Business Services Platform

Bokslut

Cooach Closing tillhandahåller korrekt, snabb finansiell rapportering och avstämning på månads-/kvartals-/halvårsbasis och/eller årsbasis.
Cooachs Closing tjänst är utformad för att ge dig korrekt och aktuell finansiell rapportering. Vi hanterar avstämning av bokslut enligt ett schema som passar dig, vare sig det är månads-, kvartals-, halvårs- eller årsbasis. Vi ser till att alla konton är balanserade och tillhandahåller periodiska rapporter för att ge dig en tydlig förståelse av ditt företags resultat. Vår Closing tjänst säkerställer efterlevnad av alla regler, så att du kan fokusera på kärnverksamheten. Vi tillhandahåller tydlig och konsekvent kommunikation genom hela processen som utförs med effektivitet och noggrannhet.
Ingår:
  • Avstämning av konton
  • Kommunikation av sammanställda konton
 
Ingår inte:
  • Rapportering och merarbete relaterat till specifika rapporteringskrav
  • Konsolidering av koncernredovisning
betala Från 1750 SEK
Vi kan arbeta för dig
Redovisningsekonom

Dominika Soltani

Möt Dominika , en skicklig redovisningsekonom och ekonomiassistent med gedigen erfarenhet och en examen i nationalekonomi från Södertörns högskola. Med noggrannhet och precision förbättrar Dominika er bokföring. Med hennes kompetens kan ni vara säkra på att er ekonomi hanteras på bästa sätt så att ni kan fokusera på att driva verksamheten framåt mot uppsatta mål.
Finance Manager

Sara Rejnefelt

Möt Sara, som har en magisterexamensexpert inom revision, rådgivning och redovisning och en tidigare framgångsrik karriär på PwC. Med en passion för att växa tillsammans med kundens verksamhet, är hon den engagerade och kompetenta partner du behöver för att maximera ditt företags potential.
Fler finansiella tjänster

Ekonomiabonnemang

Med ett ekonomiabonnemang får du tillgång till en ekonomiansvarig, en ekonomirapporteringsverktyg och finansiell resultatindikator.

Bokföring

Vi hjälper till med bokföring av alla betalnings- och kundtransaktioner och kontoavstämningar.

Gruppkonsolidering

Få en heltäckande översikt över koncernredovisning för koncernbolag med Cooachs koncernkonsolidering, i enlighet med K3 och/eller IFRS-standarder.

Årsredovisning (K2)

Årsredovisning (K2) ger dig en korrekt finansiell rapport i enlighet med K2, vilket ger intressenter en tydlig bild av ditt företags resultat.

Årsredovisning (K3)

Få korrekta och överensstämmande årsredovisningar för dina finansiella rapporter, i enlighet med K3/IFRS-regler för intressenter och juridiska ändamål.

Finansiell rapportering

Med finansiell rapportering får du en korrekt och överensstämmande finansiell rapport, skräddarsydd för dina behov och redo för publicering.

CFO on demand

Med en CFO från Cooach ger tillväxtföretag tillgång till det stort bolagets mer strategiska CFO kompetens.

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.