Business Services Platform

Gruppkonsolidering

Få en heltäckande översikt över koncernredovisning för koncernbolag med Cooachs koncernkonsolidering, i enlighet med K3 och/eller IFRS-standarder.
Cooachs Group Consolidation ger en heltäckande översikt över ekonomin för dina företag. Vi konsoliderar räkenskaper i enlighet med K3- och/eller IFRS-standarder och genomför lämpliga elimineringar såsom avstämning av koncerninterna konton och vinst/förlustfördelning. Vår konsolidering gör i Konsolidator, som möjliggör effektiv samverkan. Vi säkerställer att koncernredovisningen kommuniceras i önskat format, och ger underlag för beslutsfattande och optimal analys av bokslutet. Med Cooachs Group Consolidation kan du effektivisera den finansiella rapporteringen och fatta välgrundade beslut för dina företag.
Ingår:
  • Konsolidering av koncernredovisning
 
Ingår inte:
  • Rapportering och merarbete relaterat till specifika rapporteringskrav
betala Från 9000 SEK
Vi kan arbeta för dig
CFO on demand

Urban Hobring

Möt Urban, en erfaren ekonom med över 43 års expertis inom ekonomi och finans. Med en imponerande portfolio inom branscher som retail, IT, kontraktstillverkning, vård och omsorg, medtech, veterinär och media, har han ha full kontroll över siffrorna. Med en unik kombination av erfarenhet, envishet och skicklighet tar Urban dig med på resa mot ekonomisk framgång och trygghet.
Finance Manager

Sara Rejnefelt

Möt Sara, som har en magisterexamensexpert inom revision, rådgivning och redovisning och en tidigare framgångsrik karriär på PwC. Med en passion för att växa tillsammans med kundens verksamhet, är hon den engagerade och kompetenta partner du behöver för att maximera ditt företags potential.
Fler finansiella tjänster

Ekonomiabonnemang

Med ett ekonomiabonnemang får du tillgång till en ekonomiansvarig, en ekonomirapporteringsverktyg och finansiell resultatindikator.

Bokföring

Vi hjälper till med bokföring av alla betalnings- och kundtransaktioner och kontoavstämningar.

Bokslut

Cooach Closing tillhandahåller korrekt, snabb finansiell rapportering och avstämning på månads-/kvartals-/halvårsbasis och/eller årsbasis.

Årsredovisning (K2)

Årsredovisning (K2) ger dig en korrekt finansiell rapport i enlighet med K2, vilket ger intressenter en tydlig bild av ditt företags resultat.

Årsredovisning (K3)

Få korrekta och överensstämmande årsredovisningar för dina finansiella rapporter, i enlighet med K3/IFRS-regler för intressenter och juridiska ändamål.

Finansiell rapportering

Med finansiell rapportering får du en korrekt och överensstämmande finansiell rapport, skräddarsydd för dina behov och redo för publicering.

CFO on demand

Med en CFO från Cooach ger tillväxtföretag tillgång till det stort bolagets mer strategiska CFO kompetens.

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.