Business Services Platform

Kom-i-gång kostnadsfritt

Skapa ett konto

Fri tillgång till Cooachs plattform med självbetjäningsmallar, checklistor och basversioner av Cooach Workplace® och Cooach Toolbox®. Uppgradera med fler produkter efterhand.

Genom att klicka “Nästa” godkänner du att Cooach:
1. skapar en användare på Cooach Workplace inklusive Cooach Toolbox och OneLogin för säker inloggning.
2. sparar dina användaruppgifter för kommunikation.

Är du redan en Cooachanvändare ? Logga in här!

Cooach Workplace®

Detta ingår från start

Cooach Workplace® är en enkel och säker digital arbetsplats. Skapa ett konto och få grundversionen som enkelt kan uppgraderas med fler produkter och tjänster.
Cooach Toolbox® GO innehåller tillgång till över 20 självbetjäningsmallar för t ex personal- och företagsavtal. Uppgradera till Toolbox Premium® och få notifiering, e-signatur och anpassad design.
Uppgradera med produkter och tjänster

Uppgradera Cooach Go med fler produkter och tjänster

Se nedan produkter och tjänster att lägga till

Bokföring

Vi hjälper till med bokföring av alla betalnings- och kundtransaktioner och kontoavstämningar.

Bokslut

Cooach Closing tillhandahåller korrekt, snabb finansiell rapportering och avstämning på månads-/kvartals-/halvårsbasis och/eller årsbasis.

Group Consolidation

Få en heltäckande översikt över koncernredovisning för koncernbolag med Cooachs koncernkonsolidering, i enlighet med K3 och/eller IFRS-standarder.

Årsredovisning (K2)

Årsredovisning (K2) ger dig en korrekt finansiell rapport i enlighet med K2, vilket ger intressenter en tydlig bild av ditt företags resultat.

CFO on demand

Med en CFO från Cooach ger tillväxtföretag tillgång till det stort bolagets mer strategiska CFO kompetens.

Årsredovisning (K3)

Få korrekta och överensstämmande årsredovisningar för dina finansiella rapporter, i enlighet med K3/IFRS-regler för intressenter och juridiska ändamål.

Financial reporting

Med finansiell rapportering får du en korrekt och överensstämmande finansiell rapport, skräddarsydd för dina behov och redo för publicering.

Ekonomiabonnemang

Med ett ekonomiabonnemang får du tillgång till en ekonomiansvarig, en ekonomirapporteringsverktyg och finansiell resultatindikator.

CFO on demand

With a CFO on demand, a scale up company access the competence of a large company’s more strategic CFO.

Accounting

We help with bookkeeping of all the payable and receivable business transactions and account reconciliations.

Closing

Cooach Closing provides accurate, timely financial reporting and reconciliation on a monthly/ quarterly/ half-yearly, and/or annual basis.

Group Consolidation

Get a comprehensive overview of consolidated accounts for group companies with Cooach’s Group Consolidation, compliant with K3 and/or IFRS standards.

Marknadsföring som tjänst

Få ett dedikerat team av digitala experter för att driva ditt företags tillväxt. Från strategi till ledning till genomförande, vi hanterar allt åt dig.

CMO on-demand

Vår senior marknadsföringsexpert bistår med marknadsstrategi, go-to-market planer och presentationer, för bråkdelen av en heltidslön.

Marknadsförare on-demand

Våra on-demand-marknadsförare är experter på digital marknadsföring, marknadsföring och innehållsskapande ger dig ett kostnadseffektivt team.

Marknadsföring- och säljabonnemang

Med ett Sales & Marketing-abonnemang får du en månatlig mätning ochchattsupport från din expert på leadgenerering.
 

Kunderundersökning

Voice of Customers (VOC)är en unikt undersökning för att regelbundetmäta och förbättra kundupplevelsen av din produkter och tjänster.

