Business Services Platform

Årsredovisning (K2)

Årsredovisning (K2) ger dig en korrekt finansiell rapport i enlighet med K2, vilket ger intressenter en tydlig bild av ditt företags resultat.
Cooachs årsredovisningstjänst (K2) säkerställer att ditt företags bokslut är upprättat i enlighet med reglerna i aktiebolagslagen. Rapporten är upprättad i enlighet med de redovisningsstandarder som anges i K2 för att ge säkerhet om riktigheten och fullständigheten i den finansiella information som presenteras. Med Cooachs årsredovisningstjänst (K2) kan du få en månads-, kvartals-, halvårs- eller årsredovisning som ger en tydlig och korrekt bild av ditt företags ekonomiska resultat till intressenter och hjälper till att fatta välgrundade beslut.
Ingår:
  • Årsredovisning i enlighet med K2
 
Ingår inte:
  • Finansiell rapportering såsom kvartals- eller halvårsrapporter
  • Årsredovisning i enlighet med K3 och/eller IFRS
  • Deklaration
  • Årsstämma
  • Implementering utöver standardiserad rapport
betala Från 3900 SEK
Vi kan arbeta för dig
Redovisningsekonom

Jenni Andersson

Möt Jenni, en erfaren och dedikerad redovisningsekonom med över 20 års erfarenhet inom området. Med en bakgrund inom hotell och restaurang samt en examen som redovisningskonsult, har Jenni arbetat i roller som revisiorsassistent, ekonomiansvarig och redovisningsansvarig. Med en passion för noggrann redovisning, tillhandahåller Jenni korrekta avstämningar till kunderna.
Fler finansiella tjänster

Ekonomiabonnemang

Med ett ekonomiabonnemang får du tillgång till en ekonomiansvarig, en ekonomirapporteringsverktyg och finansiell resultatindikator.

Bokföring

Vi hjälper till med bokföring av alla betalnings- och kundtransaktioner och kontoavstämningar.

Bokslut

Cooach Closing tillhandahåller korrekt, snabb finansiell rapportering och avstämning på månads-/kvartals-/halvårsbasis och/eller årsbasis.

Gruppkonsolidering

Få en heltäckande översikt över koncernredovisning för koncernbolag med Cooachs koncernkonsolidering, i enlighet med K3 och/eller IFRS-standarder.

Årsredovisning (K3)

Få korrekta och överensstämmande årsredovisningar för dina finansiella rapporter, i enlighet med K3/IFRS-regler för intressenter och juridiska ändamål.

Finansiell rapportering

Med finansiell rapportering får du en korrekt och överensstämmande finansiell rapport, skräddarsydd för dina behov och redo för publicering.

CFO on demand

Med en CFO från Cooach ger tillväxtföretag tillgång till det stort bolagets mer strategiska CFO kompetens.

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.