Business Services Platform

Finansiell rapportering

Med finansiell rapportering får du en korrekt och överensstämmande finansiell rapport, skräddarsydd för dina behov och redo för publicering.
Tjänsten Finansiell rapportering ger dig korrekta och aktuella finansiella rapporter kvartalsvis och/eller halvårsvis för dina intressenter och journalföring. Cooach-leveransen kommer att arbeta med dig för att bestämma formatet för rapporten och skapa ett första utkast för granskning. När alla intressenter är nöjda kommer rapporten att publiceras. Cooach hanterar din finansiella rapportering noggrant och effektivt så att du kan fokusera på kärnverksamheten.
Ingår:
  • Kvartalsrapport
  • Halvårsredovisning
 
Ingår inte:
  • Årsredovisning
  • Implementering utöver standardiserad rapport
betala Från 6550 SEK
Vi kan arbeta för dig
FINANCE MANAGER

C-F Morander

Möt grundaren av Cooach. Med en bakgrund som serieentreprenör har Carl-Fredrik lång erfarenhet av att etablera och bygga företag inom ekonomi och affärsstöd på olika marknader. Han är en mycket uppskattad rådgivare till ägare och ledningsgrupper inom tillväxtföretag.
Finance Manager

Sara Rejnefelt

Möt Sara, som har en magisterexamensexpert inom revision, rådgivning och redovisning och en tidigare framgångsrik karriär på PwC. Med en passion för att växa tillsammans med kundens verksamhet, är hon den engagerade och kompetenta partner du behöver för att maximera ditt företags potential.
Fler finansiella tjänster

Ekonomiabonnemang

Med ett ekonomiabonnemang får du tillgång till en ekonomiansvarig, en ekonomirapporteringsverktyg och finansiell resultatindikator.

Bokföring

Vi hjälper till med bokföring av alla betalnings- och kundtransaktioner och kontoavstämningar.

Bokslut

Cooach Closing tillhandahåller korrekt, snabb finansiell rapportering och avstämning på månads-/kvartals-/halvårsbasis och/eller årsbasis.

Gruppkonsolidering

Få en heltäckande översikt över koncernredovisning för koncernbolag med Cooachs koncernkonsolidering, i enlighet med K3 och/eller IFRS-standarder.

Årsredovisning (K2)

Årsredovisning (K2) ger dig en korrekt finansiell rapport i enlighet med K2, vilket ger intressenter en tydlig bild av ditt företags resultat.

Årsredovisning (K3)

Få korrekta och överensstämmande årsredovisningar för dina finansiella rapporter, i enlighet med K3/IFRS-regler för intressenter och juridiska ändamål.

CFO on demand

Med en CFO från Cooach ger tillväxtföretag tillgång till det stort bolagets mer strategiska CFO kompetens.

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.