Business Services Platform

Optionsprogram

Cooach hjälper dig upprätta ett aktieoptionsprogram som ligger i linje med ditt företags strategi och följer lagar och förordningar.
Cooachs aktieoptionstjänst anpassas till din organisations strategi och företagskultur och säkerställer efterlevnad av alla lagar och förordningar. Aktieoptioner tillåter anställda att delta i företagets tillväxt genom att köpa aktier till ett förutbestämt pris, eventuellt sälja dem till ett högre marknadsvärde eller få utdelning. Ett aktieoptionsprogram motiverar och behåller topptalanger samtidigt som det främjar långsiktig framgång för ditt företag. Vi tillhandahåller alla nödvändiga dokument och säkerställer efterlevnad under hela processen.
Ingår:
  • Aktieoptionsprogram
betala 20000 SEK
Vi kan arbeta för dig

CF Morander

Grundaren av Cooach. Med en bakgrund som serieentreprenör har Carl-Fredrik lång erfarenhet av att etablera och bygga företag inom ekonomi och affärsstöd på olika marknader. Han är en mycket uppskattad rådgivare till ägare och ledningsgrupper inom tillväxtföretag.
Affärsjurist on demand

Tobias Fridman

Möt Tobias, en senior affärsjurist med över 20 års erfarenhet av från olika branscher. Tobias kommer att ge dig förstklassig juridisk och strategisk vägledning skräddarsydd efter dina specifika behov. Med Tobias vid din sida, du tryggt förlita dig på hans juridiska expertis för att effektivt hantera ditt företags juridiska behov.
Mer i bolagsadministration & aktieägartjänster

Bolagsadministration-abonnemang

Ett bolagsdriftssabonnemang inkluderar en intern affärsjurist som är specialiserad på att hjälpa till tillväxtföretag med bolagsadministration.

Datarum

Skapa ordning och reda med Cooachs datarum, ett virtuellt utrymme för alla dina juridiska handlingar som säkerställer due diligence.

Aktiebok och registertjänst

Vi överför ditt aktieägarregister till den världsledande plattformen Nordic Securities Depository för korrekt spårning och efterlevnad.

Bolagsstämma

Genomför en framgångsrik årsstämma med Cooach AGM tjänst som inkl förberedelse av all nödvändig dokumentation och vägledning om regelverk.

Rådgivning bolagsjuridik

Cooach erbjuder expertstöd från erfarna bolagsjurister som vi matchar mot ditt företags aktuella behov.

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.