarsy upplägg efter din budget och dina specifika behov. Du har möjlighet att skala upp och skala ner omfattningen efter hur dina förutsättningar förändras. Plattformen innehåller både smarta, automatiserade tjänster och funktioner samt tillgång till seniora gigexperter med specialistkompetens. Experterna kan hjälpa till med enskilda punktinsatser eller löpande behov. Ett GaaS-stöd gör det smidigt att hantera krav och behov från såväl investerare som anställda samt att du får stöd och avlastning.

Tillväxthinder och hur du undviker dom

I boken Scaling Up av Verne Harnish och Pelle Tornell listas  de fem vanligaste tillväxtbarriärerna. Är man medveten om dessa när man bygger bolaget är chanserna att lyckas med en tillväxtresa bättre än tvärtom. Läs gärna hela boken! Nedan delar vi våra insikter och erfarenheter kopplade till hindren.

Grundaren/ledaren blir en flaskhals

Störst chans för att få det att fungera brukar vara att omge sig med expertkompetens. Du kan din affär och din bransch bäst, men ta hjälp för uppgifter och moment som andra kan hantera så att du kan fokusera på det som skapar mest värde för bolaget. Kom ihåg att du inte behöver anställa. Många moment och t.o.m roller går att köpa som en hel funktion. Growth as a Service (GaaS) är tjänster/funktioner som bidrar till tillväxt och som du flexibelt kan anpassa (både omfattning och innehåll) för att flexibelt skala upp eller ned.

Minskat fokus på kundkontakt och kundnytta

Tappa inte kundfokuset under tillväxtresan. Du själv kommer inte hinna med allt och du kommer inte kunna bära alla hattar. Nya ögon kan ofta se behov “utifrån-och-in” och ta kundens perspektiv. Extern hjälp kan bidra med såväl vass kundinsikt som med produktutveckling. Cooach har ett dedikerat team specialiserade på kundupplevelse och kan ge värdefulla insikter kring beteende och kundnytta.

Ansvar och roller växer och blir otydliga

Tillväxtbolag förändras snabbt liksom behov, krav och förutsättningar. Gör tidigt en plan för roller, ansvar och funktioner – både idag och imorgon. Vilken roll eller funktion ansvarar för vad, vilken kompetens krävs och hur löser man det bäst? En GaaS-funktion kan vara en bra väg att gå, särskilt med tanke på dagens ekonomiskt oroliga läge. Du kan få hjälp med såväl kartläggning, rollbeskrivningar och planering av funktioner samt tillväxtresurser som snabbt kan skalas upp eller ner beroende på utveckling.

Kompetensen växer inte med omsättningen

Man blir inte jurist över en natt. Inte heller ekonom eller marknadsförare. Nya faser i bolagets utveckling, nya krav och behov samt det osäkra omvärldsläget skapar föränderliga förutsättningar. Det nystartade bolaget har andra kompetensbehov jämfört med det som kommit en bit på vägen. Planera och ligg steget före vad gäller mappning/inventering samt kompetensbehov. Ta hjälp av en HR-expert och gör en proaktiv plan så undviker du onödiga “mellanlägen” som stoppar utvecklingen.

System, rutiner och processer är inte skalbara

Bygg infrastruktur, rutiner och processer som är skalbara, integrerbara och enkla att komma igång med från start. Planera för att din organisation kan bestå av såväl fast anställda, projektanställda, frilansare och/eller gigare och att kommunikationsverktyg, arbetsdokument och verktyg behöver vara enkla, smidiga och självklart säkra. Cooach har hjälpt hundratals tillväxtbolag och har en gedigen kunskapsbank vad gäller traditionella stabsfunktioner och affärsstöd med fokus på tillväxt. Vi arbetar ständigt med att automatisera och effektivisera för ökad effektivitet, skalbarhet samt kostnadsbesparingar.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Cooach och hur vi kan hjälpa dig? Boka gärna ett möte med oss så berättar vi om hur vi kan hjälpa dig att växa.

Om du vill veta mer om tillväxt generellt, följ oss gärna på LinkedIn där vi kontinuerligt delar med oss av kunskap, tips, guider mm.

Dela med dina kontakter
Dela på Linkedin
Dela på Facebook
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Cooach

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.