Business Services Platform

Kundinsiktsabonnemang

En prenumeration på Customer Experience Insight inkl. kvartalsvisa Voice ofCustomer-undersökningar (VoC) och avstämningsmöten med expert.
Vi ger dig kundinsikter genom kvartalsvisa Voice of Customer (VoC) undersökningar som samlar in komplex feedback på viktiga kundmöten och kundernas behov och förväntningar som måste uppfyllas för att vara konkurrenskraftig på marknaden. Äntligen får du en tydlig indikation om hur du skapar den bästa kundupplevelsen någonsin och hur du levererar den konsekvent.Vår VoC-undersökning resulterar i två mätvärden som benchmarkas och visualiseras i en Dashboard i vår portal och i en pdf. En kundupplevelse specialist presenterar resultatet och ger råd om lämpligtåtgärder där det anses nödvändigt.

Ingår:
  • Kvartalsvis mätning VoC-undersökning
  • Månatligt avstämningsmöte med expert

Skräddarsydda och mer frekventa undersökningar kan erbjudas mot offert.

betala 4500 SEK
Vi kan arbeta för dig

Katarzyna Podlejska

More Customer Insight services

Kunderundersökning

Voice of Customers (VOC)är en unikt undersökning för att regelbundetmäta och förbättra kundupplevelsen av din produkter och tjänster.

Voice of Customer (VoC)

Voice of Customers (VOC) survey is a unique tool to regularly measure and enhance the customer experience with your products and services.

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.