Business Services Platform

Case

Cooach hjälper Greentech företaget Spowdi med finansiella tjänster för att växa snabbare

Även om småjordbruk använder mark och resurser väldigt effektivt är dom känsliga för klimatförändringar och sinande grundvattennivåer. Innovations- och Greentech företaget Spowdi driver utvecklingen av jordbruk med hjälp av solenergi. Med sin patenterade lösning, ett sollcellsdrivet droppbevattningssystem, gör man det möjligt för världens 500 miljoner småjordbruk att säkra en mer lönsam livsmedelsproduktion och undvika fossila bränslen.

Spowdi grundades 2016 och den ursprungliga idén uppstod när Henrik Johansson, medgrundare och VD för Spowdi, ställdes inför en utmaning i skogarna i norra Sverige. Han behövde distribuera vatten, men det fanns ingen elektricitet på flera mils avstånd. 

Idag har Spowdi verksamhet i Europa och Indien och planerar att expandera till Afrika och USA. För att visa upp konceptet har Spowdi anlagt så kallade “Smart Farms” i Indien och Spanien, där man odlar mer mat, med betydligt mindre vatten och med solen som enda energikälla.

I takt med att det riskkapitalstödda företaget expanderar har Spowdi anlitat Cooach för sina flexibla finansiella produkter och tjänster. Att ta hjälp med flera backoffice lösningar och annat, ger flexibilitet att variera nivån och mängden tjänster beroende på aktuellt behov. För närvarande använder man tjänsterna CFO-on-demand, backoffice och löner.

“Att anlita Cooach är en smart lösning för oss när vi växer, eftersom vi då kan ägna mer uppmärksamhet åt expansion. För oss är det en bra lösning, som ger senior expertis och administrativt stöd.”

Henrik Johansson, medgrundare och vd för Spowdi
Invented for a greener tomorrow
  • Större skördar till lägre en kostnad
  • Upp till 80% i vattenbesparing med målinriktad bevattning
  • Solcellsdrivet och utsläppsfritt
Cooach stöttar med

Dela caset med dina kontakter

Linkedin
Facebook

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.