Business Services Platform

CFO on demand

Med en CFO från Cooach ger tillväxtföretag tillgång till det stort bolagets mer strategiska CFO kompetens.
Vårt partnerprogram tillhandahåller CFO:er med erfarenhet från olika branscher, vilket gör det möjligt för ett tillväxtföretag att dra nytta av en strategisk kompetens till en överkomlig kostnad. Hur? Genom att låta Cooach sköta det repetitiva arbetet kopplat till redovisning, produktion av månadsrapportering och extern finansiell rapportering möjliggör vi för en erfaren strategisk CFO att fokusera på att stötta ledning och styrelse, vilket resulterar i färre timmar och lägre kostnader för ditt företag. Flexibiliteten vad gäller kostnader och engagemang är en stor fördel.
Ingår:
  • Dedikerad CFO resurs
  • Koordinering med andra Cooach resurser
betala 1800 SEK
Vi kan arbeta för dig
CFO on demand

Urban Hobring

Möt Urban, en erfaren ekonom med över 43 års expertis inom ekonomi och finans. Med en imponerande portfolio inom branscher som retail, IT, kontraktstillverkning, vård och omsorg, medtech, veterinär och media, har han ha full kontroll över siffrorna. Med en unik kombination av erfarenhet, envishet och skicklighet tar Urban dig med på resa mot ekonomisk framgång och trygghet.
CFO on demand

Thomas Kindblad

Möt Thomas , en erfaren ekonom med en magisterexamen i civilekonomi från Linköping universitet, en Executive MBA från Ledarna och 30 års erfarenhet inom ekonomiarbetet, inklusive en framgångsrik tid som managementkonsult på Ernst & Young (EY). Tomas erbjuder strategiskt tänkande och en passion för att påverka och vara nära “affären”. Han är en prestigelös och orädd partner som kan hjälpa dig att maximera ditt företags framgång.
Fler finansiella tjänster

Ekonomiabonnemang

Med ett ekonomiabonnemang får du tillgång till en ekonomiansvarig, en ekonomirapporteringsverktyg och finansiell resultatindikator.

Bokföring

Vi hjälper till med bokföring av alla betalnings- och kundtransaktioner och kontoavstämningar.

Bokslut

Cooach Closing tillhandahåller korrekt, snabb finansiell rapportering och avstämning på månads-/kvartals-/halvårsbasis och/eller årsbasis.

Gruppkonsolidering

Få en heltäckande översikt över koncernredovisning för koncernbolag med Cooachs koncernkonsolidering, i enlighet med K3 och/eller IFRS-standarder.

Årsredovisning (K2)

Årsredovisning (K2) ger dig en korrekt finansiell rapport i enlighet med K2, vilket ger intressenter en tydlig bild av ditt företags resultat.

Årsredovisning (K3)

Få korrekta och överensstämmande årsredovisningar för dina finansiella rapporter, i enlighet med K3/IFRS-regler för intressenter och juridiska ändamål.

Finansiell rapportering

Med finansiell rapportering får du en korrekt och överensstämmande finansiell rapport, skräddarsydd för dina behov och redo för publicering.

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.