Business Services Platform

Ekonomiabonnemang

Med ett ekonomiabonnemang får du tillgång till en ekonomiansvarig, en ekonomirapporteringsverktyg och finansiell resultatindikator.
Med ett ekonomi abonnemang får du tillgång till en controller. Vi börjar med att addera dina befintliga redovisningsdata till vårt verktyg för finansiell rapportering. Med hjälp av befintliga ekonomiskadata analyserar och jämför ditt företag mot liknande företag. I ett första uppföljningsmöte definierar vi det viktigaste ekonomiska nyckeltalet för din verksamhetoch skapar en prestationsindikator genom att jämföra din prestation i relation till vad som är braprestanda.
Ingår:
  • Verktyg för finansiell rapportering
  • Finansiella KPI:s
  • Chattstöd med din ekonomiansvarige
  • Månatlig uppföljning av åtgärder
  • TILLÄGG
  • Månatlig kassaflödesprognos
  • Ekonomisk planering/budgetering
Vi kan arbeta för dig
Finance Manager

Sara Rejnefelt

Möt Sara – en magisterexaminerad expert inom revision, rådgivning och redovisning med en framgångsrik karriär på PwC. Med en passion för att växa tillsammans med kundernas verksamheter, är hon den engagerade och kompetenta partnern du behöver för att maximera ditt företags potential och framgång.
Finance Manager

Daniel Hallenberg

Möt Daniel – en ekonom med dubbla kandidatexamina i företagsekonomi och handelsrätt. Med över fem års erfarenhet inom ekonomi, inklusive arbete inom redovisning, bemanning och kosttillskott, brinner Daniel för att genomföra projekt och effektivisera arbetet, med fokus på att leverera resultat mot uppsatta mål.
Fler finansiella tjänster

Bokföring

Vi hjälper till med bokföring av alla betalnings- och kundtransaktioner och kontoavstämningar.

Bokslut

Cooach Closing tillhandahåller korrekt, snabb finansiell rapportering och avstämning på månads-/kvartals-/halvårsbasis och/eller årsbasis.

Group Consolidation

Få en heltäckande översikt över koncernredovisning för koncernbolag med Cooachs koncernkonsolidering, i enlighet med K3 och/eller IFRS-standarder.

Årsredovisning (K2)

Årsredovisning (K2) ger dig en korrekt finansiell rapport i enlighet med K2, vilket ger intressenter en tydlig bild av ditt företags resultat.

Årsredovisning (K3)

Få korrekta och överensstämmande årsredovisningar för dina finansiella rapporter, i enlighet med K3/IFRS-regler för intressenter och juridiska ändamål.

Financial reporting

Med finansiell rapportering får du en korrekt och överensstämmande finansiell rapport, skräddarsydd för dina behov och redo för publicering.

CFO on demand

Med en CFO från Cooach ger tillväxtföretag tillgång till det stort bolagets mer strategiska CFO kompetens.

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.

Want to know more about Cooach Business Services Platform?

We are happy to schedule a brief meeting to discuss how you can benefit from our business support services. Please enter your email below and book a meeting in the calendar that will pop up in the next step.