Business Services Platform

Case

Flat Capital – utan onödiga kostnader

Flat Capital investerar i onoterade techbolag. Deras investeringar är alltid långsiktiga och med stort fokus att vara så kostnadseffektiva som möjligt och därmed underlätta bolagens tillväxt på maximalt sätt. Flat cost – helt enkelt.

Investeringsbolaget Flat Capital grundades 2013 av Klarnas grundare Sebastian och Nina Siemiatkowski . Under hösten 2021 noterades bolaget på Nasdaq First North Growth Market med målsättningen att ge fler möjlighet att investera tidigt i innovationsföretag. Precis som bolagsnamnet antyder så vill Flat Capital skapa största möjliga värde för sina ägare genom maximalt stöd till minimala kostnader.

Grundat av entreprenörer så har Flat Capital ett starkt engagemang för entreprenören i bolagen de investerar i. De ger till och med ett löfte till grundarna som i korthet går ut på att de backar grundarna så länge de finns kvar och driver bolaget. Flat Capital vill ge grundarna uttrymme att fokusera på att driva sin affär och sin tillväxt. De hjälper till om grundarna ber om det och har förståelse för att misstag kommer vara en del av tillväxtresan. Löftet speglar väl essensen av Flat Capitals vision – att investera långsiktigt och kostnadseffektivt i ett tidigt skede i tillväxtbolagets resa.

Cooach stöttar Flat Capital

Cooach är Flat Capitals partner stöttar med en digital arbetsplats, intern och publik finansiell rapportering, löner samt all löpande redovisning.

Läs mer om Flat Capital

Flat Capital - långsiktigt till låga kostnader
  • Fokus på att minimera kostnader
  • Långsiktiga investeringar
  • Av entreprenörer för entreprenörer

Dela caset med dina kontakter

Linkedin
Facebook

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.