Business Services Platform

HR

Öka medarbetarnas engagemang och produktivitet med smarta verktyg och tjänster.

Få hjälp att navigera rätt i det viktiga HR-arbetet med hjälp av Cooachs produkter och experter.

I dagens snabbrörliga digitala värld är HR kanske än viktigare än någonsin. Att ha rätt personer i teamet, med fullt engagemang och fokus på företagets mål är nyckeln för att lyckas.

Cooachs HR-tjänster är utformade för att hjälpa tillväxtföretag att navigera det viktiga HR-arbetet. Oavsett om du letar efter hjälp med lönehantering eller medarbetarengagemang kan vi hjälpa dig. Vårt moderna, datadrivna tillvägagångssätt gör det enkelt att hålla koll på dina HR-behov, och vårt fokus på medarbetarupplevelsen hjälper till att säkerställa engagemang och produktivitet. Cooach har kunskapen och lösningarna du behöver för att lyckas.

Produkter, Tjänster och abonnemang

HR-abonnemang

Med ett HR-abonnemang genomför vi kvartalsvis en Voice of Employee (VoE) undersökning, du får mätbara KPI:er, och möjlighet att chatta med din HR-specialist.

HR-rådgivning

Cooach HR advisory ger stöd för alla HR-relaterade behov. Förbättra de anställdas upplevelse och tillfredsställelse med vårt proaktiva tillvägagångssätt.

Voice of Employee (VoE)

Hur nöjda och produktiva är dina anställda? Gör en kostnadsfri Voice of Employee (VoE) undersökning för att följa upp och analysera detta.

Lön- och frånvarohantering

Cooach’s Payroll Services ensure an efficient and accurate employee payroll process, including employee reporting and certifying via Cooachbot HR.
0 %
Nyanställda slutar inom 3 månader
0 %
har haft ett lönefel
0 %
av små företag lägger ut lönetjänster
0 %
av arbetssökande vill ha en bra atmosfär på arbetsplatsen
Nyheter & Insikter inom HR
Prova Cooach gratis

Kostnadsfri tillgång till vår plattform – få self-servicemallar, arbetsflöden och grundlägande versioner av Cooach Workplace® och Cooach Toolbox®.

Vill vi spara något av det här?...

En hel HR-avdelning på distans

Våra produkter och tjänster gör tillväxtföretagets HR-funktion komplett. Självklart datadrivna och fullt integrerade för att bli så effektiva som möjligt. Samtidigt som fokus flyttas från struktur till utveckling och värdeskapande. Allt för att göra ert företag till en vinnare när framtidens arbetsplats nu formas. En arbetsplats där anställda och gig-konsulter arbetar parallellt i en digital miljö.

HR-chef on demand

I vårt nätverk finns ett flertal erfarna HR-chefer som på kort varsel kan bli en del av ert företags organisation. Genom fasta timpaket som innehåller precis så mycket eller lite HR-chef som ert företag behöver så kan ni få in rätt kompetens flera år tidigare än med en traditionell lösning. Dessutom helt integrerad med systemstödet i vår affärsstödsplattform.

Löneredovisning
Använder ert företag en traditionell lönetjänst med underlag som ska inrapporteras och mailas till lönekontoret? Genom att lägga till löneredovisning till ett business eller enterprise abonnemang så är den tiden över. All inrapportering sker i dialog med Cooachbot HR. Hela processen övervakas och kvalitetssäkras av erfarna lönekonsulter som även finns tillgängliga för frågor och manuella justeringar.

Automatiserad on- och offboarding

Med ett premiumabonnemang och löneredovisning så är steget till en automatiserad on- och off-boarding av medarbetare och konsulter till ert företag inte långt borta.

  • Skicka länk till den nyanställde för inhämtning av personuppgifter till anställningsavtalet.
  • Få en avisering när det är dags att fylla på med lön m.m.
  • Skicka avtalet för digital signering.
  • Automatisk uppsättning av medarbetaren i Cooach Workplace som ger access till rätt system.
  • Automatisk uppläggning av medarbetaren i lönesystemet.

