Business Services Platform

Vad är en CMO on-demand och hur kan det gynna tillväxtbolaget?

Vad är en CMO on-demand och hur kan det gynna tillväxtbolaget?

Hur bygger vi en effektiv digital marknadsföringsplattform? Vilket CRM-system ska vi välja för att kunna växa snabbt? Och hur säkerställer vi en framgångsrik SEO-taktik? Det gäller att ta rätt beslut angående budget, vägval och tempo. Att ta hjälp av en CMO-on-demand (Chief Marketing Officer) för enstaka frågor, projekt eller löpande stöd är ett flexibelt sätt ge ditt bolag senior marknadsexpertis kostnadseffektivt till låg risk.

Att bygga bolag är utmanade och kompetens, kapital och tid är många gånger entreprenörens största huvudbry. När det kommer till sälj- och marknadsfrågorna är ett vanligt scenario att tillväxtbolaget anställer eller hyr in en senior CMO. Hen är strategisk, men kanske inte så operativ och olika byråer får i uppdrag att utföra det operativa arbetet (SEO, annonsering, innehållsproduktion, sociala medier etc). Det kan bli dyrt och även ineffektivt med många “kockar”.

Ett annat vanligt scenario är det omvända, att man anställer en junior operativ marknadsperson, som saknar erfarenhet och bredd. Att ta hjälp av en CMO-on-demand ger både senior expertis och operativ kraft för att matcha tillväxtbolagets behov.

Vad gör en CMO?

En CMO (på svenska marknadschef) har ansvar för bolagets marknadsföring och varumärke. I CMO-rollen ingår bland annat att ta fram och genomföra marknadsföringsstrategin, målgruppsidentifiering, sälj- och varumärkeskampanjer. CMO:n ansvarar även för utvärdering och uppföljning av resultaten samt att löpande utveckla arbetet för att nå bolagets målgrupper mer effektivt. CMO:n kan arbeta med olika marknadsföringskanaler såsom sociala medier, print, radio och TV. En CMO rapporterar oftast till företagets VD och har budgetansvar.

Vilka utmaningar har en CMO i ett tillväxtbolag?

Tillväxtbolaget behöver snabbt skapa en effektiv marknads- och säljfunktion och skapa en robust grund som går att skala upp och ner. Det gäller att ha rätt strategi för olika faser av tillväxtresan och nyckeln till framgång handlar ofta om följande saker:

• Identifiera målgrupperna och förstå deras beteenden

• Producera värdeskapande innehåll effektivt

• Driva organisk synlighet via en mängd (digitala) kanaler i synergi med varandra

• Annonsera via många olika digitala kanaler med en effektivt ROI

• Sätta upp och använda system och verktyg (marketing automation och CRM-system) för effektiva processer

• Skapa relevanta KPIer och analysera data

• Arbeta datadrivet, ständigt analysera samt justera för bättre resultat 

• Skapa och hantera möjliga nya kunder sk leads

• Automatisera och optimera processen från leads till order

• Få nya kunder att komma igång att använda bolagets produkter och tjänster (onboarding) samt följa upp kundnöjdhet (nöjda kunder köper mer över tid)

Nya kunder och nya affärer är nyckeln till tillväxt. Marknad och sälj behöver arbeta nära. Det är därför mycket fördelaktigt att CMO:n i ett tillväxtbolag ansvarar och har kompetens inom både sälj och marknad och fungerar som “klistret” däremellan.

Vilka är fördelarna med att köpa CMO on-demand?

En CMO on-demand kan bidra till tillväxtbolaget i större eller mindre utsträckning utifrån behov och över tid. Under vissa perioder kanske behovet är större för att sedan minska. Upplägget med en CMO on-demand skapar flexibilitet och minskar risk, men ger bolaget resurser och stöd när och där det behövs.

Hur kan Cooach hjälpa dig som tillväxtbolag med tjänster inom marknadsföring?

Cooach har ett brett nätverk av marknadschefer med spetskompetens på tillväxtresor och som både har kunskap samt praktisk erfarenhet av utmaningarna och möjligheterna. Utifrån ditt behov och situation anpassar vi upplägg och omfattning för att stötta på bästa sätt. Cooach har även erfarna experter inom ekonomi, HR, sälj och bolagsjuridik. Det mindre tillväxtbolaget får därmed enkelt tillgång kompetens man normalt saknar.

En CMO on-demand kan vara på plats fysiskt när du behöver det, men för maximal effektivitet har vi en “remote first-policy” med Slack* eller motsvarande verktyg som primärt kommunikations- och arbetsverktyg.

Köp in tjänster och funktioner

Den hybrida organisationen öppnar stora möjligheter och ger enorm flexibilitet. Idag lägger förmodligen du som entreprenör mycket tid på arbetsuppgifter ej kopplade till kärnverksamheten utan är onödig ”admintid” istället för värdeskapande. Tänk istället att du kan köpa in enstaka tjänster eller rent av hela funktioner. Du får avlastning, undviker dyra och fasta lönekostnader samt minskar risken och kan till exempel tillföra traditionella stabsfunktioner till det mindre start-up/ramp-up bolaget. Vi pratar om ekonomi, HR, juridik, marknad och sälj. 

Cooachs plattform ger dig möjlighet att skala upp och skala ner omfattningen efter hur dina förutsättningar förändras. Den innehåller också smarta automatiserade tjänster och funktioner samt tillgång till seniora gigexperter med specialistkompetens. Experterna kan hjälpa till med enskilda punktinsatser eller löpande behov.

En digital arbetsplats med smidiga kommunikationsverktyg möjliggör enkelt samarbete. Och även om kärnkompetensen fortsättningsvis bör vara hårt kopplad till företaget kan en funktion – fördelad på flera personer bli den interna resurs som tidigare saknats och ge dig som entreprenör stöd och avlastning.

Dela med dina kontakter
Dela på Linkedin
Dela på Facebook
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Cooach

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.