One-stop shop growth support

Search
Close this search box.
Case

Quartiers Properties

Quartier Properties är ett svenskägt fastighetsutvecklingsbolag noterat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. Bolagets verksamhet är geografiskt fokuserad till Spanien där bolaget huvudsakligen investerar i fastigheter som riktat sig till en köpstark internationell målgrupp. Bolaget drar nytta av sin nordiska bakgrund med kompetens inom design och service för att skapa värde i sitt fastighetsbestånd och har på kort tid byggt upp en fastighetsportfölj till ett värde av 80 MEuro och med en omsättning på 93 MSEK.

Quartier Properties’ challenge was both operational and cultural, due to the rapid growth and establishment in Spain. The company also needed legal support in connection with the company being listed on First North.

Cooach löste Quartier Properties behov genom att se till att samtliga krav på finansiell rapportering och regelefterlevnad uppfylldes. Cooach experter bistod med den finansiella informationen inför Quartier Properties börsnotering samt den finansiella rapporteringen såsom delårsrapporter och upprättande av årsredovisningar i enlighet med IFRS.

Med hjälp av Cooach har nu Quartier Properties en solid process med definierade roller och ansvarsområden för den finansiella rapporteringen. Cooach tillhandahåller också en digital lösning för koncernkonsolidering samt ansvarar för konverteringen av den spanska bokföring till IFRS.
Utöver dessa åtaganden så bistår Cooach med on- och offboarding av användare i Cooach Workplace (via Slack) och fortsätter löpande att automatisera processerna för fortsatt effektivisering. 

Läs mer om Quartier Properties.

Cooach supports with

Share the case with your contacts

Linkedin
Facebook

Do you need help growing your business?

Cooach is a pan-European service provider and investor specialising in helping entrepreneurs through the entire investment phase. Book a meeting and let us tell you more about how we  can help you.  

Please fill in the form below and book a meeting in the calendar that will pop up in the next step.

Jag vill veta mer om Cooach affärsstödsplattform

Vi tar gärna ett kort möte för att diskutera hur du på bästa sätt kan dra nytta av våra affärsstödsstjänster. Fyll i din mejl adress nedan och välj därefter en mötestid i kalendern som dyker upp i nästa steg.