Business Services Platform

Kundinsikt

Lås upp den fulla potentialen hos dina produkter och tjänster med djupgående och användbar kundinsikt

Cooachs tjänster ger dig ökad förståelse och kunskap om dina kunder och deras upplevelser – insikter att använda för tillväxt och utveckling.

Cooachs erbjuder ett heltäckande utbud av tjänster för att förstå dina kunder, från enstaka undersökningar till löpande mätningar och förbättringsaktiviteter.

Vårt expertteam identifierar förbättringsområden och genomför observationer, datainsamling och analys. Resultaten ger viktiga resultat och rekommendationer. Du kan ta del av realtidsresultat och datadrivna beslutsunderlag 24/7. Cooachs kundinsiktstjänster är lösningen för att förstå och uppfylla dina kunders behov.

PRODUKTER, TJÄNSTER & ABONNEMANG​

Kundinsiktsabonnemang

En prenumeration på Customer Experience Insight inkl. kvartalsvisa Voice ofCustomer-undersökningar (VoC) och avstämningsmöten med expert.

Kundnöjdhetsundersökning VoC

Kundnöjdhetsundersökning (VoC)är en unikt undersökning för att regelbundet mäta och förbättra kundupplevelsen av din produkter och tjänster.

Cooach CX erbjuder en one-stop-shop-lösning för att omvandla data och insikter till konkreta åtgärder för att förbättra ditt företags kundupplevelse

Vi är experter på att utvärdera kundupplevelser både i den digitala och tegelvärlden. Få en ärlig, djupgående inblick i ditt företag genom dina kunders ögon och se vad du mer kan göra för att skapa en unik shoppingupplevelse för dina varumärkesentusiaster. Upptäck ett komplett spektrum av marknadsundersökningstjänster som utförs med högsta integritetsnivå med Cooach CX.

Tilläggsprodukter

Exempel på kundinsiktsprodukter för bolag med komplexa behov

Hemliga observationer /”mystery” shopping

Från butiksbesök till videochattar och onlineshopping – vi kan hjälpa dig med flera olika typer av ”hemliga observationer” vilket skapar flexibilitet att skräddarsy den lösning som passar dig bäst. Våra ”hemliga” observatörer betygsätter sina upplevelser för utvalda kontakt-punkter och delar med sig av sina insikter i resultatrapporterna.  

Slutintervjuer (Exit interviews)

Vi gör intervjuer med dina kunder när dom lämnar/avslutar en interaktion (ett köp, besök etc) med ditt företag. Detta är ett bra sätt att samla in kundinsikt och få input på såväl hur kunderna upplever ert varumärke, produkter och tjänster. Exitintervjuer ger en unik möjlighet att få ärlig och öppen feedback, vilket i sin tur skapar värdefulla insikter om konsumentprofiler, beteenden, varumärkesuppfattning och  shoppingmönster.

Fokusgrupper online

Fokusgrupp online är en metod ger kvalitativa kunddata. Diskussionen leds av vår moderator som djupdyker i insamlade data från de ”hemliga observationerna”. Samtalet utgår från valda förbättringsområdena och ett i förväg godkänt frågeunderlag.  

0 %
av kunderna förväntar sig att företag förstår deras behov, och
0 %
analyserar det.
0 %
företag nämner kvalitet och fullständighet som sin största utmaning för datahantering.
Endast 0 %
företag använder kundinsikter för att driva beslut.
Nyheter om kundinsikt
Prova Cooach gratis

Kostnadsfri tillgång till vår plattform – få self-servicemallar, arbetsflöden och grundlägande versioner av Cooach Workplace® och Cooach Toolbox®.

Kontakta oss med dina frågor om Cooach tjänster för ökad kundinsikt

Ange dina uppgifter nedan och beskriv hur vi kan hjälpa dig. Vi ser fram emot dina frågor.

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.

Want to know more about Cooach Business Services Platform?

We are happy to schedule a brief meeting to discuss how you can benefit from our business support services. Please enter your email below and book a meeting in the calendar that will pop up in the next step.