Business Services Platform

Bolags­administration

Ordning & reda samt effektiv administration

Cooachs tjänster inom bolagsadministration ger effektivt administrativt stöd med t ex datarum, digital aktiebok och bolagsformalia.

Vår aktieregistertjänst, som överför din aktiebok till plattformen Nordic Securities Depositary (NVR), säkerställer efterlevnad av ABL. Vi kan även hjälpa till med skräddarsydda optionsprogram utifrån era behov samt gällande regelverk. Ta även vår hjälp inför stämman eller emissionen. Med Cooach får du såväl expertis som effektivitet.

Produkter, tjänster & abonnemang

Datarum

Skapa ordning och reda med Cooachs datarum, ett virtuellt utrymme för alla dina juridiska handlingar som säkerställer due diligence.

Aktiebok och registertjänst

Vi överför ditt aktieägarregister till den världsledande plattformen Nordic Securities Depository för korrekt spårning och efterlevnad.

Optionsprogram

Cooach hjälper dig upprätta ett aktieoptionsprogram som ligger i linje med ditt företags strategi och följer lagar och förordningar.

Bolagsstämma

Genomför en framgångsrik årsstämma med Cooach AGM tjänst som inkl förberedelse av all nödvändig dokumentation och vägledning om regelverk.

Rådgivning bolagsjuridik

Cooach erbjuder expertstöd från erfarna bolagsjurister som vi matchar mot ditt företags aktuella behov.

Bolagsadministration-abonnemang

Ett bolagsdriftssabonnemang inkluderar en intern affärsjurist som är specialiserad på att hjälpa till tillväxtföretag med bolagsadministration.

Data room

Get organized with Cooach’s Data Room. We create a virtual space for all your legal docs & improve management efficiency for due diligence.

Share register services

We transfer your share Register to the world-leading platform: Nordic Securities Depositary platform for accurate tracking and compliance.

Stock options program

Cooach helps you with stock option programs that align with your company’s strategy and comply with laws and regulations.

Av den tid företagsledare lägger på att interagera med data går

0 %
av tiden åt till att hitta den

…och endast

0 %
till att analysera informationen.

(IBM)

0 %
av företag nämner kvalitet och fullständighet som sin största utmaning för datahantering
0 x data
Dokumenthantering fördubblas vart tredje år.

 (clio)

0 %
av företag föredrar att arbeta med en advokat eller juridisk rådgivare på distans.

(RayMorgan)

Nyheter & Insikter I BOLAGS­ADMINISTRATION
TESTA COOACH KOSTNADSFRITT

Fri åtkomst till vår plattform med självservice-mallar, checklistor och basversioner av Cooach Workplace® och Cooach Toolbox®.

Jag vill veta mer om er plattform

Vi berättar gärna mer om Cooach i ett kort möte. Fyll i din mejl adress nedan och välj sedan en passande tid i kalendern som dyker upp i nästa steg.