Business Services Platform

Case

Quartiers Properties

Quartier Properties är ett svenskägt fastighetsutvecklingsbolag noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets verksamhet är geografiskt fokuserad till Spanien där bolaget huvudsakligen investerar i fastigheter som riktat sig till en köpstark internationell målgrupp. Bolaget drar nytta av sin nordiska bakgrund med kompetens inom design och service för att skapa värde i sitt fastighetsbestånd och har på kort tid byggt upp en fastighetsportfölj till ett värde av 80 MEuro och med en omsättning på 93 MSEK.

Quartier Properties utmaning var såväl operativ som kulturell, till följd av den snabba tillväxten och etableringen i Spanien. Bolaget behövde även juridiskt stöd i samband med att bolaget skulle noteras på First North.

Cooach löste Quartier Properties behov genom att se till att samtliga krav på finansiell rapportering och regelefterlevnad uppfylldes. Cooach experter bistod med den finansiella informationen inför Quartier Properties börsnotering samt den finansiella rapporteringen såsom delårsrapporter och upprättande av årsredovisningar i enlighet med IFRS.

Med hjälp av Cooach har nu Quartier Properties en solid process med definierade roller och ansvarsområden för den finansiella rapporteringen. Cooach tillhandahåller också en digital lösning för koncernkonsolidering samt ansvarar för konverteringen av den spanska bokföring till IFRS.
Utöver dessa åtaganden så bistår Cooach med on- och offboarding av användare i Cooach Workplace (via Slack) och fortsätter löpande att automatisera processerna för fortsatt effektivisering. 

Läs mer om Quartier Properties.

Cooach stöttar med

Dela caset med dina kontakter

Linkedin
Facebook

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.