Business Services Platform

Bokföring

Vi hjälper till med bokföring av alla betalnings- och kundtransaktioner och kontoavstämningar.
Cooachs redovisningstjänster är utformade för att effektivisera din bokföringsprocess och säkerställa noggrannhet i dokumenthanteringen. Vi tar hand om alla aspekter av din bokföring, från dagliga bokföringsuppdateringar till periodavslutningar. Detta ger dig tillgång till aktuell finansiell information och möjlighet att fatta välgrundade beslut för ditt företag. Vi säkerställer också efterlevnad av alla regler och avstämningar av specifika konton som bank, Skattemyndigheten, kundreskontra och leverantörsskulder. Med Cooachs redovisningstjänster kan du fokusera på kärnverksamheten samtidigt som vi tar hand om siffrorna.
Ingår:
  • Booking of accounts payables
  • Booking of accounts receivables
  • Booking of payroll
 
Ingår inte:
  • Monthly closing
betala From 1990 SEK
Vi kan arbeta för dig
Redovisningsekonom

Dominika Soltani

Möt Dominika , en skicklig redovisningsekonom och ekonomiassistent med gedigen erfarenhet och en examen i nationalekonomi från Södertörns högskola. Med noggrannhet och precision förbättrar Dominika er bokföring. Med hennes kompetens kan ni vara säkra på att er ekonomi hanteras på bästa sätt så att ni kan fokusera på att driva verksamheten framåt mot uppsatta mål.
Fler finansiella tjänster

Ekonomiabonnemang

Med ett ekonomiabonnemang får du tillgång till en ekonomiansvarig, en ekonomirapporteringsverktyg och finansiell resultatindikator.

Bokslut

Cooach Closing tillhandahåller korrekt, snabb finansiell rapportering och avstämning på månads-/kvartals-/halvårsbasis och/eller årsbasis.

Group Consolidation

Få en heltäckande översikt över koncernredovisning för koncernbolag med Cooachs koncernkonsolidering, i enlighet med K3 och/eller IFRS-standarder.

Årsredovisning (K2)

Årsredovisning (K2) ger dig en korrekt finansiell rapport i enlighet med K2, vilket ger intressenter en tydlig bild av ditt företags resultat.

Årsredovisning (K3)

Få korrekta och överensstämmande årsredovisningar för dina finansiella rapporter, i enlighet med K3/IFRS-regler för intressenter och juridiska ändamål.

Financial reporting

Med finansiell rapportering får du en korrekt och överensstämmande finansiell rapport, skräddarsydd för dina behov och redo för publicering.

CFO on demand

Med en CFO från Cooach ger tillväxtföretag tillgång till det stort bolagets mer strategiska CFO kompetens.

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.

Want to know more about Cooach Business Services Platform?

We are happy to schedule a brief meeting to discuss how you can benefit from our business support services. Please enter your email below and book a meeting in the calendar that will pop up in the next step.