Business Services Platform

HR

Öka medarbetarnas engagemang och produktivitet med smarta verktyg och tjänster.

Få hjälp att navigera rätt i det viktiga HR-arbetet med hjälp av Cooachs produkter och experter.

I dagens snabbrörliga digitala värld är HR kanske än viktigare än någonsin. Att ha rätt personer i teamet, med fullt engagemang och fokus på företagets mål är nyckeln för att lyckas.

Cooachs HR-tjänster är utformade för att hjälpa tillväxtföretag att navigera det viktiga HR-arbetet. Oavsett om du letar efter hjälp med lönehantering eller medarbetarengagemang kan vi hjälpa dig. Vårt moderna, datadrivna tillvägagångssätt gör det enkelt att hålla koll på dina HR-behov, och vårt fokus på medarbetarupplevelsen hjälper till att säkerställa engagemang och produktivitet. Cooach har kunskapen och lösningarna du behöver för att lyckas.

Produkter, Tjänster och abonnemang

Lön- och frånvarohantering

Cooachs löneredovisning säkerställer en effektiv och korrekt löneprocess för anställda, inkl. medarbetarrapportering och attestering via Cooachbot HR.

HR-rådgivning

Cooach HR advisory ger stöd för alla HR-relaterade behov. Förbättra de anställdas upplevelse och tillfredsställelse med vårt proaktiva tillvägagångssätt.

Voice of Employee (VoE)

Hur nöjda och produktiva är dina anställda? Gör en kostnadsfri Voice of Employee (VoE) undersökning för att följa upp och analysera detta.

HR-abonnemang

Med ett HR-abonnemang genomför vi kvartalsvis en Voice of Employee (VoE) undersökning, du får mätbara KPI:er, och möjlighet att chatta med din HR-specialist.
0 %
Nyanställda slutar inom 3 månader
0 %
har haft ett lönefel
0 %
av små företag lägger ut lönetjänster
0 %
av arbetssökande vill ha en bra atmosfär på arbetsplatsen
Nyheter & Insikter inom HR
TESTA COOACH KOSTNADSFRITT

Fri åtkomst till vår plattform med självservice-mallar, checklistor och basversioner av Cooach Workplace® och Cooach Toolbox®.

Vill vi spara något av det här?...

En hel HR-avdelning på distans

Våra produkter och tjänster gör tillväxtföretagets HR-funktion komplett. Självklart datadrivna och fullt integrerade för att bli så effektiva som möjligt. Samtidigt som fokus flyttas från struktur till utveckling och värdeskapande. Allt för att göra ert företag till en vinnare när framtidens arbetsplats nu formas. En arbetsplats där anställda och gig-konsulter arbetar parallellt i en digital miljö.

HR-chef on demand

I vårt nätverk finns ett flertal erfarna HR-chefer som på kort varsel kan bli en del av ert företags organisation. Genom fasta timpaket som innehåller precis så mycket eller lite HR-chef som ert företag behöver så kan ni få in rätt kompetens flera år tidigare än med en traditionell lösning. Dessutom helt integrerad med systemstödet i vår affärsstödsplattform.

Löneredovisning
Använder ert företag en traditionell lönetjänst med underlag som ska inrapporteras och mailas till lönekontoret? Genom att lägga till löneredovisning till ett business eller enterprise abonnemang så är den tiden över. All inrapportering sker i dialog med Cooachbot HR. Hela processen övervakas och kvalitetssäkras av erfarna lönekonsulter som även finns tillgängliga för frågor och manuella justeringar.

Automatiserad on- och offboarding

Med ett premiumabonnemang och löneredovisning så är steget till en automatiserad on- och off-boarding av medarbetare och konsulter till ert företag inte långt borta.

  • Skicka länk till den nyanställde för inhämtning av personuppgifter till anställningsavtalet.
  • Få en avisering när det är dags att fylla på med lön m.m.
  • Skicka avtalet för digital signering.
  • Automatisk uppsättning av medarbetaren i Cooach Workplace som ger access till rätt system.
  • Automatisk uppläggning av medarbetaren i lönesystemet.

Den moderna HR-funktionen

De processer som är mest digitaliserade idag är rekrytering och genomförandet av medarbetarundersökningar. För detta finns idag många system och allt fler väljer att använda dem och ser deras fördelar. Undersökningar visar på tre tydliga områden som man anser är viktiga att digitalisera i närtid. Det gäller processerna för hantering av personaldata, on-boardingprocessen samt att ha en tydlig överblick på medarbetarnas kompetens.

