Våra kunder

Tack vare flexibiliteten i affärsstödsplattformen, fungerar lösningarna från Cooach lika väl i retailbranschen som i fastighets- eller finansvärlden. Klicka och läs om hur vi hjälpt kunder av olika storlek, från vitt spridda branscher.

Kundcase

Fintechbolaget Nowonomics strävar efter att ge sina kunder en No Worries pension. Cooach sköter all finansiell rapportering…
En digital arbetsplats och en CFO från Cooach – Flat Capital en av Cooachs nya kunder….
Tecken & Tolk, en ledande leverantör a av tolkservice tar hjälp av Cooach med funktionalitet för lönehantering, samordning av…
När Radio Innovation snabbt behövde etablera en ekonomi- och redovisningsfunktion fick företaget hjälp av Cooach med system, mjukvara och en…