Business Services Platform

En digitaliseringsresa med Tecken & Tolk

Tecken & Tolk är ledande leverantör a av tolkservice inom svenskt teckenspråk, dövblindtolkning och skrivtolkning. Organisationen består både av anställda och underleverantörer.

Tecken & Tolk stod inför ett strategisk beslut att vidareutveckla sitt bokningsprogram. Cooach bistod med lösning genom att bygga upp funktionalitet för lönehantering, samordning av av uppdrag, fakturaunderlag i Slack och MaxPA med koppling till Fortnox. Dessutom genomfördes utvecklingsprojektet av Cooach dokumentbot tillsammans med Tecken & Tolk.

Företaget har nu en effektiv och till stora delar automatiserad process – från bokningsuppdrag till löneutbetalning och fakturering. Arbetet har även bidragit till att Tecken & Tolk har: 

  • Uppnått en övergripande utveckling och digitalisering av företaget
  • En enda digital plattform för all kommunikation
  • Ett arbetsflöde för den interna bokningsenheten

Cooach bistår även Tecken & Tolk med kontinuerlig månadsrapportering, ledningsstöd i olika projekt samt HR -stöd som anställningsavtal via Cooach dokumentbot.

Läs mer om Tecken & Tolk.

"Cooach har alltid anpassat sina tjänster till våra behov och hjälpt oss sammanföra organisationen på ett helt nytt sätt. Cooach har också hjälpt mig att bli en bättre VD genom att införa en metod för att sätta upp och mäta strategiska mål.”

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.