Digitaliseringen av dessa tre processer skulle underlätta administrativt för HR och för hela organisationen. Det skulle garantera en kvalitetssäkrad on-boardingprocess samt ge en tydlig bild av behoven inom kompetensförsörjning framöver. Det finns dock ett antal hinder på vägen. Förvånansvärt nog finns det många företag där HR ännu inte sitter i ledningsgruppen, vilket försvårar arbetet mot en digitalisering. Det är oklart hur dessa företag kommer att stå sig i konkurrensen. Vidare saknas såväl befintlig teknik som tid för att satsa på den digitala, livsviktiga utvecklingen.

Det är här Cooach kommer in i bilden, då vi har både verktygen, kompetensen och tiden att hjälpa HR-avdelningens digitaliseringsutveckling.

Möt några av era rådgivare
HR on demand

Malin Hansson

Malin Hansson har en mångårig och bred erfarenhet av hela HR-området. Malin har haft flertalet ledande befattningar inom olika branscher, erfarenhet av ledningsgrupparbete och brinner extra för ett nytänkande och automatiserat HR arbete.

Malin har 20 års erfarenhet av att vara chef och ledare på olika nivåer och har de senaste 10 åren helt fokuserat på arbeta som ledare inom HR. Malin har en gedigen erfarenhet av att arbeta såväl strategiskt som operativt och har sedan 2014 examen inom HR och Företagsekonomi från Mittuniversitet. Hon brinner extra av att hjälpa organisationer att omsätta HR i siffror och på så sätt skapa välmående organisationer möjlighet att växa och gå med vinst.

Jag anslöt till Cooach då deras lösning är både spännande och otroligt rätt i tiden. Jag brinner för organisationsutveckling och innovationer på HR området. Det är därför mycket inspirerande att få möjlighet att bistå organisationer som inte har en egen HR funktion med ett affärsmässiga HR stöd, så organisationen kan fokusera på värdeskapande utveckling för deras tjänst eller produkt.
Kristina Lindman
HR on demand

Kristina Lindman

Kristina Lindman har en gedigen erfarenhet från olika befattningar inom HR området. Kristina har verkat inom flertalet branscher och verksamheter, och har även erfarenhet av såväl ledningsgrupp- som styrelsearbete.

Kristina brinner för att arbeta verksamhetsnära och på så sätt kunna förstå och ge stöd till hela organisationen på bästa sätt. Detta har Kristina gjort inom såväl offentlig sektor som det privata näringslivet. Kristina är sedan 2012 “HR Chef/Diplomerad Personalvetare” från Företagsekonomiska institutet.

Jag anslöt mig till Cooach nätverk då de anpassat sig till ett nytt spännande sätt att tänka och arbeta. För mig möjliggör Cooach ett arbetssätt för fler företag att snabbt och effektivt få professionell, men ändå personlig hjälp. Att stötta företag inom områden som arbetsrätt, processer och tydliga ansvarsområden, anser jag är viktigt för bolag i tillväxtfas då det behöver finnas en tydlig organisation för att möjliggöra tillväxt.
Ulla Rasmusson
Senior Payroll Administrator

Ulla Rasmusson

Ulla Rasmusson har lång och bred erfarenhet av samtliga delar inom löneprocessen. Ulla har haft flertalet roller inom löneområdet och har hos flertalet arbetsgivare varit ensam ansvarig för hela löneprocessen.

Ulla har 22 års erfarenhet av att arbeta brett inom alla delar av löneområdet, under dessa år har Ulla haft flertalet roller inom olika branscher, den gedigna erfarenheten gör att Ulla har arbetat i ett flertal olika lönesystem och har även erfarenhet av en rad olika kollektivavtal. Ulla har ett brinnande systemintresse och vill alltid arbeta för att ligga i framkant när det gäller att automatisera och digitalisera löneprocesser.

Jag valde Cooach för att de visar på ett nyare modernare sätt att utföra sitt arbete, min känsla och upplevelse är att Cooach är något helt annat än det traditionsenliga företagen. Jag brinner för service och på Cooach sätter alla kunden i centrum, det passar mig utmärkt.
Integration partners

Jag vill veta mer om er plattform

Vi berättar gärna mer om Cooach i ett kort möte. Fyll i din mejl adress nedan och välj sedan en passande tid i kalendern som dyker upp i nästa steg.