Business Services Platform

Bolags­administration

Ordning och reda samt effektiv administration

Cooachs tjänster inom bolagsadministration ger effektivt administrativt stöd med t ex datarum, digital aktiebok och bolagsformalia.

Vår aktieregistertjänst, som överför din aktiebok till plattformen Nordic Securities Depositary (NVR), säkerställer efterlevnad av ABL. Vi kan även hjälpa till med skräddarsydda optionsprogram utifrån era behov samt gällande regelverk. Ta även vår hjälp inför stämman eller emissionen. Med Cooach får du såväl expertis som effektivitet.

Produkter, tjänster & abonnemang

Bolagsadministration-abonnemang

Ett bolagsdriftssabonnemang inkluderar en intern affärsjurist som är specialiserad på att hjälpa till tillväxtföretag med bolagsadministration.

Datarum

Skapa ordning och reda med Cooachs datarum, ett virtuellt utrymme för alla dina juridiska handlingar som säkerställer due diligence.

Aktiebok och registertjänst

Vi överför ditt aktieägarregister till den världsledande plattformen Nordic Securities Depository för korrekt spårning och efterlevnad.

Optionsprogram

Cooach hjälper dig upprätta ett aktieoptionsprogram som ligger i linje med ditt företags strategi och följer lagar och förordningar.

Bolagsstämma

Genomför en framgångsrik årsstämma med Cooach AGM tjänst som inkl förberedelse av all nödvändig dokumentation och vägledning om regelverk.

Rådgivning bolagsjuridik

Cooach erbjuder expertstöd från erfarna bolagsjurister som vi matchar mot ditt företags aktuella behov.

Av den tid företagsledare lägger på att interagera med data går

0 %
av tiden åt till att hitta den

…och endast

0 %
till att analysera informationen.

(IBM)

0 %
av företag nämner kvalitet och fullständighet som sin största utmaning för datahantering
0 x data
Dokumenthantering fördubblas vart tredje år.

 (clio)

0 %
av företag föredrar att arbeta med en advokat eller juridisk rådgivare på distans.

(RayMorgan)

Nyheter & Insikter I BOLAGS­ADMINISTRATION
Prova Cooach gratis

Kostnadsfri tillgång till vår plattform – få self-servicemallar, arbetsflöden och grundlägande versioner av Cooach Workplace® och Cooach Toolbox®.

Kontakta oss med dina frågor om Cooach tjänster för effektivare bolagsdrift

Ange dina uppgifter nedan och beskriv hur vi kan hjälpa dig. Vi ser fram emot dina frågor. 

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.

Want to know more about Cooach Business Services Platform?

We are happy to schedule a brief meeting to discuss how you can benefit from our business support services. Please enter your email below and book a meeting in the calendar that will pop up in the next step.