Business Services Platform

CFO-on-demand

Även om småjordbruk använder mark och resurser väldigt effektivt är dom känsliga för klimatförändringar och sinande grundvattennivåer. Innovations- och Greentech företaget Spowdi driver utvecklingen av jordbruk med hjälp av solenergi. Med sin patenterade lösning, ett sollcellsdrivet droppbevattningssystem, gör man det möjligt för världens 500 miljoner småjordbruk att säkra en mer lönsam livsmedelsproduktion och undvika fossila bränslen.
Snabb tillväxt i kombination med hårda investerarkrav ökar behovet av CFO-kompetens på tillväxtresan. Men en erfaren CFO är ofta lika med hög lönekostnad. Det mindre bolaget brukar anställa en ekonom som får titeln CFO, och blir satt att hantera en mängd olika saker. Fördelen med att anställa en person är självklart att man stärker tillhörigheten och bygger team, men nackdelen blir ofta att man kompromissar vad gäller kompetens och erfarenhet. Att då ta hjälp av en CFO on-demand kan vara ett bra och flexibelt alternativ.
Håll dig uppdaterad

Prenumerera på nyheter från Cooach

Cooach på LinkedIn

Få uppdateringar direkt och håll kontakt med både Cooach och Cooach medarbetare.

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.