Business Services Platform

Kom-i-gång kostnadsfritt

Skapa ett konto

Fri tillgång till Cooachs plattform med självbetjäningsmallar, checklistor och basversioner av Cooach Workplace® och Cooach Toolbox®. Uppgradera med fler produkter efterhand.

Genom att klicka “Nästa” godkänner du att Cooach:
1. Skapar en användare på Cooach Workplace® (SSO med OneLogin för säker inloggning) med apparna Cooach Toolbox® GO och Cooach Services.
2. Sparar dina användaruppgifter för kommunikation.

Cooach Workplace®

Detta ingår från start

Cooach Workplace® är en enkel och säker digital arbetsplats. Skapa ett konto och få grundversionen som enkelt kan uppgraderas med fler produkter och tjänster.
Cooach Toolbox® GO innehåller tillgång till över 20 självbetjäningsmallar för t ex personal- och företagsavtal. Uppgradera till Toolbox Premium® och få notifiering, e-signatur och anpassad design.
Uppgradera med produkter och tjänster

Uppgradera Cooach Go med fler produkter och tjänster

Se nedan produkter och tjänster att lägga till

Ekonomiabonnemang

Med ett ekonomiabonnemang får du tillgång till en ekonomiansvarig, en ekonomirapporteringsverktyg och finansiell resultatindikator.

Bokföring

Vi hjälper till med bokföring av alla betalnings- och kundtransaktioner och kontoavstämningar.

Bokslut

Cooach Closing tillhandahåller korrekt, snabb finansiell rapportering och avstämning på månads-/kvartals-/halvårsbasis och/eller årsbasis.

Gruppkonsolidering

Få en heltäckande översikt över koncernredovisning för koncernbolag med Cooachs koncernkonsolidering, i enlighet med K3 och/eller IFRS-standarder.

Årsredovisning (K2)

Årsredovisning (K2) ger dig en korrekt finansiell rapport i enlighet med K2, vilket ger intressenter en tydlig bild av ditt företags resultat.

Årsredovisning (K3)

Få korrekta och överensstämmande årsredovisningar för dina finansiella rapporter, i enlighet med K3/IFRS-regler för intressenter och juridiska ändamål.

Finansiell rapportering

Med finansiell rapportering får du en korrekt och överensstämmande finansiell rapport, skräddarsydd för dina behov och redo för publicering.

CFO on demand

Med en CFO från Cooach ger tillväxtföretag tillgång till det stort bolagets mer strategiska CFO kompetens.

Marknadsföring- och säljabonnemang

Med ett Sales & Marketing-abonnemang får du en månatlig mätning ochchattsupport från din expert på leadgenerering.

CMO on-demand

Vår senior marknadsföringsexpert bistår med marknadsstrategi, go-to-market planer och presentationer, för bråkdelen av en heltidslön.

Marknadsförare on-demand

Våra on-demand-marknadsförare är experter på digital marknadsföring, marknadsföring och innehållsskapande ger dig ett kostnadseffektivt team.
 

Kundinsiktsabonnemang

En prenumeration på Customer Experience Insight inkl. kvartalsvisa Voice ofCustomer-undersökningar (VoC) och avstämningsmöten med expert.

Kundnöjdhetsundersökning VoC

Kundnöjdhetsundersökning (VoC)är en unikt undersökning för att regelbundet mäta och förbättra kundupplevelsen av din produkter och tjänster.
 

Bolagsadministration-abonnemang

Ett bolagsdriftssabonnemang inkluderar en intern affärsjurist som är specialiserad på att hjälpa till tillväxtföretag med bolagsadministration.

Datarum

Skapa ordning och reda med Cooachs datarum, ett virtuellt utrymme för alla dina juridiska handlingar som säkerställer due diligence.

Aktiebok och registertjänst

Vi överför ditt aktieägarregister till den världsledande plattformen Nordic Securities Depository för korrekt spårning och efterlevnad.

Optionsprogram

Cooach hjälper dig upprätta ett aktieoptionsprogram som ligger i linje med ditt företags strategi och följer lagar och förordningar.

Bolagsstämma

Genomför en framgångsrik årsstämma med Cooach AGM tjänst som inkl förberedelse av all nödvändig dokumentation och vägledning om regelverk.

Rådgivning bolagsjuridik

Cooach erbjuder expertstöd från erfarna bolagsjurister som vi matchar mot ditt företags aktuella behov.
 

HR-abonnemang

Med ett HR-abonnemang genomför vi kvartalsvis en Voice of Employee (VoE) undersökning, du får mätbara KPI:er, och möjlighet att chatta med din HR-specialist.

HR-rådgivning

Cooach HR advisory ger stöd för alla HR-relaterade behov. Förbättra de anställdas upplevelse och tillfredsställelse med vårt proaktiva tillvägagångssätt.

Voice of Employee (VoE)

Hur nöjda och produktiva är dina anställda? Gör en kostnadsfri Voice of Employee (VoE) undersökning för att följa upp och analysera detta.

Lön- och frånvarohantering

Cooach’s Payroll Services ensure an efficient and accurate employee payroll process, including employee reporting and certifying via Cooachbot HR.
 

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.

Want to know more about Cooach Business Services Platform?

We are happy to schedule a brief meeting to discuss how you can benefit from our business support services. Please enter your email below and book a meeting in the calendar that will pop up in the next step.

Cooach Platform in korthet

Skala upp ditt bolag med Cooach

Cooach erbjuder tillväxtbolag kostnadseffektiva affärsstödstjänster - samlat på en plattform – till låg risk. Fokusera på din kärnverksamhet och låt oss sköta supportfunktionerna.

Hur vi hjälper till

Testa våra flexibla, kostnadseffektiva och användarvänliga tjänster.

Mer

För vem?

Vi hjälper tillväxtbolag med kostnadseffektivt affärsstöd och erfarna experter.