Kundinsiktsabonnemang

En prenumeration på Customer Experience Insight inkl. kvartalsvisa Voice ofCustomer-undersökningar (VoC) och avstämningsmöten med expert.

Voice of Customer (VoC)

Voice of Customers (VOC) survey is a unique tool to regularly measure and enhance the customer experience with your products and services.

Subscription Customer Experience Insight

A subscription to customer experience insight incl. quarterly Voice of Customer (VoC) surveys to get feedback on crucial experience drivers for your Business.
 

Datarum

Skapa ordning och reda med Cooachs datarum, ett virtuellt utrymme för alla dina juridiska handlingar som säkerställer due diligence.

Aktiebok och registertjänst

Vi överför ditt aktieägarregister till den världsledande plattformen Nordic Securities Depository för korrekt spårning och efterlevnad.

Optionsprogram

Cooach hjälper dig upprätta ett aktieoptionsprogram som ligger i linje med ditt företags strategi och följer lagar och förordningar.

Bolagsstämma

Genomför en framgångsrik årsstämma med Cooach AGM tjänst som inkl förberedelse av all nödvändig dokumentation och vägledning om regelverk.

Rådgivning bolagsjuridik

Cooach erbjuder expertstöd från erfarna bolagsjurister som vi matchar mot ditt företags aktuella behov.

Bolagsadministration-abonnemang

Ett bolagsdriftssabonnemang inkluderar en intern affärsjurist som är specialiserad på att hjälpa till tillväxtföretag med bolagsadministration.

Data room

Get organized with Cooach’s Data Room. We create a virtual space for all your legal docs & improve management efficiency for due diligence.

Share register services

We transfer your share Register to the world-leading platform: Nordic Securities Depositary platform for accurate tracking and compliance.

Stock options program

Cooach helps you with stock option programs that align with your company’s strategy and comply with laws and regulations.

AGM, Annual general meeting

Conduct a successful AGM with Cooach’s support, including preparation of all necessary documentation and guidance on regulations

Legal advisory

Cooach experienced corporate lawyers support your company by the hour or via our monthly subscription PREMIUM.

Subscription Company Administration

A Company Administration subscription includes an in-house lawyer specialized in helping growth companies with company administration.
 

Lön- och frånvarohantering

Cooachs löneredovisning säkerställer en effektiv och korrekt löneprocess för anställda, inkl. medarbetarrapportering och attestering via Cooachbot HR.

HR-rådgivning

Cooach HR advisory ger stöd för alla HR-relaterade behov. Förbättra de anställdas upplevelse och tillfredsställelse med vårt proaktiva tillvägagångssätt.

Voice of Employee (VoE)

Hur nöjda och produktiva är dina anställda? Gör en kostnadsfri Voice of Employee (VoE) undersökning för att följa upp och analysera detta.

HR-abonnemang

Med ett HR-abonnemang genomför vi kvartalsvis en Voice of Employee (VoE) undersökning, du får mätbara KPI:er, och möjlighet att chatta med din HR-specialist.
 

Jag vill veta mer om er plattform

Vi berättar gärna mer om Cooach i ett kort möte. Fyll i din mejl adress nedan och välj sedan en passande tid i kalendern som dyker upp i nästa steg.

I want to know more about your platform

We are more than happy to schedule a short meeting and tell you more about our platform and how we could help you. Please enter your email below and pick a suitable time in the calendar that will pop up in the next step.

Skala upp ditt bolag med Cooach

Cooach erbjuder tillväxtbolag kostnadseffektiva affärsstödstjänster - samlat på en plattform – till låg risk. Fokusera på din kärnverksamhet och låt oss sköta supportfunktionerna.

Hur vi hjälper till

Testa våra flexibla, kostnadseffektiva och användarvänliga tjänster.

Mer

För vem?

Vi hjälper tillväxtbolag med kostnadseffektivt affärsstöd och erfarna experter.

Cooach Platform in korthet