Business Services Platform

Ekonomi

Mindre tid, mer kontroll och ökad produktivitet med Cooachs automatiserade ekonomitjänster

Våra tjänster hjälper dig att fatta bättre beslut och hålla koll – till låga kostnader och med maximal flexibilitet.

Cooachs ekonomitjänster ger tillväxtbolag ett omfattande stöd. Våra tjänster inkluderar redovisning, bokslut, koncernkonsolidering, årsredovisningar och finansiell rapportering. Vi erbjuder även CFO-on-demand för de som önskar löpande eller behovsvis expertstöd.

Våra tjänster säkerställer regulatorisk efterlevnad samt korrekt och aktuell rapportering, vilket inte minst är viktigt för underlag till externa investerare och andra intressenter. Ta hjälp av Cooach för ekonomin – så att du kan fokusera på att växa ditt företag!

Produkter, tjänster & abonnemang

Bokföring

Vi hjälper till med bokföring av alla betalnings- och kundtransaktioner och kontoavstämningar.

Bokslut

Cooach Closing tillhandahåller korrekt, snabb finansiell rapportering och avstämning på månads-/kvartals-/halvårsbasis och/eller årsbasis.

Group Consolidation

Få en heltäckande översikt över koncernredovisning för koncernbolag med Cooachs koncernkonsolidering, i enlighet med K3 och/eller IFRS-standarder.

Årsredovisning (K2)

Årsredovisning (K2) ger dig en korrekt finansiell rapport i enlighet med K2, vilket ger intressenter en tydlig bild av ditt företags resultat.

CFO on demand

Med en CFO från Cooach ger tillväxtföretag tillgång till det stort bolagets mer strategiska CFO kompetens.

Årsredovisning (K3)

Få korrekta och överensstämmande årsredovisningar för dina finansiella rapporter, i enlighet med K3/IFRS-regler för intressenter och juridiska ändamål.

Financial reporting

Med finansiell rapportering får du en korrekt och överensstämmande finansiell rapport, skräddarsydd för dina behov och redo för publicering.

Ekonomiabonnemang

Med ett ekonomiabonnemang får du tillgång till en ekonomiansvarig, en ekonomirapporteringsverktyg och finansiell resultatindikator.

CFO on demand

With a CFO on demand, a scale up company access the competence of a large company’s more strategic CFO.
0 %
av små och medelstora företag använder Cloud Accounting
0 %
av små och medelstora företag lägger ut redovisningstjänster på entreprenad
0 %
av små och medelstora företag har heltidsekonomichefer
0 %
revisorer hävdar att automatisering förbättrar produktiviteten
Nyheter & Insikter I ekonomi och finansiering
Integrationspartners
TESTA COOACH KOSTNADSFRITT

Fri åtkomst till vår plattform med självservice-mallar, checklistor och basversioner av Cooach Workplace® och Cooach Toolbox®.

Jag vill veta mer om er plattform

Vi berättar gärna mer om Cooach i ett kort möte. Fyll i din mejl adress nedan och välj sedan en passande tid i kalendern som dyker upp i nästa steg.