Business Services Platform

Ekonomi

Mindre tid, mer kontroll och ökad produktivitet med Cooachs automatiserade ekonomitjänster

Våra tjänster hjälper dig att fatta bättre beslut och hålla koll – till låga kostnader och med maximal flexibilitet.

Cooachs ekonomitjänster ger tillväxtbolag ett omfattande stöd. Våra tjänster inkluderar redovisning, bokslut, koncernkonsolidering, årsredovisningar och finansiell rapportering. Vi erbjuder även CFO-on-demand för de som önskar löpande eller behovsvis expertstöd.

Våra tjänster säkerställer regulatorisk efterlevnad samt korrekt och aktuell rapportering, vilket inte minst är viktigt för underlag till externa investerare och andra intressenter. Ta hjälp av Cooach för ekonomin – så att du kan fokusera på att växa ditt företag!

Produkter, tjänster & abonnemang

Ekonomiabonnemang

Med ett ekonomiabonnemang får du tillgång till en ekonomiansvarig, en ekonomirapporteringsverktyg och finansiell resultatindikator.

Bokföring

Vi hjälper till med bokföring av alla betalnings- och kundtransaktioner och kontoavstämningar.

Bokslut

Cooach Closing tillhandahåller korrekt, snabb finansiell rapportering och avstämning på månads-/kvartals-/halvårsbasis och/eller årsbasis.

Gruppkonsolidering

Få en heltäckande översikt över koncernredovisning för koncernbolag med Cooachs koncernkonsolidering, i enlighet med K3 och/eller IFRS-standarder.

Årsredovisning (K2)

Årsredovisning (K2) ger dig en korrekt finansiell rapport i enlighet med K2, vilket ger intressenter en tydlig bild av ditt företags resultat.

Årsredovisning (K3)

Få korrekta och överensstämmande årsredovisningar för dina finansiella rapporter, i enlighet med K3/IFRS-regler för intressenter och juridiska ändamål.

Finansiell rapportering

Med finansiell rapportering får du en korrekt och överensstämmande finansiell rapport, skräddarsydd för dina behov och redo för publicering.

CFO on demand

Med en CFO från Cooach ger tillväxtföretag tillgång till det stort bolagets mer strategiska CFO kompetens.
0 %
av små och medelstora företag använder Cloud Accounting
0 %
av små och medelstora företag lägger ut redovisningstjänster på entreprenad
0 %
av små och medelstora företag har heltidsekonomichefer
0 %
revisorer hävdar att automatisering förbättrar produktiviteten
Nyheter & Insikter I ekonomi och finansiering
Integrationspartners
Prova Cooach gratis

Kostnadsfri tillgång till vår plattform – få self-servicemallar, arbetsflöden och grundlägande versioner av Cooach Workplace® och Cooach Toolbox®.

Kontakta oss med dina frågor om Cooach ekonomitjänster

Ange dina uppgifter nedan och beskriv hur vi kan hjälpa dig. Vi ser fram emot dina frågor. 

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.

Want to know more about Cooach Business Services Platform?

We are happy to schedule a brief meeting to discuss how you can benefit from our business support services. Please enter your email below and book a meeting in the calendar that will pop up in the next step.