Den moderna HR-funktionen

De processer som är mest digitaliserade idag är rekrytering och genomförandet av medarbetarundersökningar. För detta finns idag många system och allt fler väljer att använda dem och ser deras fördelar. Undersökningar visar på tre tydliga områden som man anser är viktiga att digitalisera i närtid. Det gäller processerna för hantering av personaldata, on-boardingprocessen samt att ha en tydlig överblick på medarbetarnas kompetens.

Digitaliseringen av dessa tre processer skulle underlätta administrativt för HR och för hela organisationen. Det skulle garantera en kvalitetssäkrad on-boardingprocess samt ge en tydlig bild av behoven inom kompetensförsörjning framöver. Det finns dock ett antal hinder på vägen. Förvånansvärt nog finns det många företag där HR ännu inte sitter i ledningsgruppen, vilket försvårar arbetet mot en digitalisering. Det är oklart hur dessa företag kommer att stå sig i konkurrensen. Vidare saknas såväl befintlig teknik som tid för att satsa på den digitala, livsviktiga utvecklingen.

Det är här Cooach kommer in i bilden, då vi har både verktygen, kompetensen och tiden att hjälpa HR-avdelningens digitaliseringsutveckling.

Möt några av era rådgivare
CHRO

Malin Hansson

Malin har 20 års erfarenhet av HR inom olika sektorer inklusive HR transformationer med fokus på affärstillväxt genom innovation och automatisering. Hennes strategiska tänkesätt hjälper Cooach och våra kunder att optimera sina HR processer utifrån tilllväxtföretagets utmaningar.

Malin har 20 års erfarenhet av HR inom olika sektorer inklusive HR transformationer med fokus på affärstillväxt genom innovation och automatisering. Hennes strategiska tänkesätt hjälper Cooach och våra kunder att optimera sina HR processer utifrån tilllväxtföretagets utmaningar.

Malin har 20 års erfarenhet av HR inom olika sektorer inklusive HR transformationer med fokus på affärstillväxt genom innovation och automatisering. Hennes strategiska tänkesätt hjälper Cooach och våra kunder att optimera sina HR processer utifrån tilllväxtföretagets utmaningar.
Kristina Lindman
HR on demand

Kristina Lindman

Möt Kristina som har lång erfarenhet från olika roller inom HR-området. Med en bakgrund som spänner över flera branscher och organisationer har Kristina erfareneht från operativa som strategiska HR-funktioner samt ledningsgrupps- och styrelsearbete.

Möt Kristina som har lång erfarenhet från olika roller inom HR-området. Med en bakgrund som spänner över flera branscher och organisationer har Kristina erfareneht från operativa som strategiska HR-funktioner samt ledningsgrupps- och styrelsearbete.

Jag anslöt mig till Cooach nätverk då de anpassat sig till ett nytt spännande sätt att tänka och arbeta. För mig möjliggör Cooach ett arbetssätt för fler företag att snabbt och effektivt få professionell, men ändå personlig hjälp. Att stötta företag inom områden som arbetsrätt, processer och tydliga ansvarsområden, anser jag är viktigt för bolag i tillväxtfas då det behöver finnas en tydlig organisation för att möjliggöra tillväxt.
Ulla Rasmusson
Senior Payroll Administrator

Ulla Rasmusson

Möt Ulla, en erfaren expert inom alla delar av löneprocessen. Med en imponerande meritlista från olika befattningar inom löneområdet har Ulla visat sin förmåga att ensam ta ansvar för hela löneprocessen i olika organisationer.

Möt Ulla, en erfaren expert inom alla delar av löneprocessen. Med en imponerande meritlista från olika befattningar inom löneområdet har Ulla visat sin förmåga att ensam ta ansvar för hela löneprocessen i olika organisationer.

Jag valde Cooach för att de visar på ett nyare modernare sätt att utföra sitt arbete, min känsla och upplevelse är att Cooach är något helt annat än det traditionsenliga företagen. Jag brinner för service och på Cooach sätter alla kunden i centrum, det passar mig utmärkt.
Integration partners

Kontakta oss med dina frågor om Cooach HR tjänster

Ange dina uppgifter nedan och beskriv hur vi kan hjälpa dig. Vi ser fram emot dina frågor.

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.

Want to know more about Cooach Business Services Platform?

We are happy to schedule a brief meeting to discuss how you can benefit from our business support services. Please enter your email below and book a meeting in the calendar that will pop up in the next step.