Business Services Platform

Case

Radio Innovation kopplar upp den sista miljarden

Radio Innovation har som mål att koppla upp den sista miljarden människor som idag saknar en snabb och stabil internetuppkoppling. Deras unika nätmaster kan få signalerna att nå betydligt längre och på så vis skapa en stabil internetuppkoppling till en lägre kostnad.

Radio Innovation har som mål att koppla upp den sista miljarden människor som idag saknar en snabb och stabil internetuppkoppling. Deras unika nätmaster kan få signalerna att nå betydligt längre och på så vis skapa en stabil internetuppkoppling till en lägre kostnad. Tack vare Radio Innovations antennteknik krävs endast hälften så många sändare för att skapa mobil täckning längs sträckan som för traditionella antenner. Samtidigt som kostnaderna sänks med 45 procent. Radio Innovations antenner förlänger täckningen med fem gånger jämfört med traditionella antenner. Dessutom med en ökad kapacitet och till en lägre kostnad för konsumenten. Därmed blir det också möjlighet att brygga den digitala klyftan och skapa lönsam täckning på platser där det tidigare varit ekonomiskt oförsvarbart.

Radio Innovation

Radio Innovation har en expansiv tillväxtplan och bolaget fick nyligen en betydande order från en större afrikansk nätverks operatörsgrupp. Ordern omfattar Radio Innovations lågbandsantenner och ska användas för att täcka en vägsträcka på 500 kilometer.

Cooach hjälper Radio Innovation

Radio Innovation hade ett behov av att snabbt etablera en professionell och kostnadseffektiv ekonomi- och redovisningsfunktion som kunde stötta bolaget i deras snabba expansion.

Cooach löste behovet genom att att tillsätta Cooach expert Björn Petersson som Business Coach. Inom loppet av ett par veckor hade Cooach etablerat en komplett  och mycket kostnadseffektiv redovisningsfunktion inklusive strategisk CFO som verkar inhouse istället för som tredjepartslösning, vilket ger Radio Innovation möjlighet att som företag kunna fokusera på att expandera kärnverksamheten. 

Cooach har sedan 2019 stöttat Radio Innovation i deras tillväxtresa genom support inom IT, finans, CFO, bolagsjurist, HR och en komplett redovisningsfunktion – så att VD och ledningsgrupp kan fokusera på att fortsätta utveckla affären.

Läs mer om Radio Innovation 

Radio Innovation kopplar upp den sista miljarden

Radio Innovation:

  • Kopplar upp den sista miljarden människor som idag saknar Internetuppkoppling
  • Har unika master som når längre och därmed kan täcka större yta än andra master
  • Skapar uppkoppling till 45% lägre kostnad
Cooach stöttar med

Dela caset med dina kontakter

Linkedin
Facebook

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.