Business Services Platform

Ekonomiabonnemang

Med ett ekonomiabonnemang får du tillgång till en ekonomiansvarig, en ekonomirapporteringsverktyg och finansiell resultatindikator.
Med ett ekonomi abonnemang får du tillgång till en controller. Vi börjar med att addera dina befintliga redovisningsdata till vårt verktyg för finansiell rapportering. Med hjälp av befintliga ekonomiskadata analyserar och jämför ditt företag mot liknande företag. I ett första uppföljningsmöte definierar vi det viktigaste ekonomiska nyckeltalet för din verksamhetoch skapar en prestationsindikator genom att jämföra din prestation i relation till vad som är braprestanda.
Ingår:
  • Verktyg för finansiell rapportering
  • Finansiella KPI:s
  • Chattstöd med din ekonomiansvarige
  • Månatlig uppföljning av åtgärder
  • TILLÄGG
  • Månatlig kassaflödesprognos
  • Ekonomisk planering/budgetering
Vi kan arbeta för dig
Finance Manager

Sara Rejnefelt

Möt Sara, som har en magisterexamensexpert inom revision, rådgivning och redovisning och en tidigare framgångsrik karriär på PwC. Med en passion för att växa tillsammans med kundens verksamhet, är hon den engagerade och kompetenta partner du behöver för att maximera ditt företags potential.
Fler finansiella tjänster

Bokföring

Vi hjälper till med bokföring av alla betalnings- och kundtransaktioner och kontoavstämningar.

Bokslut

Cooach Closing tillhandahåller korrekt, snabb finansiell rapportering och avstämning på månads-/kvartals-/halvårsbasis och/eller årsbasis.

Gruppkonsolidering

Få en heltäckande översikt över koncernredovisning för koncernbolag med Cooachs koncernkonsolidering, i enlighet med K3 och/eller IFRS-standarder.

Årsredovisning (K2)

Årsredovisning (K2) ger dig en korrekt finansiell rapport i enlighet med K2, vilket ger intressenter en tydlig bild av ditt företags resultat.

Årsredovisning (K3)

Få korrekta och överensstämmande årsredovisningar för dina finansiella rapporter, i enlighet med K3/IFRS-regler för intressenter och juridiska ändamål.

Finansiell rapportering

Med finansiell rapportering får du en korrekt och överensstämmande finansiell rapport, skräddarsydd för dina behov och redo för publicering.

CFO on demand

Med en CFO från Cooach ger tillväxtföretag tillgång till det stort bolagets mer strategiska CFO kompetens.

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.