Business Services Platform

Kunderundersökning

Voice of Customers (VOC)är en unikt undersökning för att regelbundetmäta och förbättra kundupplevelsen av din produkter och tjänster.
VoC är en populär undersökning som visar kundnöjdhet och tillfredsställelse vid kontakter med ditt företag. Undersökningen ger dig komplex feedback från viktiga kontakttillfällen med kunder och vilka faktorer som är avgörande för få nöjda kunder. VoC-undersökningen ger dig ett nytt perspektiv på kundernas behov och förväntningar uttryckt i tydliga KPI:er och rekommendationer på förbättringsåtgärder för att ditt företag ska uppnå konkurrensfördelar på marknaden. Du får veta hur du skapar den bästa möjliga kundupplevelsen och vad du kan göra för att kontinuerligt levererar densamma.

Ingår:
  • VoC undersökning
  • KPIs: NPS (Net Promoter Score) och CSAT (Customer Satisfaction Score)
betala SEK
Vi kan arbeta för dig

Katarzyna Podlejska

More Customer Insight services

Kundinsiktsabonnemang

En prenumeration på Customer Experience Insight inkl. kvartalsvisa Voice ofCustomer-undersökningar (VoC) och avstämningsmöten med expert.

Voice of Customer (VoC)

Voice of Customers (VOC) survey is a unique tool to regularly measure and enhance the customer experience with your products and services.

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.